Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Jesus! Yêu Ngài
Hơn Cả Mọi Điều
Minh Châu

Album Jesus! Yêu Ngài Hơn Cả Mọi Điều - Minh Châu by www.quangharvest.com

Đến Với Jesus
Thái Bảo Trâm

Album Đến Với Jesus - Thái Bảo Trâm by www.quangharvest.com

Chúa Đến Vì Yêu
Tina Lưu

Album Chúa Đến Vì Yêu - Tina Lưu by www.quangharvest.com

Lời Hát Từ Trái Tim
Tina Ngọc Nữ

Album Lời Hát Từ Trái Tim by www.quangharvest.com

Hosanna VN
1-100

Album Hosanna VN 1-100 by www.quangharvest.com

Gặp Gỡ Chúa Jesus
Thân Đức Cường

Album Gặp Gỡ Chúa Jesus by www.quangharvest.com

Hương Thơm Thiên Cung
Lê Nguyệt Anh

Hương Thơm Thiên Cung by www.quangharvest.com

Những Bài Ca Yêu Thích
Của Nhiều Ca Sĩ

Album Những Bài Ca Yêu Thích by www.quangharvest.com

Ngài Là Chúa Vol 1
Hồ Minh Mẫn

Album Ngài Là Chúa by www.quangharvest.com

Thiên Ân Tình Chúa
Trần Nhật Thanh

Album Thiên Ân Tình Chúa by www.quangharvest.com

Tình Yêu Chúa Đến
Hồ Minh Mẫn

Album Tình Yêu Chúa Đến - Hồ Minh Mẫn by www.quangharvest.com

Hallelujah
Zina Bya

Album Hallelujah - Zina Bya by www.quangharvest.com

Nương Cánh Vĩnh Sinh
Isaac Thái

Album Nương Cánh Vĩnh Sinh by www.quangharvest.com

Giấc Mơ Nhiệm Mầu
Phạm Tuấn Hùng

Album Giấc Mơ Nhiệm Mầu by www.quangharvest.com

Yêu Thương Và Tha Thứ
Lưu Chí Vỹ

Album Yêu Thương Và Tha Thứ by www.quangharvest.com

Khắc Ghi Ơn Ngài
Nguyễn Hoàng Nam & Tina Huỳnh

Album Khắc Ghi Ơn Ngài by www.quangharvest.com

Những Bài Ca Thiên Đàng Vol.01

Album Những Bài Ca Thiên Đàng Vol.01 by www.quangharvest.com

Xin Theo Ý Cha
Nguyễn Hoàng Nam & Tina Huỳnh

Album Xin Theo Ý Cha by www.quangharvest.com

Gần Chúa Hơn
Mary Bích Hạnh

Album Gần Chúa Hơn by www.quangharvest.com

previous arrow
next arrow
Slider
Loading Player...

NN TNG  ĐỨC TIN

PHẦN 1: KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI

LỜI GIỚI THIỆU 

    Chữ Kinh Thánh có nghĩa là quyển sách. Nó gồm có 66 sách riêng biệt được trình bày dưới nhiều dạng văn chương như: thư tín, lịch sử, tường thuật, thi thơ, thi ca và thời kỳ tận thế nhưng cùng một chủ đề. Đức Chúa Trời đã biên soạn Kinh Thánh trong thời gian hơn 1500 năm - từ 1400 T.C. đến 100 S.C. Có 40 trước giả bao gồm những người chăn chiên, ngư dân, những chiến binh, những thầy tế lễ, các tiên tri, các vị vua, bác sĩ, học giả và quan tửu chánh. Một văn chương về lẽ thật đa dạng, ảnh hưởng đến từng thế hệ của mọi nền văn hóa, mọi quốc gia và bộ tộc, như vậy chỉ có thể kết lại với nhau bởi bàn tay của Đức Chúa Trời.

I. KINH THÁNH LÀ LỜI VÔ NGỘ (Không bao giời sai lầm) CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI 

II Ti-mô-thê 3:16, 17: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để cho người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và được trang bị để làm mọi việc lành.

 1. Kinh Thánh được hà hơi bởi Đức Chúa Trời.  

Lời trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước và Tân Ước đều đến từ Đức Chúa Trời  (II Phi-e-rơ 1:20, 21).

Kinh Thánh là chân thật, vì Kinh Thánh đến từ Đức Chúa Trời (Thi-thiên 19:8).

   B.     Kinh Thánh là qui tắc và là kim chỉ nam của chúng ta.

Kinh Thánh là cuốn sổ cá nhân của Đấng Chủ Tể chỉ dẫn cách sống và tận hưởng đời sống.

Trong những lời gởi cho Ti-mô-thê ở trên. Phao-lô nói Kinh Thánh rất hữu ích.

Vì Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, nên Kinh Thánh phải có uy quyền tuyện đối trên mọi vấn đề của chúng ta.

   C.    Kinh Thánh là quyển sách của ý tưởng của Đức Chúa Trời (Ê-sai 55:7-11).

Đức Chúa Trời và Lời Ngài là một  (Giăng 1:1).

Đức Chúa Trời không hề thay đổi và Lời của Ngài cũng vậy (I Phi-e-rơ 1:24, 25; Thi- thiên 33:10, 11).

Lời của Đức Chúa Trời là hoàn hảo (Thi-thiên 12:6).

Lời Đức Chúa Trời đem đến những giải pháp cho tất cả mọi nan đề của đời sống.

   D.   Lời Chúa có quyền năng

Lời Chúa làm cho sự sống thuộc linh tăng trưởng (I Phi-e-rơ 2:2).

Lời Chúa làm chúng ta được tự do và trở nên môn đồ của Chúa Jêsus (Giăng 8:31, 32).

Lời Chúa tạo nên đức tin (Rô-ma 10:17).

Lời Chúa thay đổi sự suy nghĩ và gây ra một sự biến đổi trong đời sống chúng ta (Rô-ma 12:1, 2).

   E.    Lời Chúa cung cấp mọi nhu cầu cho đời sống thuộc linh và sự phát triển như một

           Cơ Đốc Nhân (Ma-thi-ơ 4:4).

           Lời Chúa chứa đựng những lời hứa cho mọi điều chúng ta cần (I Phi-e-rơ 1:3, 4).

           Đức Chúa Trời phán với chúng ta qua Lời Chúa. Ngài cũng làm việc trong lòng và trí của

           chúng ta qua Lời của Ngài (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13).

II. BA NGÔI: MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC TỎ RA TRONG BA THÂN VỊ

A.  Cơ Đốc Nhân tin một Đức Chúa Trời.

 1. Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục-truyền 6:4; Ê-sai 43:10, 11; 44:8). 
 2. Kinh Thánh tuyên bố rằng chỉ có một Đức Chúa Trời chân thật. Tất cả những thần và hình tượng khác là do sự lừa dối của sa-tan.

B.  Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài trong ba thân vị riêng biệt. 

 1. Từ buổi sáng thế Chúa phán: “Chúng ta hãy
  ”
  (Sáng-thế Ký 1:26).
 2. Đức Chúa Trời nói về chính mình qua thể số nhiều trong những lúc khác (Sáng-thế Ký 11:6, 7, Ê-sai 6:8).
 3. Ba ngôi gồm:   Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh (Xem Ma-thi-ơ 28:19)
 4. Khi Đức Chúa Jêsus chịu báp têm, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trời phán rằng: “Ngươi là con yêu dấu của ta; đẹp lòng ta mọi đường” (Lu-ca 3:22). Chính lúc đó cả ba thân vị đều hiện đến và riêng biệt (II Cô-rinh-tô 13:13).

C.  Kinh Thánh đề cập đến mỗi thân vị của Ba Ngôi là Đức Chúa Trời .

 1. Chúa Jêsus được gọi là Đức Chúa Trời (Giăng 1:1, 14; 14:6-11; Ê-sai 9:6).
 2. Đức Thánh Linh được gọi là Đức Chúa Trời, (Công-vụ 5:3, 4). Ba thân vị và vai trò riêng biệt tạo thành một Đấng thiêng liêng. Kinh Thánh khẳng định giáo lý nầy mà không giải thích chi tiết hay là nguyên nhân vì sao.

THẢO LUẬN NHÓM

Chia thành mỗi nhóm 3 hay 4 người cùng thảo luận bài nầy.

 1. Theo những câu Kinh Thánh sau đây, Lời Chúa có thể giúp bạn tăng trưởng thuộc linh như thế nào?  

             -  Ê-phê-sô 6:11, 17 ______________________________________________________

             - I Phi-e-rơ 2:2; Hê-bơ-rơ 5:12-14  __________________________________________

             - Thi-thiên 119:105, 130  _________________________________________________

- Gia-cơ 1:23-25 ________________________________________________________

 1. Mỗi câu Kinh Thánh sau cho chúng ta biết điều gì về bản chất của Chúa Jêsus? Ngài có bình đẳng với Đức Chúa Trời không?
  • Ma-thi-ơ 1:20-23  Tên Ngài nghĩa là __________________________________
  • Giăng 1:1-5, 14  Ngài là ____________________________________________
  • Phi-líp 2:5-11  Ngài có _____________________________________________

Cầu nguyện cho nhau. Cảm tạ Chúa về Lời của Ngài. Xin Ngài giúp mỗi người lớn lên trong sự khôn ngoan thánh khiết qua Lời Ngài.

TỰ NGHIÊN CỨU

 1. Học thuộc lòng II Ti-mô-thê 3:16, 17
 2. Những tác giả Cựu Ước đã tin gì về Đức Chúa Trời và Lời của Ngài?
  • Dân-số Ký23:19; Thi-thiên 33:4  ____________________________________
  • Phục-truyền 4:2-8  Luật pháp của Đức Chúa Trời _______________________
  • Châm-ngôn 30:5, 6  Lời Chúa ______________________________________
 1. Chúa Jêsus và môn đồ Ngài tin tưởng gì về sự dạy dỗ của Ngài?
  • Giăng 8:25-30  Lời Ngài là __________________________________________
  • Giăng 16:13-15  Đức Thánh Linh _____________________________________
 2. Những trước giả Tân Ước tin gì về Đức Chúa Trời, Lời của Ngài và sự ghi chép của họ? 
  • Tít 1:2  Chúa _____________________________________________________
  • Khải-huyền 22:18, 19  Sự khải thị của Chúa _____________________________
  • Rô-ma 15:14  Giáo lý Cựu Ước _______________________________________
 3. Bằng lời nói của mình, bạn hãy viết một đoạn văn theo ý bạn bày tỏ chính bạn tin gì về uy quyền của Kinh Thánh________________________________________________

                _____________________________________________________________________

                _____________________________________________________________________

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.