Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

GIẢNG ĐẠO NĂNG ĐỘNG DYNAMIC PREACHING

PHAÀN 1: SỰ GIẢNG VÀ DẠY ĐẠO

LÔØI GIÔÙI THIEÄU

Nhiều vị mục sư trưng dẫn nhiều kiến thức rộng trong bải giảng nhưng họ chưa biết thế nào là giảng luận một cách năng động. Nhiều vị mục sư khác tràn đầy tình yêu và lửa cho Chúa và họ đã giảng dạy rất tốt cho hàng hàng lớp lớp hội chúng trên nhà thờ nhưng họ cũng chưa từng được biết qua các phương pháp để làm sôi sục lẻ thật trong lòng người nghe..

I.

ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA GIẢNG ĐẠO VÀ DẠY ĐẠO

A. Dạy đạo là chuyển từ đề mục này sang đề mục khác và câu gốc này sang câu gốc khác.

1. Từng chút giáo huấn ngày mỗi ngày càng khắc sâu hơn.. 2. Gây dựng một nền tảng về kiến thức.

B. Giảng đạo thì có mục tiêu là đi sâu vào tấm lòng và tâm thần, làm cho bài giảng đáng nhớ khiến thay đổi đời sống.

II. HỘI THÁNH ĐỀU CẦN CẢ HAI SỰ GIẢNG VÀ DẠY ĐẠO TỐT

A. Nhiều bài giảng không đạt được điểm đáng nhớ, cũng không làm thay đổi cách sống người nghe.

B. Làm người nghe chán, buồn ngủ và tẩy chay vị mục sư.

C. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy một số cơ đốc nhân có lối sống và đạo đức không khác chi người chưa tin Chúa.

 1. Không dễ gì thay đổi một lối sống.

 2. Thói thường người ta không thích thay đổi.

 3. Cho nên cần phải thuyết phục người ta thay đổi và có hành động cụ thể.

 4. Cần phải chinh phục người chưa tin và cả cơ đốc nhân nữa.

 5. Cơ đốc nhân còn có nhiều lãnh vực mà họ phải cần tăng trưởng và thay đổi.

III. ĐỨC CHÚA GIÊXU LÀ MỘT GIẢNG SƯ ĐẠI TÀI A. Giăng 7:46

.

B.

Mác 1:22 Luca 9:11

1

D. Truyện ngụ ngôn của Đức Chúa Giêxu về lúa mì và cỏ lùn: Luca 8:5-15.

 1. Điểm chánh ở đây: hãy nhận lấy Lời Chúa và kiên nhẫn cho đến lúc kết quả.

 2. Có bốn điểm hỗ trợ:

IV.

 • Bạn có thể nghe Lời Chúa và phớt lờ đi.

 • Bạn có thể thâu nhận Lời Chúa một cách vui mừng nhưng sau đó

  vẫn bị vấp ngã khi gặp khó khăn.

 • BạncóthểnhậnLờiChúanhưngsauđóvấtbỏvàbịdiệtbởisựlo lắng, sự giàu có và lạc thú của đời này.

 • Bạn có thể thâu nhận Lời Chúa với tấm chân tình và bền lòng cưu mang kết quả.

  BẨY ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA GIẢNG ĐẠO VÀ DẠY ĐẠO

GIẢNG ĐẠO

DẠY ĐẠO

A. Phải có một chủ điểm. Vídụ, Chủđềlàsựthathứ

B. Phải cột nó vào tấm lòng người nghe: điều khiến người nghe thực hành lời bạn nói.

Đó là điều mà bạn muốn người nghe hiểu, tin và làm theo.

C. Lời giảng phải hùng hồn, đầy sôi động, hăng say với ngôn ngữ của thân thể và giọng nói nhiều tiết tấu.

D. Chỉ nên giới hạn khoảng 30 – 45 phút.

E. Chỉ nên tập trung vào một phân đoạn / lẻ thật trong Kinh Thánh.

Ví dụ, Mặt trời và thấu kính phóng đại.

A. Phải có nhiều đề mục.
Ví dụ, Tìm hiểu các ân tứ Thánh Linh

B. Phải tạo một số ràng buộc nho nhỏ, nếu được.

C. Có thể trầm lắng hơn bởi vì nội dung lời dạy dài.

D. Có thể trải ra từ 45 phút đến 6 tiếng đồng hồ (tất nhiên có xen giờ giải lao).

E. Thường có nhiều trưng dẫn từ nhiều phần khác nhau.

F. Cần nói cho người nghe phải suy nghĩ thế nào, phải làm điều gì hay phải trả lời thế nào.

F. Thường không đòi hỏi đáp ứng của người nghe.

G. Sục sôi lẻ thật vào lòng người nghe bằng vào điểm nhấn

V. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG KỸ LƯỠNG CÓ THỂ COI LÀ THUỘC LINH KHÔNG?

2

G. Thêm lẻ thật chút từng chút để gây dựng theo thời gian.

Ví dụ Kỹ thuật bắn sẻ (nhiều cái việc nho nhỏ được phát tán ra dần dần)

A. Các lời ngộ nhận tưởng rằng hỗ trợ cho quan điểm không cần phải chuẩn bị bài giảng

1. Thi thiên 81:10. Câu này chỉ hàm ý Chúa cung cấp lương thực cho dân Do Thái và không liên quan gì đến việc giảng dạy.
2. Luca 12:11-12. Câu này nhắc tín đồ hãy yên lòng tin cậy vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh khi họ bị đưa ra án đường luận tội truyền giáo. Không thể áp dụng sai lầm cho việc giảng dạy.

B. Bác sĩ Luca đã tra cứu, phỏng vấn nhiều người và cẩn thận biên chép theo trình tự trong sách Luca (Luca 1:1-4).

 1. Mặc dù công khó của bác sĩ Luca rất đáng kể nhưng hãy hiểu đây hoàn toàn là công việc của Đức Thánh Linh..

 2. Bạn cũng tìm thấy kinh nghiệm tương tự theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh khi

bạn soạn thảo bài giảng.

C. Bạn hãy học hỏi chuyên cần để chứng minh bạn nhgiêm chỉnh và Chúa chấp nhận bạn (2 Tim 2:15).

VI. VUA SALOMON, MỘT CON NGƯỜI .THÔNG MINH NHẤT THỜI ĐÓ, ĐÃ CHUẨN BỊ SỨ ĐIỆP KINH THÁNH.

A. Mục đích của nhà vua là dạy lối sống khôn ngoan và hiểu biết cho dân sự. Những sách mà ông viết tràn đầy lời dạy khôn ngoan và thực dụng để sống một đời sống đầy ơn trước mặt Chúa.

 1. Phương cách mà Salomon đã dùng để chuẩn bị bài giảng.
  1. Ông cân nhắc, gạn lọc và ghi chép rất nhiều.ý tưởng cao sâu trong bài giảng của ông. 2. Ông đã tìm tòi; quan sát và tím kiếm sự khôn ngoan.
  3. Ông sắp xếp cáy ý tưởng theo một thứ tự rất hợp lý.
  4. Ông cân nhắc từng lời từng chữ hầu cho lẻ thật đánh ngay vào trái tim của người đọc.

 2. Kết quả của các bài giảng được chuẩn bị kỹ của vua Salomon.

  1. Lời của ông bén như lao nhọn (vật mà kẻ chăn chiên dùng để đâm thúc đàn chiên

   mà dẫn chúng theo đúng hướng). Bài giảng của ông tạo sự kích khích khiến thay

   đổi đời sống.

  2. Bài giảng của ông giống như loại đinh định hướng, nó ăn sáu và nằm chắc chắn

   tại chỗ.

  3. Bài giảng của ông dễ nhớ và nổi bật.; chúng mang lại sự khôn ngoan, sự hướng

   dẫn như kẻ chăn đối với đàn chiên mình.

  .

VII. ĐIỀU GÌ XẨY RA NẾU MỤC SƯ KHÔNG CHUẨN BỊ SỨ ĐIỆP RAO GIẢNG.

A. Họ thường xuyên giảng đi giảng lại cùng một thứ tuần này sang tuần khác..
1. Mặc dù họ hay rêu rao rằng mình được Đức Chúa Thánh Linh hướng dẫn.

3

2. Tổ chức có thể khác, chi tiết có thể khác nhưng hầu như họ đều giống nhau ở chỗ thường xuyên đi laonh quanh vài ba đề mục.và không hề đá động gì đến phần còn lại của Lời Chúa.

 1. Sự cứu chuộc, sự thánh khiết, sự ban cho, sự cầu nguyện.

 2. Nếu quả thật họ được Thánh Linh hướng dẫn, vậy tại sao Thánh Linh loại bỏ

quá nhiều đề mục của Kinh Thánh khi họ rao giảng?

B. Hội chúng của bạn cần được nuôi dưỡng bằng một chế độ ăn uống quân bình và toàn diện..

1.
2.
3.
àn trên ta.

Việc gì sẽ xẩy ra nếu người nội trợ của một gia đình chỉ cho cả nhà ăn toàn đậu, gạo và nước?
Lời Chúa rất phong phú và đáng dùng để dạy dỗ dân Chúa..

Hãy khởi sự.học và chuẩn bị trước khi bạn được kêu gọi ra rao giảng.
Nếu chúng ta làm cho hội chúng chán nản và buồn ngủ thì không đem ích lợi gì cho ai.

VII. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG KỸ LƯỠNG SẼ CÓ RẤT NHIỀU ÍCH LỢI.

 1. Nó tạo điều kiện cho bạn nhuần gội sứ điệp của mình trong lời cầu nguyện.

 2. Khi bạn nghiền ngẫm Lời Chúa để chuẩn bị bài giảng, bạn sẽ nhận được mặc khải

  sâu nhiệm từ Thánh Linh.

 3. Bạn cũng cầu nguyện cho tâm tình của người nghe trong lúc chuẩn bị bài giảng.

 4. Bạn có cơ hội học kỹ Lời Chúa mà bạn xử dụng để chắc rằng bạn hiểu đúng Lời

  Ngài.

 5. Bạn có thì giờ tìm các câu chuyện trưng dẫn hay và đáng nhớ.

KẾT LUẬN

Học cách chuẩn bị bài giảng là việc làm thuộc linh và đầy ích lợi. Nếu Đức Thánh Linh lại cho bạn một sứ điệp khác, trong khi bạn đang ở trên bục giảng, bạn cũng sẵn sàng để Ngài xử dụng môi miệng bạn và cất bải giảng đã chuẩn bị lại. Điều này không phải thường xuyên, tất nhiên.

Chúa dang tìm kiếm những giảng viên nóng cháy để giúp đỡ con cái Chúa thay đổi đời sống. Chúng ta cần sẵn sàng rao giảng Lời Chúa trong quyền năng cho dân sự của Ngài.

THAÛO LUAÄN NHOÙM

 1. Bạn có nhớ lại một bài giảng nào đã ảnh hưởng và thay đổi cuộc đời bạn không?

  1. Bạn đã nghe bài giảng đó cách đây bao lâu?

  2. Bạn hãy ngắn gọn chia xẻ trọng điểm của bài giảng.

  3. Điểm đó ảnh hưởng đến đời sống cá nhân như thế nào?

 2. Tại sao chúng ta cần thiết phải giảng đạo cho tín đồ thay vì chỉ dạy đạo cho họ ?

4

TÖÏ NGHIEÂN CÖÙU

1.

2.

2.

Hãy đọc Mathiơ 5-7, đếm số lần mà Đức Chúa Giêxu đã xử dụng minh họa hay cách so sánh và nó tạo hình ảnh trong đầu bạn.

Nhớ lại các bài chia xẻ của bạn: bài giảng, bài dạy, hay bài tổng hợp. Bạn xếp loại chúng theo cách nào.

Bạn rút tỉa được điều hay nào để làm cho bài giảng của bạn trở nên đáng ghi nhớ, có quyền năng làm thay đổi đời sống của người nghe.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23832533
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4516
31005
130993
201132
806373
21775269
23832533

27-11-2020 04:22:16

Đang Trực Tuyến

Đang có 722 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.