Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

NỀN TẢNG VỀ TIÊN TRI

PHAÀN 7: TIẾP NHẬN VÀ ĐÁP ỨNG LỜI TIÊN TRI GIỚI THIỆU

Chúa phán với chúng ta một cách cá nhân. Khi Chúa ban cho chúng ta một lời tiên tri, chúng ta phải hành động trong sự vâng lời, với lòng tin, và với sự hạ mình. Những đáp ứng của chúng ta đối với lời tiên tri sẽ quyết định kết quả của lời tiên tri đó.

I. NHỮNG LỜI TIÊN TRI THƯỜNG BAN CHO TRONG HỘI THÁNH ĐÃ KHIẾN ĐIỀU NẦY TRỞ NÊN THÔNG THƯỜNG

A. Nhận được lời tiên tri cá nhân là một điều đặc biệt. 1. Thí dụ về đại hội tại Romania

B. Đây là một đặc quyền quí báu được nghe Chúa phán với bạn
2. Thật là một điều tuyệt vời được nghe Chúa phán dù chỉ là một lần trong đời

C. Khi Chúa ban cho chúng ta một lời tiên tri thì chúng ta cũng có những trách nhiệm

 1. Chúa có ý định cho Lời của Ngài hoạt động trong chúng ta.

 2. Chúa có ý định khiến cho những lời tiên tri Ngài ban cho được hiệu quả trong chúng ta

 3. Sự tiếp nhận của chúng ta có thể quyết định sự lợi ích trong lời tiên tri đó.

II. MA-THI-Ơ 13:19-23

A. Hạt giống là Lời Chúa.
3. Hạt giống cũng có thể là lời tiên tri.

B. Câu chuyện nầy cho thấy người ta tiếp nhận những điều Chúa phán cho họ một cách khác nhau.

4. Khi chúng ta nhận một lời tiên tri hoặc một lời mặc khải về cuộc đời của chúng ta, nó không có nghĩa là lời tiên tri đó sẽ tự động xảy ra.

C. Khi Chúa phán Lời có tính cách tiên tri, có những điều Chúa trông đợi từ phía chúng ta.

 1. Những gì trong lòng bạn sẽ quyết định kết quả của lời tiên tri cá nhân.

 2. Cách bạn đáp ứng với lời tiên tri sẽ định đoạt kết quả của lời tiên tri đó.

D. Nhiều người giống như một trong những người trong câu chuyện ngụ ngôn nầy.

 1. Hạt giống rơi vào nơi nào thì nó sẽ mọc lên tùy theo nơi ấy.

 2. Hạt giống rơi vào những loại đất khác nhau.

  1. Hạt giống rơi vào những trái tim cứng cỏi

  2. Hạt giống rơi vào dọc đường

  3. Hạt giống rơi vào chỗ đất cạn

   i. Hạt giống mọc lên nhưng không chịu nổi nghịch cảnh
   ii. Sự khó khăn sẽ xảy đến trong đời sống
   iii. Thường khi chúng ta nhận lời tiên tri, sự khó khăn liền đến.
   iv. Điều nầy xảy ra vì kẻ thù muốn hủy diệt lời tiên tri đó và khiến chúng ta

   vô hiệu hóa.

III. THÁI ĐỘ VÀ HÀNH ĐỘNG GIÚP CHO LỜI TIÊN TRI TRỞ THÀNH SỰ THẬT

A. Giê-rê-mi 6:10

• Chúng ta phải có thái độ cởi mở khi Chúa phán với chúng ta.

5. Đôi khi lời Chúa phán là một lời sửa trị cho chúng ta.

 • Chúng ta phải quyết định trong lòng rằng chúng ta mở lòng ra để Chúa phán với chúng ta.

 • Thí dụ của Ma-ri
  o Ma-ri có tấm lòng mở ra.

  B. Lời tiên tri như con dao hai lưỡi
  • Lời tiên tri có thể phân chia hồn là gì và linh là gì.

  o Đôi khi, linh của chúng ta chống đối lại điều Chúa phán. o Chúng ta có thể cảm thấy hổ thẹn vể điều Chúa phán.
  o Chúng ta có thể ước gì Chúa đừng phán như thế.

  • Khi chúng ta nhận Lời Chúa với tấm lòng mở ra, chúng ta bắt đầu mở chúng ta để Lời đó tác động trong cuộc đời chúng ta.

  C. Đôi khi, chúng ta đóng kín lòng mình khi Chúa phán với chúng ta.

• Chúa muốn chúng ta mở rộng tấm lòng để tiếp nhận Lời Ngài.

D. Công vụ 2:41

 • Mở lòng cho Lời Chúa là một việc, nhưng lấy làm vinh hạnh lại là chuyện khác

 • Chúng ta cần phải mở lòng và biết ơn khi Chúa phán với chúng ta.

 • Thật quí báu thay khi Chúa phán với chúng ta.

 • Chúng ta cần nhận lấy Lời Chúa với lòng biết ơn – Ma-thi-ơ 13

 • Chúng ta cần nhận lầy Lời Chúa cách vui mừng

 • Thí dụ của Phao-lô

 • Được nghe Chúa phán là một đặc ân cho bạn

  o Nhiều người sống cả cuộc đời không hề nghe được tiếng Chúa.
  o Vì vậy bạn phải nên vinh hạnh khi Chúa phán với bạn cá nhân và nhận lấy

  Lời Chúa với sự vui mừng.
  E. Có thể nan đề khó khăn sẽ đến khi chúng ta tiếp nhận lời tiên tri từ nơi Chúa.

  • Nắm lấy Lời tiên tri đó với lòng vui mừng

  • Không buông thả Lời Chúa ban cho

  • Lời Chúa có kèm theo phước hạnh của Chúa

   F. Ma-thi-ơ 13:22

  • Chúng ta cần phải tiếp nhận Lời Chúa cách hết lòng

  • Chúng ta không thể để Lời Chúa tàn lụn đi

  • Khó khăn và bắt bớ có thể đến nhưng chúng ta cứ vững lòng với Lời Chúa.

  • Khi Chúa ban cho bạn một lời, ma quỉ với quyền năng của chúng sẽ tìm đủ cách để làm cho bạn không theo đuổi theo Lời đó nữa.

   o Ma qhỉ không muốn cho Lời đó thành tựu trong đời sống bạn

  • Bạn phải tiếp tục hết lòng đeo đuổi Lời đã phán cho bạn

  • Thí dụ về một người ở Châu Phi

   o Chúng ta phải theo đuổi Lời đã ban cho chúng ta.

   G. Ma-thi-ơ 13:23

 • Chúng ta có thể tiếp nhận Lời Chúa một cách kết quả

 • Ngay cả khi chúng ta mở lòng thì vẫn còn có mức độ của sự thành tựu kết quả

 • 100 lần hơn, 60, 30

 • Đất tốt của tấm lòng, sự sâu nhiệm của đức tin, và lòng tin tưởng chúng ta có được trong Chúa sẽ định đoạt kết quả của miếng đất của chúng ta.

 • Những yếu tố nầy giúp chúng ta có kết quả và mầu mỡ.

  IV. LÀM THẾ NÀO CHÚNG TA TIẾP NHẬN LỜI VỚI SỰ HIỂU BIẾT?

  A. Chúng ta cần tiếp nhận lời tiên tri với sự hiểu biết thiên thượng.

1. Chúng ta cần hiểu Lời Chúa với sự hiểu biết của Ngài.

a. “ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày “(2 Phi-e-rơ 3:8)

b. Điều nầy có nghĩa rằng khi Chúa ban cho bạn một Lời tiên tri, nó có thể không xảy ra tức thì.

 1. Thí dụ về Lời Chúa ban cho Keith Hazel

 2. Có được sự hiểu biết thiên thượng có nghĩa là ý thức rằng Lời Chúa không nhất thiết sẽ được ứng nghiệm ngay tức thì.

 3. Lời Chúa sẽ được ứng nghiệm đúng thời điểm của nó.

 4. Khi Lời Chúa được ứng nghiệm chúng ta sẽ hiểu ra.

B. Chúa có thể cho bạn một lời sáng tạo

1.

2. 1.

1. 2.

2. 3. 1. 4. 2. 3.

4. 5.

3. 1. 2.

Lời sáng tạo là gì?

 1. Một lời sáng tạo có nghĩa là điều gì đó từ không có ra có

 2. Thí dụ về Sáng Thế Ký

Có một sự hiểu biết thiên thượng có nghĩa là ý thức rằng Chúa sáng tạo những gì trong chúng ta và cho chúng ta

Chúa có thể phán với bạn rằng bạn có thể rất được ơn trong lãnh vực nào đó a. Bạn có thể cảm nhận rằng bạn không có ơn trong lãnh vực đó

Nhưng bỡi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, bạn được ơn trong bất cứ lãnh vực nào Chúa kêu gọi bạn làm.

Nếu Chúa phán với bạn rằng bạn được ơn trong lãnh vực nào đó, Ngài có thể tạo nên khả năng đó trong bạn.

Trong Lời Chúa có quyền năng để sáng tạo trong bạn.

Trong Lời Chuá phán và Lời Kinh Thánh có quyền năng để sáng tạo trong bạn.

Lời tiên tri của Chúa có thể sáng tạo nên những gì trước đó chưa hề có.

Đôi khi người ta bị nãn lòng vì cớ Lời tiên tri.

Họ có thể nghĩ rằng lời tiên tri không phù hợp với đời sống của họ

Tuy nhiên, trong tầm nhìn của Chúa, bạn có thể làm bất cứ điều gì Ngài kêu gọi bạn làm.

Thí dụ vể Phao-lô
Chúa có thể ban cho bạn lời sáng tạo để sáng tạo điều gì đó trong bạn.

Lời tiên tri có thể không toàn vẹn đầy đủ
Tiên tri không phải lúc nào cũng có bức tranh toàn diện Tiên tri chỉ biết một phần và nói tiên tri một phần

a. Điều nầy có nghĩa là tiên tri chỉ có thể nói điều gì Đức Chúa Trời muốn họ nói với ai đó.

V. CHÚA CÓ THỂ CHỌN PHÁN VỚI BẠN TRONG NHIỀU CÁCH KHÁC

A. Qua sự đọc Lời Chúa

B. Qua sự chờ đợi Chúa trong sự cầu nguyện

C. Qua những hoàn cảnh

D. Tuy nhiên, tất cả những cách nầy làm thành một bức tranh của những gì Chúa muốn ch cuộc đời bạn.

VI. CHÚNG TA TIẾP NHẬN LỜI TIÊN TRI BẰNG ĐỨC TIN

Hê-bơ-rơ 10:35-36

A. Khi Chúa phán lờ tiên tri với chúng ta hoặc cho Hội Thánh của chúng ta, chúng ta phải tiếp nhận Lời đó trong đức tin.

B. Chúng ta không thể bỏ đi lòng tin tưởng

 1. Chúng ta phải chờ đợi lời tiên tri được ứng nghiệm, rất dễ cho chúng ta bị mất đức tin và sự kiên định trong lời đó.

 2. Thí dụ của Ap-ra-ham.

C. Điều quan trọng là chúng ta phải tin vào lời Chúa đã phán.

• Chúng ta phải cỏ đức tin nơi lời tiên tri.
D. Chúng ta không nên bỏ cuộc về những gì đã phán cho chúng ta.

VII. CHÚA SẼ KHIẾN CHÚNG TA CHÚNG TA LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐỂ LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM

A. Khi Chúa ban cho một lời tiên tri, Ngài phán hứa với chúng ta một số điều. B. Hê-bơ-rơ 35-36
C. Khi bạn làm điều Chúa yêu cầu bạn, Ngài sẽ làm điều Ngài đã hứa.
VIII. GIA-CƠ 1:21

A. Chúng ta cần phải hạ mình tiếp nhận lời Chúa phán cho chúng ta. B. Gia-cơ 4:10
C. Tại sao hạ mình tiếp nhận lời tiên tri của Chúa là điều quan trọng?

 1. Đôi khi Chúa phán những điều lớn lao về chúng ta.

 2. Thí dụ của Phao-lô

c. Đôi khi, khi Chúa khi Chúa phán những điều lớn lao về chúng ta, chúng ta sinh lòng kiêu ngạo.

 1. Tuy nhiên chúng ta cần tiếp nhận lời Chúa cách khiêm nhường.

 2. Bổn phận của chúng ta là tiếp nhận lời Chúa cách hạ mình.

IX. CHÚNG TA CẦN TIẾP NHẬN LỜI CHÚA VỚI MỘT VÀI NGƯỜI KHÁC

A. Nhận lời Chúa với một hội đoàn là gì?

 1. Khi chúng ta nhận lời phán từ Chúa, chúng ta cần phải chia sẻ lời đó với vị lãnh đạo: mục sư, trưởng lão, một người lãnh đạo tinh thần.

 2. Chiasẻlờivớimộtvịlãnhđạovàxinlờichỉgiáovềcáchnàobạncóthểgiúpcholờiđó ứng nghiệm

 3. Hỏi họ rằng bạn cần phải làm gì để làm cho lời đó được thành.

B. Khi bạn và vị lãnh đạo cầu nguyện, bạn có thể khám phá ra những gì Chúa muốn bạn làm. C. Khi bạn chia sẻ với lãnh đạo, người nầy có thể tìm cách huấn luyện bạn

 1. Điều nầy cho họ có cơ hội để chỉ dẫn bạn.

 2. Vị lãnh đạo nầy có thể làm một số điều gì đó cần thiết để lời được ứng nghiệm.

X. CHÚNG TA PHẢI KIÊN NHẪN A. Thi Thiên 105:17-20
B. Thí dụ về Giô-sép

XI. 1 TI-MÔ-THÊ 1:18

A. Bạn có thể đứng trên lời tiên tri Chúa phán cho bạn B. Bạn có thể dùng lời nầy để chiến đấu với kẻ thù

• Lời nầy có thể giúp bạn thắng hơn kẻ thù C. Dâng lời tiên tri cho Chúa và công bố lời đó trên bạn.

XII. KHI CHÚA BAN CHO BẠN MỘT LỜI TIÊN TRI, BẠN CẦN SUY XÉT NÓ.

A. Không nên xem nhẹ lời tiên tri.
1. Không phải ai cũng nhận được lời tiên tri cá nhân 2. Nếu như bạn nhận được lời tiên tri cá nhân

B. Bạn cần phải có nơi đất tốt trong lòng bạn để cho lời tiên tri được vun trồng. 5. Điều nầy giúp cho lời tiên tri được sinh nở ra 30, 60, hoặc 100 hơn

6. Ý muốn của Chúa là lời tiên tri được lớn mạnh và gia tăng C. Điều nầy cũng áp cụng cho Hội Thánh của bạn.

1. a.

KẾT LUẬN

Dâng lời tiên tri đã được phán cho Hội Thánh lên cho Chúa.
a. Nắm giữ lời tiên tri trong đức tin
b. Khi bạn làm điều nầy, Chúa sẽ phóng thích sự hiện diện và quyền năng của Ngài

giữa vòng chúng ta.
Chúa đứng phía sau lời Ngài

Chúa đứng phía sau lời tiên tri của Ngài và Ngài sẽ không để cho lời ấy rơi xuống đất.

Thật là một đặc quyền khi nhận được lời từ Chúa. Khi chúng ta nhận một lời từ nơi Chúa, chúng ta phải trân quí và không mất lòng tin vào lời ấy. Lời tiên tri thường đi kèm với trách nhiệm mà chúng ta phải có để được thành. Chúa có thể muốn chúng ta làm điều gì đó để lời tiên tri đó xảy ra. Tuy nhiên nếu chúng ta làm theo lời Chúa, thì Ngài sẽ thành tín để đem cho chúng sự ứng nghiệm tiên tri.

THẢO LUẬN TRONG NHÓM

1. Tại sao những khó khăn thường đi theo lời tiên tri?

2. Những lời tiên tri cũng là những hạt giống tiên tri. Tại sao tấm lòng của mỗi cá nhân nhận lời tiên tri phải là mảnh đất tốt? làm thế nào điều nầy ảnh hưởng sự nẩy mầm và lớn lên của hạt giống đó?

3. Tại sao Đức Chúa Trời đôi khi có ban lời tiên tri sáng tạo?

TỰ HỌC

1. Tại sao cần phải tiếp nhận lời tiên tri với sự hạ mình là quan trọng?
2. Không phải ai cũng nhận lời tiên tri cá nhân. Bạn có bao giờ nhận lời tiên tri cá nhân từ Chúa

chưa? Nếu có thì điều đó đã được ứng nghiệm chưa hay còn phải chờ thời điểm của Chúa?

3. Đôi khi Chúa muốn bạn làm việc gì đó trước khi Ngài hoàn tất lời tiên tri trong cuộc đời bạn. Nếu Chúa đã có lời tiên tri cho bạn mà chưa ứng nghiệm, hãy suy nghiệm xem còn điều gì Chúa muốn bạn làm. Cầu nguyện và tìm kiếm Chúa để biết bạn cần phải làm gì để Chúa sẽ làm ứng nghiệm lời tiên tri đó.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814290
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17278
35985
112750
201132
788130
21775269
23814290

26-11-2020 11:23:03

Đang Trực Tuyến

Đang có 590 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.