Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Bài 4
HÔN NHÂN CỦA MỘT NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

“Bạn có thể bay cao. Bạn có thể bay cao hơn một chút. Bạn có thể bay cao hơn nhờ sự giúp đỡ của Chúa.” Dr.Vargis’Motto.

GIỚI THIỆU

Dr.Vargis đã kết hôn được 40 năm. Ông có thể nói với bạn rằng ông có đời sống một hôn nhân hạnh phúc. Không phải luôn luôn như vậy. Sau khi ông trở thành một mục sư và một nhà lãnh đạo truyền giáo, ông đã có tranh chiến với vợ ông. Thậm chí ông đã đánh vợ ông 2 lần sau khi ông đã là một lãnh đạo Cơ đốc.

Ông bắt đầu tìm trong Kinh thánh thông tin về sự bình an. Chúa Giê-xu nói, “Phước cho người làm cho hòa thuận”. (Ma-thi-ơ 5:9) Đức Thánh Linh đã phán với ông rằng ông phải trở nên một người làm hòa thuận, không phải một người yêu hòa thuận. Tất cả mọi người đều người là một người yêu hòa thuận. Chúa nói rằng “làm hòa thuận”. Bây giờ, ông không thể nhớ lần cuối cùng ông có tranh chiến với họ ông là khi nào.

I. MƯỜI MẠNG LỆNH CHO MỘT SỰ HÒA THUẬN, ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN HÒA THUẬN.

a. Nhưng phải giữ những cấp bậc theo thứ tự.

Có 4 lãnh vực cần phải ở trong sự thứ tự. 1. Chúa
2. Gia đình bạn
3. Hội thánh bạn

4. Công việc của bạn

B. Phải có sự cầu nguyện lễ bái gia đình vào mối tối, và trong một ngày phải có ít nhất một bữa ăn cùng nhau.

1. Vargis xuất thân từ một gia đình Chính Thống ở miền nam Ấn độ.

2. Trong truyền thống của Chính Thống, mỗi gia đình phải có sự cầu nguyện gia đình.

3. Kể cả hiện nay, ông có hai gia đình cầu nguyện mỗi tối.
a. Một là với ông, vợ và con ông và bất kỳ người khách nào mà họ có. b. Sau đó ông và vợ ông nắm ta nhau cầu nguyện mỗi tối.

C. Phải dành đủ thời gian với người phối ngẫu của bạn và dành nhiều thời gian với con cái bạn.
1. Một gia đình sống chung với nhau cầu nguyện cùng nhau.

2. Một gia đình sống chung với nhau, ăn chung với nhau. D. Phải yêu thương và tin cậy người phối ngẫu như chính mình.

1. Bạn có nghi ngờ người phối ngẫu với mình không? 2. Vargis đã gặp Billy Graham năm 1983.

a. Bill nói mỗi ngày ông đọc một đoạn trong sách Châm ngôn.
b. Châm ngôn nói rằng bạn phải yêu và tin cậy người đồng phối ngẫu
c. Nếu bạn có vấn đề trong hôn nhân của bạn, hãy đi đến tư vấn gia đình. d. Đôi khi, người nữ sẳn sàng đi đến tư vấn, nhưng chồng họ từ chối đến.

E. Đừng bao giờ nói từ “ly dị”.
1. Đôi khi có thể bạn nghĩ về điều đó, nhưng đừng nói. 2. Xóa từ “ly dị” khỏi từ điển của bạn.

Ông đã xóa hai từ khỏi từ điển của ông: “không thể” và “ly dị”. 3. Trong sách Ma-la-chi (2:16), nói rằng Chúa ghét sự ly dị.

F. Không nên khơi lại quá khứ mà còn đau đớn hay gây đau đớn. Một khi bạn tha thứ, hãy quên nó đi.

G. Phải tiết kiệm cho tương lai, để tương lai của bạn được an ninh. 1. Vargis không thích thể tín dụng.
2. Ông sống bằng tiền mặt.
3. Nếu bạn có quá nhiều thể tín dụng, hãy bỏ bớt.

H. Không nên chỉ trích lẫn nhau, nhưng hãy khen tặng.

1. Đừng nên gọi người phối ngẫu bằng tên.
2. Bạn có thể sửa sai.
3. Bạn có thể ngồi lại và nói chuyện.
4. Bạn phải học tranh chiến trong cách của Cơ đốc nhân.

a. Không bao giờ chỉ trích, làm tổn thương hay để lại một vết thương.

b. Hãy là một người gây dựng của người phối ngẫu bạn. I. Mỗi năm đọc một quyển sách về hôn nhân.

1. Nếu bạn đã kết hôn được 25 năm, hãy đọc hai quyển sách một năm! Bạn dễ bị tổn thương để ly dị.

2. Hãy tập trung vào bốn lĩnh vực.
a. Hãy ngủ chung giường, không nên ngủ riêng.
b. Phải sử dụng tiền chung, không dùng tài khoản riêng. c. Đi chung một hội thánh.
d. Ăn chung với nhau.

3. Khen tặng người phối ngẫu của bạn.

4. Tham dự những kỳ hội nghị về hôn nhân. J. Phải quý trọng và bảo vệ con cái bạn.

1. Virgis không giàu có lắm.
2. Ông đã cho đức tin cho tất cả 5 đứa con của ông.

II. NHẮM ĐẾN SỰ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG HÔN NHÂN.

A. Gây ra một lỗi là không phải một sai lầm. Không học từ lỗi lầm đó là một sai lầm. B. Những người chồng, đừng bao giờ ngược đãi vợ mình-trong chốn đông người hay nơi riêng tư.

1. Nếu bạn không vui, hãy nói với cô ấy. 2. Vargis mở cửa xe cho vợ.

a. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy điều này.

b. Trong Xuất Ê-díp-tô-ký, khi Môi-se đi đến Ai-cập để giải cứu dân sự, ông để vợ con ông lên lưng lừa. Môi-se đã làm cho chuyến hành trình của gia đình ông dễ dàng hơn.

c. Vargis không ngược đãi vợ mình. C. Không bao giờ cải nhau khi con cái ở quanh đó.

1. Khi con cái không có ở nhà, thì họ có thể tranh luận.
2. Xin sự tha thứ của chúng nếu bạn tranh cãi trong sự có mặt của chúng.
3. Vargis kể câu chuyện về con trai ông sợ ông, bởi vì nó thấy ông ném cái ly

vào vợ.

ông tha thứ.

a. Vargis đã xin Chúa tha thứ cho việc xảy ra đó.
b. Sau đó, ông không có sự bình an trong 2 ngày. Ông đã xin Lily vợ của

c. Sau đó ông xin vợ tha thứ trước sự có mặt của các con ông trong buổi cầu nguyện gia đình.

D. Hãy là một khuôn mẫu cho con cái bạn, để chúng sẽ làm theo bạn.

1. Chúng sẽ cho những gì bạn đang giảng, nhưng chúng sẽ làm theo những gì bạn đang làm.

2. Con gái nhỏ nhất của ông đã thấy họ đã đánh nhau khi cô bé ở trường, thậm chí cô bé không thấy ở đâu đó.
E. Hãy nhã nhặn với người phối ngẫu của bạn và rồi mới yêu cầu con cái phải nhã nhặn với cha mẹ chúng.

1. Sau đó bạn có thể dạy cho chúng cũng phải nhã nhặn với bạn bè chúng. 2. Bốn người con của ông ở trong chức vụ trọn thời gian.

Con cái nhìn thấy cha mẹ chúng đọc Kinh thánh và cầu nguyện. F. Dạy cho con cái bạn cách những thói quen thông thường.

1. Dạy Kinh thánh cho con cái bạn.
2. Dạy Kinh thánh không phải là trách nhiệm của mục sư hay giáo viên trường Chủ nhật.
3. Từ sách Sáng thế ký đến sách Khải huyền, nói rằng dạy Kinh thánh cho con trẻ là trách nhiệm của cha mẹ.
G. Đụng chạm con cái bạn.
1. Tại Ấn độ, cha không được chạm đến con gái, mẹ ông hay, chị ông.
2. Từ Kinh thánh hay từ tâm lý Cơ đốc, ông đã học được rằng ông phải ôm những người con gái.
H. Dạy con cái để những đồ vật của chúng trong chổ của chúng.

Một số người mẹ làm hư con cái bằng việc cứ thu dọn cho chúng.
I. Tôn trọng người khác, không phải bằng những gì chúng cho, nhưng là những gì chúng thể hiện.

Một số trẻ em thích các ông chú vì họ hay cho chúng kẹo, nhưng không thích người không có tiền mua kẹo.

J. Bạn phải dạy con cái mình không được phí phạm bất cứ điều gì.

1. Chúng không nên phung phí tiền bạc, thức ăn, quần áo hay thời gian. 2. Dạy chúng biết kiếm tiền, nhưng không phung phí.
3. Ông dạy cho con cái ông dâng phàn 10 và tiết kiệm.

Do đó, con cái của ông rất được phước. K. Hãy nói chuyện với con cái, đừng giảng cho chúng.

1. Trong Sáng thế ký 22, Áp-ra-ham và I-sác bước đi trên núi nơi mà I-sác sẽ phải bị dâng làm tế lễ.

2. I-sác không biết rằng ông sẽ bị dâng làm của tế lễ.
Nếu Vargis ở trong vị trí đó, ông nghĩ ông sẽ rất buồn để nói chuyện với

con trai ông.
3. Mặc dầu ở dưới sự áp lực, Áp-ra-ham vẫn đã trả lời cho I-sác.

L. Cười với con cái bạn.
Nên học một vài câu chuyện vui.

M. Hãy ở cùng con cái bạn.
1. Đừng nói, “Ba không thể chơi với con”.
2. Hãy sẳn sàng với chúng.
3. Vargis nói với con traii út của ông rằng ông sẽ nói chuyện với nó ngày hôm

sau, nhưng ông đã không nói.
a. Con trai ông cảm thấy buồn vì cha không có thời gian cho mình. b. Vargis đã học từ sai lầm đó.

N. Đừng bao giờ xúc phạm con cái bạn.
1. Những lời của bạn nói trên con cái có thể giống như một lời tiên tri.
2. Một số sinh viên đại học đến với ông và nói rằng chưa từng có ai chúc phước

cho chúng.
O. Bạn phải có sự hình dung và đức tin về một cuộc đời hành phúc và một hôn nhân hạnh phúc.

Luôn luôn mơ về một cuộc đời hành phúc và một hôn nhân hạnh phúc.

P. Bảo vệ con cái bạn.
1. Chính mình hãy làm 1 ân huệ; mua một quyển sách bồi linh đem tặng cho con

cái bạn.
2. Bảo vệ con cái bạn khỏi những kẻ thù của Chúa.
3. Bạn có thể là một người mẹ tốt. Bạn có thể là một người cha tốt. 4. Bạn có thể có sự hòa thuận trong gia đình.
5. Bạn có thể là một gương tốt.

6. Cầu nguyện cho sự hòa thuận trong gia đình bạn.
7. Cầu nguyện sự hòa thuận cho con cái bạn.
8. Một khi bạn có được sự hòa thuận, bạn có thể dạy điều đó cho người khác. 8. Gia đình là một bộ phận nhỏ nhất của Thiên đàng trên Đất.

Q. Nhìn xem không có chổ cho ma quỷ có thể trốn trong gia đình bạn và tiến hành tàn phá.

1. Những hình tượng và những hình ảnh phù phép có thể ảnh hưởng đến gia đình bạn.

2. Có thể bạn nhận được những món quà có sắc thái của ma quỷ. Hãy nhìn khắp nhà bạn để kiểm tra.

3. Trong Sáng Thế ký 21:12, Áp-ra-ham đã làm sạch nhà mình. 4. Trong Sáng Thế ký 21:31, Áp-ra-ham đã thờ phượng Chúa.

THẢO LUẬN NHÓM

1. Tại sao chăm sóc gia đình là quan trọng với một lãnh đạo Cơ đốc.

2. Những bước thực tế nào mà bạn có thể làm để bảo đảm gia đình bạn là một sự ưu tiên trong cuộc đời bạn, bất kể bạn ở mức độ lãnh đạo nào?

3. Làm thế nào để một người lãnh đạo thiếu nhi đại diện mức độ cao nhất về sự ảnh hưởng mà một lãnh đạo có thể có?

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Bất kể tình trạng hôn nhân của bạn như thế nào, cố gắng nắm lấy những lời tại sao gia đình bạn là quan trọng để bạn trở nên người tốt và là người tốt của những người lãnh đạo bên dưới bạn.

2. Nghiên cứu Kinh Thánh và ghi chú của bài học này, tìm ra 5 câu Kinh thánh nói về tầm quan trọng của gia đình và viết một giải thích ngắn gọn, chúng có liên quan đến chủ đề như thế nào.

3. Suy ngẫm và cầu nguyện trong 5 câu Kinh thánh và những ghi chú này, và cầu xin Chúa bày tỏ cho bạn tầm quan trọng của gia đình, để bạn không chỉ sống với kiến thức của nền tảng chính yếu này, nhưng bạn đáp ứng với một sự mặc khải mà Chúa đã hoạch định trong lòng bạn.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814174
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17162
35985
112634
201132
788014
21775269
23814174

26-11-2020 11:15:03

Đang Trực Tuyến

Đang có 609 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.