Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

 

Làm Thế Nào Để Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài 5 – Làm thế nào để hủy bỏ các thần tượng ngay lập tức trong tấm lòng của bạn

Giới thiệu: Tôi muốn bắt đầu với một câu hỏi dành cho bạn: Bạn đã thử ghi nhật ký chưa? Bạn có viết ra những điều đến từ Chúa không? và bạn có chia sẻ với vài người không? Tôi hy vọng bạn đã làm. Bạn cần phải làm điều đó bởi vì mục tiêu toàn bộ của loạt bài học này là bạn ghi được nhật ký và chia xẻ chúng với các cố vấn của bạn. Trong phần này, chúng tôi muốn nói về những điều có thể sai lầm khi ghi nhật ký.

A. Cầu nguyện với thần tượng trong lòng (Ê-xê-chi-ên 14: 4)

1.

2.

3.

Được định nghĩa là: “những nan đề” bạn đang cầu nguyện (ví dụ trong khải tượng của bạn) đến từ lòng bạn, từ ý riêng của bạn nhiều hơn là từ Chúa Giê-xu.

Trong trường hợp này thì Chúa ban cho bạn câu trả lời theo “sự soi sáng” (ví dụ: thông qua) bởi thần tượng.
Vìthếcâutrảlờibịméomó.

 1. Cầu nguyện mà không có thần tượng trong lòng bạn

  1. Được định nghĩa là: Chúa Giê-xu là tiêu điểm trong lòng của bạn (ví dụ

   trong khải tượng của bạn) hơn là “những điều” bạn đang ao ước cầu

   nguyện.

  2. Trong trường hợp này thì câu trả lời là từ tấm lòng Chúa đến lòng bạn.

  3. Vì vậy nó thuần khiết và không bị méo mó.

 2. Nguyên tắc liên quan đến sự tuôn chảy của tấm lòng:

  1. Dòng chảy trực giác xuất phát từ khải tượng đang hiện ra trước mắt.

   a. Nếu bạn tập chú vào Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ12:1,2) và hướng theo dòng chảy, thì bạn có thể đón bắt dòng chảy thánh khiết.

   b. Nếu bạn chỉ tập chú mắt mình vào những gì mà bạn đang cầu nguyện và hướng theo dòng chảy thì bạn có thể gặp sự méo mó.

  2. Bạn phải luôn luôn giữ hình ảnh trọng tâm là hình ành của bạn cùng bước với Đức Chúa Giê-xu trên con đường đời (ví dụ như đang bước với Chúa trong những ngày thanh thản như Adam và Eva đã từng). Những hình ảnh khác (ví dụ như chuyện liên quan đến chức vụ, sức khỏe, tài chính...) đều phải nằm vùng ngoại vi và được tách biệt khỏi hình ảnh trung tâm này. Bất cứ khi nào hình ảnh ngoại vi chiếm vị trí trung tâm, thay thế hình ảnh bạn với Chúa, thì lúc đó bạn đang có thần tượng trong lòng. Vì thế bạn phải hủy bỏ những thần tượng trong lòng của mình. Hãy tập chú mắt bạn vào Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 12: 1-2).

3. Bạn luôn muốn nhìn thấy ý kiến của Đức Chúa Giê-xu, Ngài nói và làm liên quan đến mọi khía cạnh của đời sống của bạn. Bạn muốn thấy Chúa Giê-xu hành động và mang điều đó áp dụng vào cuộc sống của bạn. Điều này được gọi là “nhánh nho sống nhờ gốc nho” (Giăng 15:1-11).

 1. Ba-la-am cầu nguyện với một hình tượng trong lòng và ghi nhận lại một nhật ký sai lầm.

  1. Trong lời cầu nguyện đầu, ông ta nhận được câu trả lời thanh sạch – “Đừng đi” (Dân-số-ký 22:12).

  2. Trong lời cầu nguyện thứ hai, mắt ông tập chú vào vàng và bạc (Dân-số-ký 22:18), và ông nhận được câu trả lời không thanh sạch- “Hãy đi” (Dân-số- ký 22: 20).

  3. Câu trả lời không thanh sạch này khiến ông trở mặt với Chúa bởi vì mắt ông tập chú vào tiền bạc hơn là vào Chúa khi ông cầu nguyện (Dân-số-ký 22:22,32; 2 Phi-e-rơ 2: 15).

 2. Những ví dụ khác về sự cầu nguyện với thần tượng trong lòng nên nhận được sự đáp lời theo hậu quả của nó:

  1. Chúa đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên bánh ma-na trong đồng vắng nhưng họ muốn ăn thịt. Họ đã được Chúa cho thịt kèm theo tai họa lớn (Dân-số-ký 11:32, 33).

  2. Chúa muốn chính Ngài là Vua của Y-se-ra-ên, nhưng họ lại muốn vua trên

   đất như những dân tộc khác (1 Sa-mu-ên 8: 5-22) nên Ngài đã ban cho họ vua và những vị vua đó đã dẫn họ đến sự thờ hình tượng và bắt họ nộp thuế cho vua.

  3. Tôi có thể nhận được những thứ ban cho từ Chúa nhưng không phải là tốt nhất cho đời tôi và do đó tôi phải trả giá cho sự cầu xin theo ý riêng. Cho nên, tôi chọn cách cầu nguyện là “Lạy Cha, không phải bởi ý con, nhưng ý Cha được nên.”

 3. Cho nên Chúa Giê-xu dạy chúng ta cách cầu nguyện đúng đắn (Ma-thi-ơ 6: 9- 13).

  1. Bắt đầu với sự tập trung của bạn vào Chúa chứ không phải nan đề của bạn (Ma-thi-ơ 6: 9).

  2. Mô tả Chúa và đặc tính của Ngài. Tập chú vào Ngài. Đến trong sự hiện diện của Ngài (Ma-thi-ơ 6:9).

  3. Hướng theo dòng chảy và công bố Nước của Ngài thể hiện ở đất giống như hình ảnh bạn thấy ở Trời (Ma-thi-ơ 6: 10).

 

G. Chúng ta hãy cầu nguyện ăn năn về hình tượng trong lòng:

 1. “Chúa ôi, con ăn năn vì đã cầu nguyện với mắt con tập chú vào những nhu cần của con hơn là Chúa.

 2. Từ bây giờ con hứa sẽ luôn tập chú vào Ngài.

 3. Đức Thánh Linh ôi, nếu con quên thì xin Ngài nhắc nhở con. Con cám ơn Ngài!

 4. Chúa ôi, giống như Ngài đã từng làm với Vua Đa-vít và Bát-sê-ba, xin tha thứ những lỗi lầm trong quá khứ của con và khiến chúng trở thành hữu dụng cho vương quốc của Ngài. Cám ơn Cha vì Ngài là Đức Chúa Trời tuyệt vời!”

H. Cầu nguyện và Thực Hành Thảo Luận
1. Thực hành nhật ký nhóm lớn (7 phút): Hãy hỏi Chúa: “Lạy Chúa điều gì

I.

Ngài muốn nói với con về sự cầu nguyện với thần tượng trong lòng?” Hoặc bạn có thể dùng những câu hỏi chưa ghi nhật ký như: “Chúa ôi, Ngài có yêu con không? Ngài nhìn thấy con như thế nào? Và điều gì Ngài muốn nói với con?”

 1. Chia sẻ nhật ký trong nhóm hai người (5 phút): Khi thời gian viết nhật ký đã hết, nhóm trưởng sẽ yêu cầu mọi người bắt nhóm với nhau và đọc nhật ký của họ cho nhau. Đừng giải thích dài dòng, chỉ đọc thôi. Nếu khi bạn nghe nhật ký của ai đó mà lòng bạn ấn chứng điều đó đến từ Chúa thì hãy nói với họ. Sau đó chia sẻ nhật ký của bạn lại với người này.

 2. Chia sẻ nhật ký trong nhóm lớn (8 phút): Người trưởng nhóm sẽ mời vài người tình nguyện chia sẻ nhật ký của họ với cả nhóm. Vỗ tay khích lệ sau khi họ chia sẻ. Khích lệ họ bước đi trong đức tin.

 3. Yêu cầu mọi người chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến hoặc đưa ra những câu hỏi về bài giảng dạy.

 4. Hãy mời vài tình nguyện viên trích dẫn những câu ghi nhớ của tuần trước và chia sẻ những điều Chúa phán liên quan qua những câu Kinh Thánh đó. Chia nhóm nhỏ hai người để chia sẻ câu nghi nhớ.

Thực hành thêm tiến trình Khải thị tại Nhà:

 1. Hãy ghi nhớ nguyên tắc này: “Dòng chảy trực quan tuôn ra từ khải tượng được xuất hiện ngay trước mắt của người tập nghe tiếng Chúa”.

 2. Ghi nhật ký và hỏi Chúa những gì Ngài muốn nói với bạn liên quan dến nguyên tắc trên và những áp dụng của nó vào đời sống của bạn.

 3. Ghi nhớ: 1 Cô-rinh-tô 6: 17.

 4. Ghi nhớ: “Naba nghĩa là ‘nổi bọt lên’ cho nên khi dòng chảy chợt đến trong tâm trí thì đó là do xuất phát từ dòng sông bên trong”.

 

5. Ghi nhớ: “Paga nghĩa là ‘giáng xuống hoặc lóe sáng đột xuất’ hay ‘một sự giao hữu tình cờ’”.

6. Ghi lại nhật ký nhiều lần trong một tuần tới: Xin Chúa hướng dẫn làm thế nào để cầu nguyện đúng cách và tránh cầu nguyện với thần tượng trong lòng. Nếu có điều nào bạn đã cầu nguyện với thần tượng trong lòng thì xin Chúa hướng dẫn bạn giờ nên phải làm gì. Và hỏi Chúa những gì Ngài muốn nói với bạn để cải thiện mối quan hệ của bạn với gia đình và bạn bè thân thích. (Bạn có thể dành vài ngày để suy gẫm vấn đề này, ghi nhật ký mỗi ngày cho mỗi người trong gia đình). Chia xẻ nhật ký của bạn với các cố vấn thuộc linh.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23840972
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
12955
31005
139432
201132
814812
21775269
23840972

27-11-2020 13:04:40

Đang Trực Tuyến

Đang có 604 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.