Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng

 

Trang 8

Phần 3- Bẻ Gãy Những Tội lỗi và sự Rủa sả của Dòng họ

Giới thiệu: một tà linh xem nơi mà hắn sống là nhà của hắn. Nếu chúng ta đuổi quỷ, trước hết chúng ta cần phá sập căn nhà của hắn và sau đó sẽ dễ dàng đuổi hắn đi. Trong việc phá sập căn nhà của hắn, chúng ta phế bỏ những quyền hợp pháp mà hắn được ở đó. Chúng ta nhổ bỏ những cái neo để hắn không còn chổ để bám vào. Sau đó, chúng ta có thể ra lệnh cho hắn đi ra, và không có nhiều tranh đấu bởi những cái neo đó đã bị nhổ bỏ.

A. Phá sập căn nhà của ma quỷ

 1. Những nền tảng của tội lỗi và sự rủa sả của dòng họ.

 2. Sàn nhà là những sự cột trói không tin kính

 3. Những vách tường là những niềm tin tiêu cực và lời hứa nguyện trong lòng.

 4. Mái nhà là những hình ảnh đau buồn, cần được chữa lành nội tâm.

 5. Trần nhà là những lời rủa sả

 6. Một khi căn nhà đã sụp xuống, chúng ta ra lệnh cho tà linh phải rời đi.

 1. Phần ghi chú thêm (không có trong video): bảy lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng là:

  1. Bẻ gãy những tội lỗi và rủa sả của dòng họ

  2. Cắt đứt những ràng buộc không tin kính

  3. Thay thế những niềm tin tiêu cực

  4. Không thừa nhận những lời thề hứa trong lòng

  5. Nhận lãnh những khải tượng thiên thượng

  6. Bẻ gãy những lời rủa sả

  7. Đuổi quỷ ra

  Để chữa lành hoàn toàn một tấm lòng, chúng ta áp dụng cả bảy lời cầu nguyện này!

 2. Tội lỗi và sự rủa sả của dòng họ chuyển giao sinh lực tội lỗi qua những thế hệ trong gia

  đình.

  1. Tội lỗi của cha mẹ truyền cho con chau đến ba, bốn đời (Xuất 20:4-6)

  2. Tội tà dâm truyền lại cho con cháu đến 10 đời (Phục 20:4-6)

  3. Phước hạnh của sự vâng lời truyền cho con cháu đến ngàn đời (Phục 7:9)

  4. Tội lỗi của đời trước không truyền qua các đời trong gia đình (Ê-xê-chi-ên 18:2-4).

  5. Tất cả những điều sau có thể truyền qua các đời trong gia đình: ghiện rượu và những

   dạng nghiện; những dạng đau ốm và bệnh tật về thể lý; những dạng vấn đề về tình cảm và tâm thần; tội lỗi ám ảnh; cũng như những phước hạnh về thuộc linh, sự xức dầu và các ân tứ.

 

Trang 9

D.

Cách tốt nhất để áp dụng lời cầu nguyện/ ân điển cho đúng thời điểm khi vết thương xảy ra

 1. Tôi bị ảnh mang lấy tội lỗi và sự rủa sả của dòng học từ trong lòng mẹ....

  1. Tôi sẽ thấy mình như là một em bé trong lòng mẹ.

  2. Tôi thấy thập tự giá của Đấng Christ ở giữa em bé và tổ phụ chúng ta.

  3. Chúng ta thấy sự rủa sả chảy đến thập tự giá, đụng vào và ngã xuống đất.

  4. Chúng ta thấy em bé được tự do

  5. Chúng ta thấy phước hạnh của Calvary chảy xuống trên em bé đó

 2. Hãy nhớ cầu nguyện sử dụng ngôn ngữ của tấm lòng (tuôn theo dòng chảy ý tưởng, những hình ảnh và cảm xúc). Nói ra đang khi nhìn xem bằng con mắt lòng của các bạn và thấy những điều xảy ra.

Lựa chọn một tổn thương trong lòng

 1. Chọn lựa cẩn thận và cầu nguyện hết lòng. (Bạn sẽ tập chú và tổn thương cụ thể của tấm lòng khi bạn cầu nguyện qua hết bảy lời cầu nguyện trong những tuần tiếp theo.)

 2. Cầu hỏi “Đức Thánh Linh, điều gì trong lòng con mà Ngài muốn chữa lành trong thời điểm này?”

  Hầu hết những tấm lòng tổn thương là: ____ 1. Sợ hãi, nghi ngờ, vô tín
  ____ 2. Tức giận, ghét, căm giận, cay đắng ____ 3. Sự khước từ, bỏ rơi, cô đơn

  ____ 4. Thiếu tiền, nghèo đói, thất bại

  Những tấm lòng tổn thương thương thấy khác: ____ 5. Dâm dục, tham dục, văn phẩm khiêu dâm ____ 6. Chán nản, vô vọng, tuyệt vọng
  ____ 7. Đau buồn, mất mát, buồn rầu
  ____ 8. Xấu hổ, mặc cảm, định tội

  Ghi lại ở dòng dưới dây, 3-4 từ để mô tả tổn thương trong lòng mà Chúa muốn chữa lành trong cuộc đời bạn: __________________________________________________________

“Lạy Chúa, những điều nào mà tổ phụ con đã đưa đến sự tổn thương của tấm lòng _________________ (vấn đề của tấm lòng được liệt kê ở trên)? Ghi chú: chúng ta không đổ lỗi cho họ, chỉ nhận biết những đặc điểm của sinh lực tiêu cực. Câu trả lời của bạn cho câu hỏi trên sẽ là cha hay mẹ hay cả hai bên gia đình. Để an toàn, hãy cầu nguyện lời cầu nguyện dưới đây 2 lần, cho mỗi bên gia đình một lần.

E.

F.

 

Trang 10

G. Bẻ gãy những tội lỗi và sự rủa sả của dòng họ

1. Con xưng nhận và ăn năn tội lỗi của tổ tiên, cha mẹ và tội lỗi của tôi là tội: _____ ___________ ________________________, và sự tức giận và oán trách Ngài, Chúa ơi, vì đã để điều này xảy đến trên cuộc đời con.

2. Con tha thứ và khai phóng ông bà tổ phụ con vì đã truyền tội lỗi này cho con và hậu quả của sự rủa sả về ____________________ (kể ra rỏ). Con xin Ngài tha thứ cho con và con xin tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Con tha thứ cho chính mình vì đã dự phần trong tội lỗi này.

3. Con đặt thập tự giá của Đấng Christ ở giữa dòng họ con và con, là một thai nhi trong lòng mẹ. Con ra lệnh cho tội lỗi________________________ và những sự rủa sả kèm theo phải bị dừng lại tại thập tự giá của Đấng Christ, và sự tự do và giải thoát chảy từ thập tự giá đến với thai nhi trong lòng mẹ.

H. Những hoạt động trong lớp

 1. Cùng nhau xưng nhận những câu sau:

  1. Những tội lỗi và sự rủa sả của dòng họ truyền sinh lực tội lỗi qua các đời.

  2. Bảy lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng

   1. Bẻ gãy những tội lỗi và rủa sả của dòng họ 2. Cắt đứt những cột trói không tốt
   3. Thay thế những niềm tin tiêu cực
   4. Khước từ những lời thề hứa trong lòng

   5. Nhận lãnh những khải tượng thiên thượng 6. Bẻ gãy những lời rủa sả
   7. Đuổi quỷ

  3. Để chữa lành hoàn toàn một tấm lòng, chúng ta áp dụng cả bảy lời cầu nguyện!

 2. Mời mọi người chia sẻ những ý nghĩ, ý kiến hay câu hỏi về bài dạy.

 3. Mời những người tình nguyện trích dẫn những câu Kinh thánh thuộc lòng từ những tuần trước và chia sẻ những gì Chúa đã phán với họ liên quan đến những câu này và có thể chia họ thành hai nhóm để chia sẻ những câu thuộc lòng.

 4. Nếu bạn có thời gian, có thể nhiều người muốn chia sẻ câu chuyện của họ về những gì họ đã kinh nghiệm khi họ cầu nguyện những lời cầu nguyện khi học DVD này hay trước đó trong cuộc đời của họ.

I. Những bài thực hành để tiếp tục được sự mặc khải tại nhà:

1. Ghi nhớ những điều sau:

 1. Tội lỗi và rủa sả của dòng họ truyền sinh lực tội lỗi qua các thế hệ.

 2. Tội lỗi của cha mẹ truyền cho con cháu đến ba, bốn đời (Xuất 20:4-6)

 3. Phước hạnh của sự vâng lời truyền lại cho con cháu đến ngàn đời (Phục 7:9).

 

Trang 11

2. Ghi nhật ký: cầu nguyện lại lời cầu nguyện bẻ gãy sự rủa sả và tội lỗi của dòng họ mà bạn đã làm trong lớp. Làm điều đó cách yên lặng tại nhà trong thời gian cầu nguyện cá nhân, để Đức Thánh Linh đi sâu vào trong tiến trình chữa lành. Khi làm điều này hãy hướng lòng bạn theo (dòng chảy những ý tường, hình ảnh và cảm xúc). Đừng cầu nguyện lời cầu nguyện cách máy móc! Làm như vậy không có giá trị gì cả. Nó phải đến từ tấm lòng, có nghĩa là bạn đã mở ra với dòng chảy những ý tưởng, hình ảnh và cảm xúc. Hãy làm điều này!

Ghi lại những gì Chúa nói và làm cho bạn. liệt kê những khải tượng hay lời mà bạn nhận lãnh được. Hãy hỏi Ngài, Ngài muốn nói gì với bạn liên quan đến việc tự do hoàn toàn khỏi tội lỗi và rủa sả của dòng họ. Hãy đưa nhật ký của bạn cho những người cố vấn thuộc linh.

Nếu bạn đang xử lý với hơn một tổn thương trong lòng cùng lúc, thì hãy lặp lại toàn bộ tiến trình trên cho tổn thương thứ hai mà bạn đang xử lý.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814522
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17510
35985
112982
201132
788362
21775269
23814522

26-11-2020 11:37:27

Đang Trực Tuyến

Đang có 688 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.