Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng
Phần 4- Cắt đứt những sự Cột Trói Không Tin kính

Giới thiệu: trong việc sử dụng cả bảy lời cầu nguyện để chữa lành một tấm lòng tổn thương, hình ảnh mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ cắt bỏ bảy cái tua của con mực. Đây là bảy con đường khác nhau mà Satan sử dụng để đem sự chết vào trong chúng ta, và chúng ta thay thế chúng với bảy dòng sông sự sống từ Đức Thánh Linh.

 1. Những sự ràng buộc không tin kính

  1. Định nghĩa: sự ràng buộc không tin kính là những mối quan hệ hay những hợp đồng thỏa thuận được cột chặt với nhau, điều đó cho phép sinh lực chảy từ người này sang người kia.

  2. Những thí dụ: bạn tâm giao, tri kỷ, tri âm, những mối quan hệ được kết ước, và khi người ta bước vào giao ước và kết ước đó với nhau.

  3. Một sự cột trói tin kính chuyển giao sinh lực và sự sống tích cực cho nhau (đức tin, hy vọng, tình yêu, vui mừng, bình an, khích lệ,v.v)

  4. Một sự ràng cột trói không tin kính chuyển giao sinh lực tiêu cực và sự sống cho nhau (sợ hãi, nghi ngờ, vô tín, tức giận, ganh ghét, căm phẫn, cay đắng, tuyệt vọng,v.v)

 2. Những ví dụ Kinh thánh về sự ràng buộc:

1.

2. 3.

Tâm hồn Giô-na-than gắn bó với tâm hồn Đa-vít, và Giô-na-than yêu Đa-vít như chính mình (I Sa-mu-ên 18:1)

Một ngày nọ Đức Chúa Trời lập một giao ước với Áp-ram... (Sáng 15:18).

“Anh chị em có biết rằng hễ ai kết hợp với đĩ điếm thì trở nên một thân với nó chăng? Vì có lời chép rằng ‘hai người sẽ trở nên một thịt” (I Cô-rinh-tô 6:16).

C. Những ví dụ về mối quan hệ giao ước gồm: giữa vợ và chồng, cha mẹ với con cái; mục sư với tín đồ; thầy giáo với học trò, người chủ và người làm; mà một Cơ đốc nhân với những cơ đốc nhân khác trong thân thể Đấng Christ, mà tất cả chúng ta đã được báp-tem trong cùng một thân thể của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:13) và đã tham dự với Đức thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:17). Những hiệp ước huyết tạo nên một

 

Trang 13

sự ràng buộc mà có thể có cả tin kinh và không tin kính.

 1. Bất kỳ sự ràng buộc trên có thể trở thành không tin kính và khai phóng những sinh lực tội lỗi. Những ràng buộc không tin kính hiện diện khi một người tìm kiếm sự cai trị, lôi kéo hay kiểm soát người khác. Nếu sự nổi loạn, sợ hãi hay lạm dụng trở thành một phần của sự ràng buộc thì đó là ràng buộc không tin kính. Cũng như vậy, nếu bạn chuyển giao bất cứ điều gì ngược lại với đức tin, hy vọng và tình yêu cho người khác qua mối ràng buộc thì điều đó được xem là một mối ràng buộc không tin kính.

 2. Hãy kết hợp chặt chẽ với một hành động tiên tri khi chúng ta cắt đứt những ràng buộc không tin kính:

  1. Một sự ràng buộc có thể được hình dung như là một sợi dây giữa bạn và người nào đó.

  2. Khi bạn cắt một mối ràng buộc không tin kính, bạn cầm gươm của Đức Thánh Linh trong tay cứa sợ dây này, cắt đứt nó để sinh lực chảy theo sợ dây đó rơi xuống đất.

  3. Đó mà một hành động tiên tri, hành động tiên tri phóng thích sức mạnh thuộc linh.

  4. Vua Giô-ách là một ví dụ trong kinh thánh về một hành động tiên tri (2 Các vua

   13:18)

   1. Ông dùng cây gậy đập trên đất, ông đã đập tan kẻ thù.

   2. Bởi vì ông không chịu đập cây gậy xuống đất đủ số lần (chỉ 3 lần), nên Chúa nói với ông là ông sẽ không chiến thắng hoàn toàn trên kẻ thù. Ê-li-sê nói với ông nên đập 6 hay 7 lần để bảo đảm sự chiến thắng hoàn toàn (2 Các vua 13:19)

  5. Hãy đặt chính mình vào trong hành động tiên tri để cắt đứt những ràng buộc không tin kính này (những sợ dây giữa chúng ta và người khác). Hãy cắt chúng với gươm Thánh Linh với con mắt lòng chúng ta mở ra cho đến khi chúng ta thấy những sợi dây này lìa ra và đứt. Hãy cắt chúng 5-10 lần!

 3. Viết ra một danh sách về những người mà bạn cần cắt đức sự ràng buộc không tin kính với họ:

  1. Cầu nguyện, “Lạy Chúa, ai là người con có mối quan hệ không tin kính với họ (mối quan hệ gần gũi) mà họ đang gây vấn đề cho tấm lòng (tổn thương trong lòng)_________________________?”

  2. Cha mẹ, những người có thẩm quyền, thầy giáo, mục sư, bạn thân, người tình và người phối ngẫu và hãy liệt kê tất cả những gì họ đang làm cho lòng bạn tổn thương trên một tờ giấy.

  3. Thêm vào danh sách nếu có sau đó. Khi bạn đi ngủ, hãy xin Chúa đem bạn nhớ lại tên của những người mà bạn cần cắt đứt mối ràng buộc không tin kính với họ. Bạn thường sẽ thức giấc và nửa đêm hay buổi sáng và nhớ thêm nhiều tên mà cần thêm vào danh sách. Ước đoán có đến 20-35 tên, thì có nghĩa bạn phải cầu nguyện qua lời cầu nguyện dưới đây 20-35 lần. (Mỗi lần cho 1 người).

 4. Lời cầu nguyện cắt đứt những ràng buộc không tin kính: (cầu nguyện qua lời cầu nguyện này một lần cho mỗi người trong khi xoay theo dòng chảy những ý tưởng, hình

 

Trang 14

ảnh và cảm xúc, hãy biến nó thành lời cầu nguyện của tấm lòng chứ không phải cầu nguyện từ tâm trí).

1. 2. 3.

Con xưng nhận và ăn năn tội lỗi của con vì có một sự ràng buộc không tin kính với______________ (tên người đó, hình ảnh người đó!) và những sự tức giận và cay đắng nào đối với Ngài vì đã để điều này xảy đến trong cuộc đời con.

Con tha thứ cho ___________ (tên người đó và hình ảnh của họ!) vì sự dự phần của họ trong tội lỗi này. Con xin Ngài, Chúa ơi, hãy tha thứ cho con, và con tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Con tha thứ cho chính mình vì dự phần trong tội lỗi này.

Con cắt đứt mối ràng buộc không tin kính giữa con và ______________ (tên người đó – coi như sợi dây đang bị cắt là một hành động tiên tri và khứa lưỡi gươm của Thánh linh để cắt đứt hẳn mối ràng buộc không tin kính đó). Lạy Chúa, xin hãy hủy phá hết bất kỳ sự xấu xa nào đã đến trong con qua mối ràng buộc này và Lạy Chúa, xin hãy đem lại bất cứ sự tin kính nào đã bị đánh cắp khỏi con.

H. Những hoạt động trong lớp
1. Hãy cùng nhau xưng nhận những lời sau đây:

 1. Tội lỗi và sự rủa sả của dòng họ chyển giao sinh lực tội lỗi qua các đời trong gia đình.

 2. Những ràng buộc là những mối quan hệ được cột chặt hay những kết ước thỏa thuận đã khiến cho sinh lực đó tuôn chảy từ người này sang người kia.

 3. Bảy lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng:

  1. Bẻ gãy những tội lỗi và rủa sả của dòng họ 2. Cắt đứt những ràng buộc không tin kính
  3. Thay thế những niềm tin tiêu cực
  4. Khước từ những lời thề hứa trong lòng

  5. Nhận lãnh những khải tượng thiên thượng 6. Bẻ gãy những lời rủa sả
  7. Đuổi quỷ ra

d. Để chữa lành hoàn toàn một tấm lòng, chúng ta áp dụng cả bảy lời cầu nguyện!

2. Mời mọi người chia sẻ những ý nghĩ, ý kiến hay câu hỏi về bài dạy.
3. Mời những người tình nguyện trích dẫn những câu Kinh thánh thuộc lòng từ những tuần trước và chia sẻ những gì Chúa đã phán với họ liên quan đến những câu này và có thể chia họ thành hai nhóm để chia sẻ những câu thuộc lòng.
4. Nếu bạn có thời gian, có thể nhiều người muốn chia sẻ câu chuyện của họ về những gì họ đã kinh nghiệm khi họ cầu nguyện những lời cầu nguyện khi học DVD này hay trước đó trong cuộc đời của họ.

Những thực hành để có thêm sự mặc khải tại nhà 5. Ghi nhớ những điều sau:

 

Trang 15

 • Tội lỗi và sự rủa sả của dòng họ chuyển giao tội lỗi qua các thế hệ trong gia đình.

 • Mối ràng buộc là những mối quan hệ được cột chặc hay những kết ước thỏa thuận mà để cho sinh lực đó chảy từ người này sang người kia.

 1. Ghi nhật ký: cầu nguyện lại lời cầu nguyện để cắt đứt mối ràng buộc không tin kính mà bạn đã làm ở trong lớp. Hãy làm cách yên lặng trong thời gian cầu nguyện cá nhân ở nhà bạn. Để cho Đức Thánh Linh đi sâu vào trong tiến trình chữa lành. Xin Chúa nhắc nhớ bạn những người mà bạn có mối ràng buộc là họ làm cho tấm lòng bạn tổn thương. Cầu nguyện cắt đứt mối ràng buộc không tin kính với người đó. Mỗi lần cầu nguyện cho một người. Dùng khải tượng, nhìn thấy họ trong tâm trí bạn. Nói rằng bạn tha thứ cho họ, tôn trọng và phóng thích họ và sau đó cắt đứt sự ràng buộc. Dùng tay bạn làm hành động như đang cắt (với một lưỡi gươm) và thấy sợi dây/ sợi cáp đứt ra và rơi xuống đất. Khi bạn làm điều này, bạn cảm thấy tự càng tự do hơn. Đừng thu hẹp điều này. Hãy làm với từng người một cách cá nhân để sự chữa lành của bạn được hoàn toàn chứ không chỉ một phần.

  Ghi lại những gì Chúa nói và làm cho bạn. Liệt kê bất kỳ những khải tượng hay lời nào bạn nhận được.

 2. Nếu bạn đang xử lý hơn một tổn thương trong lòng cùng lúc, thì hãy lặp lại toàn bộ tiến trình trên cho tổn thương thứ hai.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814140
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17128
35985
112600
201132
787980
21775269
23814140

26-11-2020 11:12:28

Đang Trực Tuyến

Đang có 575 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.