Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng
Phần 5- Thay Thế những Niềm Tin Sai Trật

Giới thiệu: chúng ta đang chữa lành những tổn thương trong lòng chúng ta bằng việc phá sập căn nhà của ma quỷ, truất bỏ những quyền hợp pháp của chúng và đuổi chúng đi. Chúng ta đã đào móng nhà lên bằng việc bẻ gãy những rủa sả và tội lỗi của dòng họ. Sau đó chúng ta dỡ bỏ nền nhà bằng việc cắt đứt những ràng buộc không tin kính. Bây giờ chúng ta sẽ phá sập những bức tường bằng việc ăn năn những niềm tin không tin kính.

 1. Những niềm tin là đường rầy mà cuộc đời chúng ta chạy trên đó.

  1. Chúa đã thiết tạo cho chúng ta chạy trên những niềm tin tin kính (Chúa yêu tôi, tôi có một định mệnh thiên thượng.)

  2. Satan tìm kiếm để làm cho chúng ta những niềm tin phi kinh thánh của hắn (tôi không được yêu thương, cuộc đời không đáng sống).

  3. Những niềm tin/công việc đức tin, bất kể những gì bạn tin (Ma-thi-ơ 9:29).

  4. Bạn vẽ lên những gì bạn sợ về chính mình (Châm ngôn 10:24).

  5. Sợ hãi là đức tin hoạt động ngược lại.

  6. Đức tin giống như cục nam châm. Nó kéo những điều từ lĩnh vực linh đến với chúng ta.

  7. Những gì chúng ta gieo chúng ta sẽ gặt (Ga-la-ti 6:7)

   a. Nếu tôi gieo sự đoán xét cho người khác, tôi sẽ gặt lại sự đoán xét cho chính mình.

   b. Nếu tôi gieo tình bạn, tôi sẽ gặt lại tình bạn.
   c. Cuối cùng, mùa gặt sẽ trở lại! Đừng bị lừa dối bởi thực tế là có một sự trì hoãn giữa thời gian gieo giống và mùa gặt. Bởi vì tôi không nhận lại bất cứ điều gì ngay lập tức thì không có nghĩa là tôi sẽ không nhận lại điều gì sau nầy!

   d. Những gì chúng ta nhận lại được nhân cấp lên từ những gì chúng ta đã gieo ra (Ô-sê 8:7)

 2. Những niềm tin phi Kinh thánh có thể để từ tiến trình lập luận sai trật!

  1. Các môn đồ đã lập luận theo cách của họ, không có sự mặc khải thiên thượng, sự soi sáng, sự nhận thức hay một tấm lòng biết lắng nghe (Mác 8:15-18) và Chúa Giê-xu đã quở trách họ về những lập luận sai trật.

  2. Tôi phải chọn không bao giờ lập luận theo cách riêng (Ê-sai 1:18), nhưng chỉ khi tôi ở trong sự hiện diện của Chúa (Thi thiên 73:16, 17).

 3. “Lạy Chúa, những niềm tin không phù hợp Kinh thánh nào con đã nắm giữ mà nó làm tổn thương tấm lòng về_______________ mà con đang tìm kiếm để chữa lành?

Con chấp nhận/tin rằng...

 1. Con sẽ bị kẻ thù đánh bại

 2. Con sẽ thất bại

 3. Con xấu xí

 4. Con ngu đần

 5. Con không tốt

 6. Con không xứng đáng có đời sống tốt

 7. Con sẽ không dư dật về tài chánh

 8. Con không xứng đáng được phước của Chúa trong cuộc đời con

 9. Tội lỗi của con không thể tha thứ

 10. Khi con cái con lớn lên, chúng sẽ nổi loạn

11. Cuộc sống không công bằng

 1. Nhiều người sẽ không chấp nhận con

 2. Con cần phải hoàn hảo

 3. Đàn ông không được khóc

 4. Những cơ đốc nhân là những người giả hình

 5. Tất cả những chính trị gia đều gian ác

 6. Người kinh doanh tin kính không thể thành công trong kinh doanh.

  Con ăn năn về những điều con tin tưởng không phù hợp với kinh thánh.....

 1. Thực hành áp dụng lời cầu nguyện cá nhân liên quan đến những niềm tin phi kinh thánh (10 phút)

  1. Vẽ một đường thẳng từ trên xuống dưới ở giữa trang giấy trắng.

  2. Ghi ở cột phía bên trái như sau: “ Lạy Chúa, những niềm tin không phù hợp với Kinh Thánh nào con đã nắm giữ mà nó làm cho tấm lòng tổn thương về________ mà con tìm kiếm sự chữa lành?”

   Con trông mong/tin rằng...

  3. Bây giờ, hãy tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo dòng chảy và ghi lại ngắn gọn để hoàn thành câu trên “con trông mong/tin rằng....” cuối cùng bạn sẽ nhận thấy có 10- 20 những niềm tin tiêu cực chủ yếu mà bạn cần ăn năn về chúng và thay thế chúng bằng những niềm tin tin kính. Đây là những cái neo mà ma quỷ neo vào. Chúng là những đường rầy dẫn bạn đi sai hướng, vậy bạn cần dành nhiều thời gian trong tuần tới để cho Thánh Linh bày tỏ càng nhiều điều cho bạn càng tốt.

 2. Đức tin trong những niềm tin tin kính đến khi Chúa phán lẽ thật vào lòng bạn.

  1. Đức tin đến bởi nghe lời rhema (Rô-ma 10:17).

  2. Lời rhema là một lời của Chúa phán vào lòng bạn.

   1. Lời rhema có thể đến từ những câu nhảy ra khỏi trang Kinh thánh

   2. Hay lời rhema có thể đến qua những dòng chảy ý tưởng thiên thượng khi

    tôi đang tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện.

 
 

iii. Lời rhema cũng có thể đến trong những cách khác: sự cố vấn của những người bạn, hoàn cách xảy ra cách siêu nhiên, giấc mơ, khải tượng, lời tiên tri, và những phương tiện khác mà Chúa có thể dùng.

F. Những ví dụ về những niềm tin của Chúa để thay thế cho những niềm tin không tin kính mà đã liệt kê trước đó:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Tuy nhiên, Chúa nói...

“Ta là Vầng Đá và là Đồn lũy của con.”

“Ta làm cho đường lối con thịnh vượng.” “Con là công việc của tay Ta làm”

“Sự không ngoan của Ta ở trong con.” “Con là người công bình qua Đấng Christ.” “Ta đã cho con xứ đượm sữa và mật”

Ta đã cho con sức mạnh để làm giàu.”
“Ân điển của Ta là một món quà của tình yêu.” “Huyết của Ta rửa sạch mọi tội lỗi con.” “...Ngài sẽ không tách rời khỏi họ.”
“Ta làm mọi điều cho sự tốt lành.”
“Hãy ban cho tình yêu của Ta.”
“Ta là Đấng hoàn hảo”

“Chúa Giê-xu khóc.”
“Con người là bụi đất.”
“Lòng của vua trong bàn tay Ta.”
“Hãy vâng theo tiếng Ta và mọi thứ trong tay con sẽ thịnh vượng.”

“Lạy Chúa, con chấp nhận những điềuNgài đã phán với con rằng....”

(Nói lớn tiếng câu trên, hoàn tất câu nói với những niềm tin tin kính thích hợp)

G. Thực hành áp dụng cá nhân liên quan đến những niềm tin Kinh thánh (10 phút, và hoàn thành trong tuần này như là một phần bài tập ở nhà của bạn).

 1. Vẽ một đường thẳng từ trên xuống dưới ở giữa một tờ giấy trắng khác.

 2. Ghi bên cột trái câu sau: “tuy nhiên, Chúa phán.....”

 3. Bây giờ, hãy tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo dòng chảy và ghi tóm tắc câu trả lời cho câu hỏi, “Chúa, Ngài muốn nói gì về niềm tin không tin kính của trong trong

cột 1?” (ghi chú: bạn sẽ tiếp tục làm trên hai tờ giấy này trong bài học kế tiếp, khi bạn hoàn thành cả bốn cột dọc thì nó sẽ như thế này:

 1. Những niềm tin không tin kinh- tôi mong đợi/tin rằng... (điều này làm tổn thương tấm lòng tôi)

 2. Vì tôi có thề nguyện.... (hứa là tôi đã làm cho mình để bảo vệ mình)

 3. Tuy Nhiên, Chúa phán... (những điều Chúa nói với tôi là giải thoát tôi khỏi những niềm tin không tin kính)

 4. Vậy tôi trong Đức Thánh Linh tôi sẽ.... (những mục đích mới thay thế cho những lời thề trong lòng)

4. Cuối cùng bạn sẽ nhận thấy có 10-20 niềm tin tin kính then chốt mà bạn có thể nói

 

Trang 19

“vâng, thưa Chúa,” và nói chúng lớn tiếng trong đức tin và tự tin trên chính mình để thân thề, tâm trí và tấm lòng bạn có thể nghe chúng từ môi miệng bạn và được biến đổi bởi những lời sự sống này (Châm ngôn 18:21).

H. Những hoạt động trong lớp

1.

2. 3.

4.

5.

Cùng nhau xưng nhận những câu sau (và bài tập về nhà là học thuộc lòng chúng):

 • Những mong đợi tiêu cực là những niềm tin phi Kinh thánh mà phát sinh ra năng lực tội lỗi, năng lực đó ep buộc người đó hành động tội lỗi.

 • Đức tin của bạn thể nào thì nó sẽ thể ấy (Ma-thi-ơ 9:29).

 • Mong được Thánh Linh xức dầu (đức tin) là sự sáng đẩy lùi bóng tối của những mong đợi tiêu cực.

  Mời mọi người chia sẻ những ý nghĩ, ý kiến hay câu hỏi về bài dạy.
  Mời những người tình nguyện trích dẫn những câu Kinh thánh thuộc lòng từ những tuần trước và chia sẻ những gì Chúa đã phán với họ liên quan đến những câu này và có thể chia họ thành hai nhóm để chia sẻ những câu thuộc lòng.
  Nếu bạn có thời gian, có thể nhiều người muốn chia sẻ câu chuyện của họ về những gì họ đã kinh nghiệm khi họ cầu nguyện những lời cầu nguyện khi học DVD này hay trước đó trong cuộc đời của họ.

  Hãy đem tờ giấy bài tập mà bạn đã làm trong bài học này để buổi học kế vì chúng ta sẽ tiếp tục điền hai cột còn lại để hoàn tất chúng.

I. Những thực hành để tiếp tục được sự mặc khải tại nhà:

Dành nhiều thời gian dốc lòng cầu nguyện và điền vào tờ giấy bài tập những niềm tin tiêu cực và đối chiếu với sự mặc khải từ Chúa. Đừng làm một nữa. bạn không muốn có một nữa sự chữa lành! Hãy dùng một cây bút chì để bạn có thể thay đổi những điều nếu cần. Tìm một người cộng sự cầu nguyện cùng để giúp bạn làm rõ những niềm tin của bạn và những gì Chúa muốn nói với bạn về điều này.

Điều này hoàn tất trong sự cầu nguyện trong lòng, có nghĩa là bạn xoay theo dòng chảy những ý tưởng, những hình ảnh và cảm xúc. Cầu xin Chúa chỉ cho bạn những niềm tin không tin kính và rồi xin Ngài phán với bạn một lẽ thật đối lại mà Ngài muốn bạn kết ước. Điều này phải được làm từ tấm lòng bạn. nó phải xuất phát từ dòng chảy. Bạn cần sự mặc khải thiên thượng để đẩy lùi sự tối tăm.

Một khi trang giấy đã được điền xong thì hãy chắc chắn bạn cầu nguyện lớn tiếng cho từng dòng. Ăn năn những niềm tin của bạn trong cột 1 và sau đó xác chứng trong đức tin nói ra sự xưng nhận tương xứng được thấy trong cột số hai. Xoay theo dòng chảy những ý tưởng, hình ảnh và cảm xúc khi bạn làm điều này. Hãy lặp lại nếu bạn không cảm nhận được trong lần đầu tiên. Đừng vội vàng. Đừng cầu nguyện bằng trí óc (lý trí, phân tích lời cầu nguyện). Nếu bạn làm như vậy, chúng sẽ không có giá trị và bạn sẽ không được chữa lành. Hãy cầu nguyện bằng tấm lòng. Hãy dành thời gian.

 

Trang 20

J.

Có thể bạn muốn lấy một vài niềm tin tin kính mà Chúa cho bạn để ghi nhật ký và nói, “Lạy Chúa, Ngài có thể phán thêm điều này và cho con biết lẽ thật cách chi tiết hơn?” Sau đó ghi lại một vài đoạn từ Chúa. Bạn càng đem ánh sáng đến nhiều chừng nào thì sự tối tăm sẽ bị đẩy lui chừng nấy. Sự tối tăm không bị đẩy lui bằng việc tấn công nó. Sự tối tăm bị đẩy lui bởi đem ánh sáng đến. Vậy hãy nhận sự mặc khải từ Chúa càng nhiều càng tốt. Điều này có thể đến như sự soi sáng của những câu Kinh Thánh, hãy ghi nhật ký hai chiều là lúc mà Chúa phán vào tấm lòng bạn và bạn ghi lại nó. Có thể lắm, những gì bạn nhận được sẽ là một sự tổng hợp của sự soi sáng Kinh thánh và nhật ký hai chiều.

Ma quỷ đóng neo vào những niềm tin không tin kính này, vậy nếu bạn muốn được giải cứu và tiếp tục ở trong sự tự do thì công việc này cần được thực hiện một cách thấu đáo hết lòng.

Những câu hỏi để hỏi chính mình có thể giúp bạn khám phá những niềm tin không tin kính của bạn:

Lạy Chúa, những xưng nhận nào không phù hợp Kinh Thánh ra từ miệng con? Lạy Chúa, những mong đợi nào không phù hợp Kinh Thánh trong lòng con?

Lạy Chúa, những điều nào con tin không phù hợp với những gì Kinh Thánh và Thánh Linh đang muốn bày tỏ cho con?

Lạy Chúa, những niềm tin nào cướp đi tình yêu, vui mừng và bình an của con?

Những niềm tin nào làm cho con không dâng lời cảm tạ cho mọi thứ và trong mọi điều (Ê-phê-sô 5:20; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813419
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16407
35985
111879
201132
787259
21775269
23813419

26-11-2020 10:26:37

Đang Trực Tuyến

Đang có 1709 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.