Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng
Phần 6- Loại Bỏ Những Lời Thề Trong Lòng

Giới thiệu: trong bài học trước chúng ta đã nhận biết và ăn năn những niềm tin không tin kính (cũng được gọi là những niềm tin tiêu cực, những niềm tin phi Kinh Thánh hay những mong đợi tiêu cực). Chúng ta đã thay thế chúng bởi việc nhận lãnh và xác nhận những niềm tin tin kính mà chúng ta nhận được bởi cầu xin Chúa phán lẽ thật vào trong lòng chúng ta và nghe lời rhema từ Ngài. Trong Giăng 6:63 Chúa Giê-xu phán, “Lời Ta là sự sống” (“lời” đây là từ ‘rhema” trong tiếng Hi Lạp). Rhema có nghĩa “lời được phán ra.” Vậy chúng ta cầu xin Chúa phán lẽ thật trong lòng chúng ta, thì chúng ta viết xuống (“viết nhật ký”) và nộp nhật ký chúng ta cho ba người cố vấn thuộc linh.

 1. Lấy hai trang giấy chia làm bốn cột dọc

  1. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn tất hai cột còn lại mà chúng ta đã bắt đầu trong bài học trước. 4 cột trong trang giấy sẽ như sau:

   1. Sheet One: trang số 1:

    1. Cột 1: Những niềm tin không tin kính- tôi mong đợi-tin rằng... (Những điều này nuôi dưỡng tổn thương trong lòng tôi.)

    2. Cột 2: vì tôi thề nguyện rằng... (tôi hứa tôi sẽ bảo vệ chính mình khỏi những sự tác động lại của những niềm tin tiêu cực này)

   2. Trang hai:

    1. Cột 3: Những niềm tin tin kính- tuy nhiên Chúa phán... (những điều Chúa nói với tôi khiến tôi tự do khỏi những niềm tin không tin kính ở cột 1)

    2. Vậy trong Đức Thánh Linh tôi sẽ... (những mục đích mới trong Đức Thánh Linh là điều thay thế những lời thề nguyện của tôi trong cột 2)

  2. Bạn đã điền hai trong bốn cột. Bây giờ chúng ta sẽ điền hai cột còn lại và cầu nguyện qua bốn cột để đảm bảo hoàn tất công việc thuộc linh trong tấm lòng bạn.

 2. Xác định “những lời thề nguyện trong lòng”

1. Những lời hứa hay lời tuyên bố mà chúng ta đã làm là một hậu quả của những mong đợi tiêu cực mà chúng ta có.

 1. Lời thề nguyện trong lòng là cây dù che bảo vệ tôi khỏi bị tấn công bởi những thất bại mà tôi đang trãi qua như là kết quả của niềm tin không tin kính mà tôi đang nắm giữ.

 2. Những điều này thường làm ở mức độ tấm lòng, vậy nên có thể bạn không hoàn nhận biết những lời thề nguyện trong lòng là gì.

 3. Tôi có thể khám phá những lời thề nguyện trong lòng hay ở mức độ mà tôi không nhận biết thì có thể hỏi như sau:

  1. Những hành động nào mà tôi làm để bảo vệ mình?

  2. Ví dụ, nếu niềm tin không tin kính là “tôi sẽ thất bại,” tôi có thể hỏi, “kết quả của niềm tin không tin kính này sản sinh điều gì trong cuộc đời tôi?” nếu tôi tìm thấy rằng tôi ngừng cố gắng để thành công, thì tôi có thể đoán được lời thề nguyện trong lòng tôi là “tôi sẽ không cố gắng nữa.”

  3. Thêm vào đó cầu xin Chúa cho sự mặc khải và xoay theo dòng chảy những ý tưởng của Ngài, đôi khi có thể bạn cần sự giúp đỡ của những người cố vấn thuộc linh của bạn trong việc nhận biết những lời thề nguyện nào mà bạn đã che giấu trong lòng. Bạn muốn nhận biết tất cả những điều này và ăn năn chúng để bạn có thể được chữa lành!

C. Những ví dụ về Những lời thề nguyện trong lòng (những điều này tương ứng với 17 niềm tin không tin kính trong bài học trước)

Vậy nên tôi sẽ...

 1. từ bỏ và chết

 2. không cố gắng

 3. ẩn mình

 4. không cố gắng

 5. hành động ra động cơ gian ác của tôi

 6. không tìm kiếm để cải thiện mình

 7. xem sự nghèo đói ngang bằng với sự tin kính

 8. làm nó cho chính mình

 9. trốn khỏi Chúa

 10. tìm kiếm để kiểm soát họ

 11. không tin cậy và rút lui

 12. xây dựng một bức tường bảo vệ

 13. cố gắng hết sức

 14. nhồi nhét cảm xúc của tôi

 15. không tin cậy một Cơ đốc nhân

 16. không bao giờ tin cậy một chính trị gia

 17. thỏa hiệp tính thanh liêm của tôi

D. Ví dụ về những mục đích của Chúa (những điều này tương xứng với Những niềm tin Tin kính trong bài học trước)

 1. làm mạnh mẽ trong Chúa

 2. bước đi trong đức tin

 3. để vẻ đẹp của Chúa chiếu sáng qua tôi

 4. lòng tôi tiếp nhận sự khôn ngoan của Chúa

 5. mặc lấy sự công nghĩa của Chúa Giê-xu

 6. chiếm lấy đất hứa của tôi

 7. tin Chúa cho sự thịnh vượng về tài chánh

 8. tiếp nhận phước hạnh của Chúa

 9. ăn năn và được sạch

 10. không kích động chúng

 11. Chúa cai trị trên mọi điều

 12. ở trong sự cởi mở và yêu thương

 13. tin cậy sự trọn vẹn của Chúa chứ không phải của tôi.

 14. đáp ứng với những cảm xúc của tấm lòng tôi

 15. tin cậy Chúa hành động qua sự bất toàn của con người

 16. cầu nguyện cho những người có thẩm quyền

 17. xây dựng việc kinh doanh của tôi trong sự công bình và đức tin

 1. Một ví dụ về những niềm tin không tin kính đã khiến dân sự không đạt được đích đến của họ (Dân số 14:2):

  1. Dân Y-sơ-ra-ên tin rằng họ sẽ chết trong đồng vắng

  2. Họ nói (như là lời thề) thà họ chết ở Ai cập thì tốt hơn!

  3. Chúa đã hứa ban cho họ một xứ đượm sữa và mật, nhưng họ không tin hay nói lời hứa này từ Chúa (Xuất 3:8; 43:10-12)!

  4. Họ đã nhận những gì họ tin, họ nói và thấy! Họ đã chết trong đồng vắng và không bao giờ kinh nghiệm được hành trình mà Chúa đã ban cho họ (Dân số 14:27,28)! Hãy bảo đảm bạn không làm điều này, nhưng thay vào đó hãy bám lấy lời hứa của Chúa.

 2. Làm thế nào chúng ta đặt bốn cột này lại với nhau và cầu nguyện qua chúng:

  1. Lời Chúa hứa (cột 3) thay thế những niềm tin không tin kính của tôi (cột 1)

  2. Mục đích của Đức Thánh Linh (cột 4) thay thế lời thề nguyện của tôi (cột 2)

  3. Tôi ăn năn về cột thứ 1 và cột 2, và tôi xác chứng ở cột 3 và 4.

  4. Tôi cầu nguyện qua cột 4 trong cách này;

   a. Tôi ăn năn về niềm tin không tin kính rằng tôi sẽ bị kẻ thù đánh bại.

   b. Tôi ăn năn về lời thề nguyện là tôi từ bỏ và chết.

 
 

c. Tôi xác chứng rằng Chúa là Vấng Đá và là Đồn Lũy của tôi.

d. Tôi quyết định bởi quyền năng Đức Thánh Linh tôi sẽ mạnh mẽ trong Chúa.. Một khi bạn đã hoàn thành cột thứ 2 và thứ 4, bạn cần cầu nguyện qua các cột như đã chứng minh ở trên.

G. Những hoạt động và thực hành trong lớp cùng với sự mặc khải thêm tại nhà: hoàn thành cột thứ 2 (những lời thề nguyện trong lòng) và cột 4 (Mục đích của Chúa)

 1. Hãy dành ít nhất một giờ để hoàn thành bài tập này.

 2. Một khi bạn đã điền xong 10-20 những niềm tin không tin kính cho cả 4 cột, hãy cầu nguyện qua chúng như đã ghi lại ở trên, hãy chắc chắn khi bạn cầu nguyện, bạn xoay theo dòng chảy, những hình ảnh và cảm xúc (ngôn ngữ của tấm lòng). Lặp lại lời cầu nguyện vài lần khi cần để đào sâu chúng cách đầy đủ vì chúng là sự biến đổi cuộc đời.

 3. Xem lại những hướng dẫn bài tập về nhà từ phần 5 và chắc chắn bạn tiếp tục làm để hoàn tất cả phần 5 và 6. Bạn phải làm hết những phần này nếu bạn muốn tự do hoàn toàn. Những niềm tin là đường rầy mà cuộc đời các bạn chạy trên đó. Đức tin của bạn có thể thu hút quyền năng của Chúa hoặc quyền lực của Satan. Hãy chắc chắn bạn chỉ thu hút quyền năng của Chúa và sự cung ứng của Ngài cho cuộc đời bạn!

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813126
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16114
35985
111586
201132
786966
21775269
23813126

26-11-2020 10:07:17

Đang Trực Tuyến

Đang có 1416 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.