Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Lắng nghe tiếng Chúa qua những giấc mơ
Bài 3- Những nguyên tắc thông giải giấc mơ-phần 2

Giới thiệu: Ít nhất 95% giấc mơ của bạn sẽ là về bạn - con người bên trong của bạn, những tình huống hiện thời của bạn, những mối quan hệ của bạn. Những giấc mơ của bạn đến từ tấm lòng bạn và sẽ thể hiện ra những điều quan trọng trong tấm lòng bạn. Lãnh vực mà tâm linh của bạn sẽ thể hiện nhiều nhất sẽ là cảm xúc của bạn, tấm lòng tranh chiến và những vấn đề thánh hóa, được thể hiện dưới dạng biểu tượng. thân thể và những vấn đề sức khỏi cũng quan trọng đối với tâm linh bạn; vì chúng có thể được biểu lộ, cũng trong một cách mang tính biểu tượng. Mối quan hệ của bạn với những người khác cũng quan trọng với tấm lòng bạn, vậy nên những điều này có thể được truyền đạt trong những dấu hiệu và biểu tượng. và những hoàn cảnh và những sự kiện có thể miêu tả dưới dạng biểu tượng trong những giấc mơ của bạn.

Bởi vì phần lớn những giấc mơ là về con người bề trong của bạn, bắt đầu tiến trình của sự thông giải giấc mơ của bạn với việc thừa nhận rằng nó có thể là điều gì đó của bạn hay phải nên xử lý với đời sống cá nhân của bạn ngay lúc này. Tiếp theo là những bước dẫn bạn thông giải giấc mơ về chính mình.

A. . Nhận biết hành động chính của giấc mơ trước

1. Bằng cách nào hãy hỏi “hành động chính của giấc mơ này là gì?” và, “tôi đang trải nghiệm hành động này ở đâu trong cuộc đời tôi hôm nay?” sau đó xin Đức Thánh Linh chỉ cho bạn biểu tượng của hành động đó. Xoay theo

CL03-HGD Student Workbook Page 8

dòng chảy và xem những gì hiện lên qua cách của những câu trả lời cho những câu hỏi này. Ví dụ, nếu biểu tượng trong giấc mơ của bạn là xe bạn đi giật lùi, hãy hỏi, “trong cách nào mà tôi cảm thấy mình đang đi giật lùi, tôi có đang không đi tới trong lĩnh vực này trong cuộc đời tôi hay không?” nếu trong giấc mơ, ai đó đang lái xe của bạn thì hãy hỏi, “người này đang lái hãy điều khiển cuộc đời tôi bằng cách nào?” (như, những phản ứng, thái độ và hành vi của tôi) tại thời điểm này?” hãy “tính cách mà người này biểu trưng đang kiểm soát tôi trong cách nào?” (Xem phần bài học phía dưới về biểu trưng của những người trong giấc mơ của bạn.) nếu bạn đang ngã, hãy hỏi “tôi có cảm thấy mình đang ngã, đang mất, hay ngoài tầm kiểm soát trong cuộc đời mình ngay thời điểm này trong cách nào?” nếu bạn đang bay, hãy hỏi, “bằng cách nào hay lĩnh vực nào trong cuộc đời tôi mà tôi cảm thấy nhưu mình đang bay, tôi đang vượt lên trên những nan đề hay những khả năng của mình?” nếu bạn đang bị theo đuổi, hãy hói, “như thế nào và tại sao tôi cảm thấy mình đang bị theo đuổi hay săn đuổi?” nếu bạn đang trần truồng hãy hỏi, “tôi cảm thấy mình đang tức giận và dễ tổn thương trong cách nào?” nếu bạn mơ mình đang chết thì hãy hỏi, “ điều gì đang chết trong tôi?” (điều này có thể là một điều tốt, có thể bạn đang chết đi tính kêu ngạo hãy chính mình hay chết đi tính tham công tiếc việc)

2. Nên nhớ, những hành động trong giấc mơ được thể hiện dưới dạng biểu tượng. Nếu giấc mơ của bạn thật sự muốn thể hiện rằng bạn đang chết, thì nó có thể tượng trưng cho sự kiện đó. Ví dụ, chỉ vài ngày trước khi bị ám sát, tổng thông Lincoln đã mơ về một quan tài.

 1. Nhận biết cảm xúc chính về giấc mơ tiếp theo.
  1. Bạn đã cảm thấy như thế nào qua lần thức giấc đầu tiên? Lòng của bạn có đầy

  sự sợ hãi không? Bạn có bị chán nản, thất vọng, tức giận, bị khước từ hay bị hăm dọa không? Bạn có cảm thấy được yêu thương, phấn khích, hạnh phúc hay thỏa lòng không? Bạn có cảm thấy điên tiếc, chưa chuẩn bị hay thất vọng không? Cảm xúc của toàn bộ giấc mơ đó đã gợi lên là gì?

  2. Khía cạnh nào trong đời sống bạn mà bạn cũng cảm thấy cảm xúc này? Nếu nó không rõ ràng với bạn ngay lúc đó thì hãy xin Chúa bày tỏ nó cho bạn.

  3. Một khi bạn đã sử dụng cảm xúc và hành động của giấc mơ để nhận biết khía cạnh trong đời sống bạn thì nó đang bày tỏ cho bạn, hầu hết những biểu tượng sẽ dễ hơn nhiều để nhận biết.

 2. ) Một ví dụ trong Kinh thánh ghi lại “hành động chính” trong một giấc mơ (Các quan

xét 7:9-18).

 1. Quân Y-sơ-ra-ên dấy lên đánh lại quân Ma-đi-an.

 2. Chúa gia thêm đức tin của Ghi-đê-ôn qua việc để cho ông nghe một giấc mơ.

 3. Hành động chính trong giấc mơ là một ổ bán lúa mạch đang lăn vào trại quân

  Ma-đi-an và làm sập trại quân (Các quan xét 7:13).

 4. Ghi-đê-ôn nhận biết rằng ổ bán là biểu trưng về ông (Chúa đã kêu gọi ông vào

  trong sự lãnh đạo đang khi ông đang đập lúa- Các quan xét 6:11, 12).

 5. Ghi-đê-ôn lớn lên trong đức tin và sẳn sàng đánh đuổi kẻ thù.

CL03-HGD Student Workbook Page 9

D. Những người trong giấc mơ của bạn thường đại diện cho những tính cách trong bạn.

 1. Bạn có thể xác định chúng đại diện cho bạn ở khía cạnh nào bằng việc hỏi,

  “đặc điểm tính cách nổi bật nào của người nào mà tôi biết về họ?” Câu trả lời sẽ cho bạn biết khía cạnh nào của chính mình mà bạn đang mơ về. Ví dụ, lòng bạn có thể muốn cho bạn biết bạn là một doanh nhân, hiếu khách, người quản trị, người khôi hài, người lãnh đạo thuộc linh, người thư thái, hãy người tham công tiếc việc v, v. ở trong bạn bằng việc xuất hiện trong giấc mơ của bạn về một người là hình ảnh thu nhỏ của dạng người đó cho bạn. Mục sư của bạn có thể là một phần thuộc linh của bạn, một thủ tướng hay một vị vua có thể biểu trưng cho những phẩm chất lãnh đạo khác trong bạn; một cảnh sát, một quan tòa hay người cho chức quyền có thể là uy quyền trong bạn, nhiều người mặc đồng phục (y tá, phục vụ, ban hát) có thể đại diện cho của bạn muốn làm điều đó.

 2. Tên một người cũng có thể hiện ra trong giấc mơ đó, đặc biệt nếu tên người đó được nói trong giấc mơ. Mơ về một người bạn tên Charity hay Joy, Grace, Giô-suê hay Đa-vít thi có thể lòng bạn đang kêu gọi bạn tập chú vào những phẩm chất được thấy trong ý nghĩa của các tên gọi đó. Hãy tên thật sự như một sứ điệp mà giấc mơ cố gắng muốn nói đến. Ví dụ, mơ về “Sharon” có thể lòng bạn đang nói đến một lãnh vực mà bạn nên “chia sẻ” điều gì đó mà bạn chưa làm, hay không nên chia sẻ điều gì đó của bạn. Một người đã kể lại rằng đã mơ về một người bạn tên “Anita Cook” và thấy sự thông giải là “tôi cần nấu ăn.”

 3. Cũng có thể là chính Chúa hay thiên sứ của Ngài có thể gặp bạn trong giấc mơ.

 1. Những con thú vật thường đại diện cho những cảm xúc của bạn.

  1. Hãy hỏi, “con vật này có thể biểu trưng cảm xúc nào của tôi?” Điều này tùy thuộc vào vị trí địa lý ngôi nhà của bạn, những trải nghiệm cá nhân của bạn,

   kiến thức về Kinh thánh của bạn và văn hóa riêng của bạn. ví dụ, một con bò đực có thể là sự tức giận (điên như con bò đực”); một con cáo là xảo quyệt; con mèo là tò mò; chim bồ câu là hòa bình; con chim ưng là sự tự do; con rắn là quỷ quyệt; con sư tử là có tính chất hoàng tộc v.v và v.v.

  2. . Hãy nhớ là trong Kinh thánh, một con sư tử được dùng đại diện cho cả Đấng Christ (Sư tử chi phái Giu-đa”) và Satan (như sư tử rống đang tìm kiếm người nào nó có thể bắt được). Do đó, bạn phải ở trong sự nương cậy vào Đức Thánh Linh để bày tỏ cho biết con vật đó đại diện cho điều gì trong giấc mơ đó của bạn.

  3. . Khi bạn đối diện với con vật đại diện cho những cảm xúc của bạn trong giấc mơ thì tốt hơn là hãy chạy khỏi nó, có thể bạn thấy con vật thay đổi trong một con vật khác. Thật tốt để đối diện với cảm xúc của bạn.

 2. Những con số trong giấc mơ thường đại diện cho con số thực tế trong cuộc sống.

CL03-HGD Student Workbook Page 10

 1. . Tuy nhiên, con số sẽ có thể được nối kết với điều gì đó cần thiết để được thông giải mang tính biểu tượng. Ví dụ, khi Giô-sép mơ thất 11 ngôi sao, con số 11 là con số thực tế nhưng những ngôi sao là biểu tượng và thật sự đại diện cho các anh của ông. Giô-sép mơ về 11 anh trai của ông (Sáng 37:1-11).
  Cũng giống như vậy, giấc mơ của quan tửu chánh về ba nhánh nho tức là ba ngày (Sáng 40:8-12), và đối với người đầu bếp, ba giỏ bánh là tượng trưng cho ba ngày (Sáng 40:18). Trong giấc mơ của Pha-ra-ôn, bảy con bò là bảy năm (Sáng 41:26). Vậy mong đợi con số có nghĩa là mong đợi con số của điều gì đó.

 2. Nó sẽ cần sự cầu nguyện, nhận biết và sự khải thị của Đức Thánh Linh (đức ấn chứng bởi sự nhảy lên của tấm lòng) để xác định điều đó có nghĩa là gì.

 1. Những hoạt động trong lớp (sau phần bài học của DVD này, cả bài làm chứng về giấc mơ)

  1. Hãy thảo luận bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bài dạy đã nghe. Cũng thảo luận bất cứ sự soi sáng nào mà bạn nhận lãnh được khi bạn suy ngẫm về những giấc mơ trong Kinh thánh, trong bài tập về nhà tuần trước.

  2. Chọn những người tình nguyện trong lớp, là những người muốn được nhóm thông giải giấc mơ của họ. Nếu thời gian cho phép hãy thông giải giấc mơ của 1-3 người, hãy đi theo sự hướng dẫn của những quy định mà bạn đã học.

 2. Những bài tập thực hành để có thêm sự mặc khải tại nhà:
  Ghi nhật ký: hãy đặt một tờ giấy và cây viết cạnh bên giường ngủ của bạn vào ban đêm, và khi bạn nằm xuống, hãy nói, “Lạy Chúa, tối này xin cho con một giấc mơ,” Khi bạn thức giấc, ngay lập tức ghi lại giấc mơ nào mà bạn đã nhận được. Hãy đem giấc mơ của bạn đến lớp học trong tuần tới để chúng ta có thể thực hành thông giải chúng.
  1.

2. Hãy ghi nhớ những nguyên tắc sau:

 1. Bốn lãnh vực thường thấy nhất trong giấc mơ của bạn sẽ là: (1) cảm xúc của

  bạn, những tranh chiến trong lòng; 2) những vấn đề thánh hóa của bạn; 3) thân thể và những vấn đề sức khỏe của bạn; 4) mối quan hệ của bạn với người khác.)

 2. Bắt đầu tiến trình thông giải bằng việc hỏi (a) cảm xúc bao trùm toàn bộ giấc mơ đó là gì? b) Trong khía cạnh nào của của đời tôi tôi cũng cảm thấy cảm xúc này? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi này không có liền, thì hãy xin Chúa bày tỏ chúng cho bạn, xoay theo dòng chảy và ghi lại những gì Ngài phán.

 3. Sau đó hãy hỏi hành động chính của giấc mơ này là gì. Hành động đó đại diện

CL03-HGD Student Workbook Page 11

điều gì đó mà bạn đang đối diện trong cuộc đời trong cách nào?

3. Tiếp nhận và sử dụng tất cả những nguyên tắc để thông giải những giấc mơ mà bạn được học trong bài học tuần này.

3. Tham khảo những giấc mơ sau đây và ghi lại cách Chúa thông giải mang tính biểu tượng và bất cứ bào chọ nào bạn học được liên quan đến sự thông giải những giấc mơ: Các quan xét 7:9-18; Sáng. 37:1-11; Sáng. 40:8-12; Sáng 40:18; Sáng 41:26; Ma-thi-ơ 1:20-25; 2:3-15; 2:19-23. Hãy chuẩn bị để đến lớp chia sẻ những sự soi sáng của bạn cho những người trong lớp.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814675
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17663
35985
113135
201132
788515
21775269
23814675

26-11-2020 11:44:04

Đang Trực Tuyến

Đang có 659 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.