Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu

Spirit-Anointed Teaching

© 2001 and 2011 by Mark and Patti Virkler

Tựa đề bài học

Trang

Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu là gì? 2 Vai trò của tâm trí trong việc học tập 7 Vai trò của tấm lòng trong việc học tập 12 Những gợi ý thực tiễn cho sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu 18

Những tài liệu để đi sâu hơn trong khóa huấn luyện này: tài liệu hướng dẫn này để sử dụng cùng với loạt bài DVD/CD Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu. những bản dịch được mở rộng của những nguyên tắc được thấy trong How Do You Know? and Experiencing God: Lamad Encounter Groups của Mark và Patti Virkler. Thêm vào đó, nó thật cần thiết để bạn có thể nghe tiếng Chúa và thấy sự khải thị thiên thượng. cả những kỹ năng này được dạy trong 4 chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa của Mark và Patti Virkler, và tất cả những tài liệu này có tại trang web: www.CWGMinistries.org.

Ghi chú: có một số ý tưởng được thêm vào trong loạt bài học này không được nói đến trong DVD/CD, vậy nên các bạn sẽ thấy nhiều lần bài dạy trong DVD bỏ qua vài điểm. Những lúc như vậy, nếu bạn theo sát bài dạy, các bạn sẽ bỏ qua 1 hoặc hai đoạn để bạn có thể theo kịp những gì đang dạy. Khi bài dạy kết thúc, hãy trở lại và đọc lại và đọc lại những phần thêm này cách chi tiết hơn vì chúng cung cấp thêm những thông tin có giá trị rất sâu sắc.

CL04-SAT Student Workbook Page 1

Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu
Bài 1- Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu là gì?

Giới thiệu: Chúa Giê-xu là một Đấng dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu: “Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu.” (Mác 1:22)

 1. Tôi có thể là một người dạy dỗ được xức dầu mỗi lúc tôi dạy không?

  1. Câu chuyện- dạy lẽ thật sự sống ngược với dạy lẽ thật sự chết.

  2. Nan đề- tôi có thể là một người dạy được xức dầu mỗi lần tôi dạy không?

  3. Tôi có từng dạy dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh không?

  4. Tôi đã từng dạy mà không có sự xức dầu của Đức Thánh Linh không?

 2. Các bạn có thể định nghĩa những yếu tố cần thiết của sự dạy dỗ với sự xức dầu tốt đủ đảm bảo điều đó xảy ra mỗi khi các bạn dạy không? Các bạn sẽ có thể làm điều này khi kết thúc khóa học này.

 3. Tiến trình giáo dục não trái của Phương Tây giết chết tính sáng tạo của não phải. (Tính sáng tạo là kết quả của những khả năng của não phải, khải tượng và trực giác làm việc cùng nhau.)

  1. Ở độ 5 tuổi, hầu như tất cả trẻ có tính sáng tạo cao

  2. Ở độ 7 tuổi, 10% có tính sáng tạo cao

  3. Ở độ tuổi thiếu niên, 2% có tính sáng tạo cao

 4. Trích dẫn từ Einstein- một trong những người có trí sáng tạo nhất ở thế kỷ 20:

  1. Tâm trí có tính trực giác là một ân tứ thánh và tâm trí có tính lý trí là một đầy tớ trung thành. Chúng ta đã tạo nên một xã hội mà trong đó tôn cao sự phục vụ và đã quên mất đi ân tứ.” tôi tin rằng tâm trí có tính trực giác là nơi mà chúng ta nhận lãnh sự mặc khải của Đức Thánh Linh khi chúng ta tập chú vào Chúa Giê-xu và xoay theo dòng chảy.

  2. Ví dụ không phải là một cách dạy khác, đó là cách duy nhất để dạy.” Chúa Giê- xu thường dạy bằng ví dụ! Ngài chưa từng dạy trong một lớp học. Vậy nên lớp học có thể trở nên không thích hợp nếu chúng ta không thể đem ví dụ, câu chuyện và sự sống vào trong đó. Như Einstein đã rằng ông đã không đụng đến một quyển sách nào trong một năm sau khi rời khỏi trường đại học. Sự giáo dục não trái của Phương tây đã làm ông chán ghét sự học.

  3. Mark Virkler kết luận- hãy dùng một cách tiếp cận giáo dục khác với giáo dục Phương Tây.

 5. Làm thế nào một người nhận biết lẽ thật, theo như Kinh thánh?

CL04-SAT Student Workbook Page 2

 1. Phi-lát hỏi, “Lẽ thật là cái gì?” (Giăng 18:38) câu hỏi của Phi-lát là sai, vì lẽ thật không phải là một “cái gì”, mà “Ta là Lẽ Thật” (Giăng 14:6). Chúa Giê-xu đã nói lẽ thật là được bao học trong ‘một Người.” mục tiêu của biết không đơn giản là để có được những thông tin. Lẽ thật không phải là một đống thông tin. Lẽ thật có sự tham dự của sự mặc khải cá nhân từ Chúa cho một người, để rồi người đó sống thể hiện ra trong cuộc đời của người đó bằng quyền năng (sự xức dầu) của Đức Thánh Linh.

 2. Biết không bị giới hạn với những chức năng của não trái mà thôi, nó bao gồm cả việc đọc, viết và số học (cả ba điều này (trong tiếng Anh là đọc 3 chữ ‘R’là (reading, wringting, arithmetic) được đòi hỏi trong nền giáo dục phương tây). Chúng ta cũng phải huấn luyện não phải, là bao gồm khải tượng, trực giác, nghệ thuật và âm nhạc (được xem là những môn học không bắt buộc trong học trình Phương Tây). Điều thú vị là các trường học đã phát hiện khi họ dành ít thời gian với 3 ‘R’ và nhiều thời gian với “những môn không bắt buộc nầy,” thì các sinh viên không chỉ trở nên giỏi hơn về nghệ thuật, âm nhạc và kịch nghệ, nhưng số điểm đọc, viết và toán học của họ cũng tăng lên.

 3. Các Cơ đốc nhân cũng muốn kết hợp tấm lòng trong tiến trình giáo dục. tấm lòng bao gồm một sự khao khát cho lẽ thật và tìm kiếm sự mặc khải từ Đức Chúa Trời toàn năng, cũng như vâng theo điều lẽ thật đã được bày tỏ (không vội vâng lời trước khi lẽ thật được bày tỏ, nó sẽ gây cản trở cho việc tiếp tục sự mặc khải và xức dầu.) Chúa muốn chúng ta nghe và làm (Thi thiên 26:3; Hê-bơ-rơ 5:7; Gia-cơ 1:22).

 4. Từ biết trong Cựu ước là “yadah” có nghĩa là “sự gặp gỡ cách cá nhân.” Nó liên quan đến sự gặp gỡ trực tiếp với Chúa, nhận lãnh sự mặc khải từ Chúa qua Đức Thánh Linh và đáp ứng với sự mặc khải này. Vậy nên là một người dạy hay người giảng, tôi phải dẫn học viên mình bước vào trong một sự gặp gỡ trực tiếp với Đức Thánh Linh, và tôi phải làm điều này mỗi khi tôi dạy.

 5. Chúng ta có thể khích lệ những học viên gặp gỡ trực tiếp với Chúa qua việc ghi nhật ký hai chiều

  1. Một cách để kéo học viên vào trong sự gặp gỡ trực tiếp với Đức Thánh Linh

   là phải có một thời gian cầu nguyện, đó là lúc họ hỏi Chúa những gì Ngài muốn nói với họ và họ ghi lại, sau đó chia sẻ với người khác những gì Chúa phán với họ.

  2. Điều cần là trước hết bạn phải dạy họ cách lắng nghe tiếng Chúa (như im lặng chính mình, tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo tiếng Chúa là cảm nhận dòng chảy những ý tưởng và hình ảnh, sau đó viết xuống dòng chảy ý tưởng hay hình ảnh này).

  3. Sau thời gian ghi nhật ký, là chổ mà từng cá nhân sinh viên gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giê-xu, hãy bảo họ chia thành những nhóm nhỏ hai người và chia sẻ

CL04-SAT Student Workbook Page 3

với nhau sự gặp gỡ giữa họ với Chúa Giê-xu. Sau đó mời những người tình nguyện đọc nhật ký của họ cho cả nhóm.

6. Từ biết trong Tân ước là “ginosko” và đây là một từ được sử dụng cho một người nam biết vợ mình và có con. Nó bao gồm ý tưởng của sự gặp gỡ cá nhân, và nó khắc sâu những ý tưởng về quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn năng trong học viên.

 1. Chúng ta phải tìm ra những cách để đem học viên chúng ta bước vào trong một sự gặp gỡ trực tiếp với Đức Chúa Trời hằng sống để Chúa thay đổi họ. Chúng ta cần điều này xảy ra mỗi lần chúng ta dạy.

 2. Vậy nên cách dạy dỗ của chúng ta chuyển từ ăn “trái cây biết điều thiện điều ác” (là chổ mà con người tin rằng họ có thể biết lẽ thật là một phần của sự mặc khải thiên thượng- Sáng 3:5) sang ăn “trái cây sự sống” là chổ mà chúng ta hướng lòng mình và nhận lãnh dòng chảy của sự mặc khải tri thức từ Đức Chúa Trời Toàn Năng (Sáng 2:9).

c. Hai triết lý sai trật từ Satan trong Vườn Ê-đen (Sáng 3:5- ngươi có thể biết)

 1. “Ngươi”= loài người- sự sống là về khả năng của con người

 2. “Biết” = lý trí- sự sống là về lý trí của con người

7. Lẽ thật là sự sống, là về con người bước đi cùng với Chúa trong ngày đẹp trời và nhận lãnh sự khôn ngoan và quyền năng từ Đức Chúa Trời Toàn Năng. (Đấng Christ sống, không phải tôi! Ga-la-ti 2:20).

F. Trên đường Ê-ma-út - biết theo lý trí ngược với sự mặc khải tri thức

 1. Điều này sai trật như thế nào- chia sẻ ý tưởng của con người mà không có sự mặc khải thiên thượng (Luca 24:14). Các môn đồ đang thảo luận ý tưởng của họ trong vòng họ, mà không có sự mặc khải tri thức.

 2. Làm thế nào cho đúng- nói hết mọi điều với Chúa Giê-xu và nhận biết quan điểm của Ngài (Luca 24:15-27).

a. Nhận biết Chúa Giê-xu là Êm-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng các bạn, và tập chú vào Ngài khi bạn bước đi trên con đường sự sống, và xoay theo dòng chảy những ý tưởng chợt đến (dòng chảy của Đức Thánh Linh bên trong bạn- Giăng 7:37-39). Hãy để Ngài phán với bạn. Chúa Giê-xu thường sẽ hỏi bạn những câu hỏi, (là một hướng rất hay về cách tiếp cận cho trong việc tự học từ khám phá mà chúng ta nên sử dụng khi dạy). Chúa Giê-xu sẽ mở Kinh thánh cho các bạn (giảng giải và soi sáng cho họ), ban cho các bạn sự mặc khải tri thức.

CL04-SAT Student Workbook Page 4

 1. Nhận lãnh sự mặc khải từ Chúa cho tấm lòng: các bạn sẽ kinh nghiệm tấm lòng mình nóng cháy bên trong khi các bạn nhận lãnh sự mặc khải tri thức này (Luca 14:32).

 2. Bây giờ hãy đi tới và chia sẻ kinh nghiệm trong lòng bạn: Họ đã hành động đáp ứng với sự mặc khải này, và bây giờ họ đang chia sẻ những kinh nghiệm của họ, đây là lần đầu tiên họ thảo luận những tư tưởng và thần học của họ (Luca 24:33-35). Họ đã đi từ tâm trí đến tấm lòng của họ. Họ đã có kinh nghiệm sự mặc khải cho tấm lòng và họ chia sẻ sự mặc khải đó cho người khác. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy để chúng ta cùng nhau tăng trưởng!

G. Điều gì phải xảy ra trong lớp học?

 1. Gia-cơ 1:5- chúng ta hướng dẫn học viên của mình vào trong việc hỏi và nhận lãnh sự khôn ngoan từ Chúa.

 2. Ê-sai 11:2-Đức Thánh Linh cung ứng cho chúng ta tri thức qua Thánh Linh

 3. Xuất 35:35- Chúa đổ đầy cho những người thợ và những người thiết kế với sự

  mặc khải tri thức để họ làm tốt công việc của mình. Ví dụ, Handel đã nhận lãnh ca khúc Halelugia từ âm nhạc tuôn chảy trong lòng và tâm trí ông. Einstein đã mô tả tiến trình sáng tạo của ông bằng câu nói “những ý tưởng nhảy múa trong đầu tôi.”

 4. Vậy tôi không cố nhét vào đầu học viên đầy những tri thức. Thay vào đó tôi cố dẫn họ đến với Dòng sông sự sống để họ có thể nhận lãnh sự mặc khải từ Đức Thánh Linh.

H. Những câu hỏi thảo luận trong lớp:

 1. Điều gì xảy ra trong 1 Các vua 4:29? Điều này có thể xảy ra cho chúng ta không?

 2. “Huấn luyện tấm lòng” (Châm ngôn 4:23) có nghĩa là gì? Điều này quan trọng

  như thế nào để làm?

 3. Khi các bạn dạy và có một sự xức dầu và một dòng chảy sự sống, mô tả những gì

  bạn làm bên trong cũng như những gì đang diễn ra trong lớp học.

 4. Khi bạn dạy và không có sự xức dầu hay dòng chảy sự sống, hãy mô tả những gì

  bạn làm bên trong cũng như những gì đang diễn ra trong lớp học

 1. Áp dụng nhật ký trong lớp học: viết xuống những gì Chúa phán với bạn về một hay những câu hỏi sau. Tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo dòng chảy những ý tưởng đến và viết xuống những gì đến với bạn (5-8 phút). Sau đó quay qua người bên cạnh và chia sẻ với họ nhật ký của bạn (5 phút).

  1. Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu là gì?

  2. Tôi có thể làm gì để chắc chắc sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu xảy ra mọi

   lúc?

 2. Những thực hành đề có thêm mặc khải tại nhà

1. Một cách để học thuộc Kinh thánh: Viết câu Kinh thánh đó trên một tờ giấy nhỏ

và đem theo với bạn mỗi ngày; nói đi nói lại câu đó. Hình dung nó. Ghi nhật ký

CL04-SAT Student Workbook Page 5

và hỏi Chúa những gì Ngài muốn phán với bạn liên quan đến câu đó và áp dụng của nó cho đời sống bạn. Chuẩn bị để đến lớp chia sẻ câu mà bạn thuộc lòng cũng như những mặc khải cụ thể mà Chúa đã ban cho bạn và sự áp dụng của nó cho cuộc đời bạn.

2. Ghi nhớ những câu sau và ghi nhật ký mỗi ngày. Một ngày ghi nhật ký về một trong những câu/định nghĩa bên dưới và hỏi Chúa những gì Ngài muốn phán với bạn liên quan đến câu đó và áp dụng của nó cho đời sống bạn:

 1. Gia-cơ 1:5 và Ê-sai 11:2

 2. Dạy dỗ được Thánh – “Dạy là tạo nên một không gian để kinh nghiệm và thực hành sự mặc khải tri thức.”

 3. Người dạy được Thánh Linh xức dầu–Người dạy phải có một mối tương giao sống động với chủ để của mình (một tình yêu và một sự khao khát và sự mặc khải tri thức), và mời gọi những học viên bước vào mối quan hệ đó, như là những cộng sự trọn thời gian, để kinh nghiệm mối quan hệ sống động của riêng họ với chủ đề đó.

K. Thực hành ghi nhật ký: Phao-lô phản đối “tri thức” (tri thức đến qua lý trí con người) với “tri thức thật” (tri thức đến qua sự mặc khải từ Đức Thánh Linh- Phi-líp 1:9; Cô-lô-se 2:2; 3:10). Trong Phi-líp 3:1-10 Phao-lô gọi những giáo sư trường Kinh thánh là loài chó, và giáo dục của trường Kinh thánh là rơm rác, bởi vì nó chỉ là những luật lệ kinh thánh mà không có sự mặc khải tri thức của Đức Thánh Linh! (Phao-lô viết rằng Luật pháp mà không có Thánh Linh là “chức vụ sự chết”- 2 Cô- rinh-tô 3:7).

 1. Hãy xem từng câu trong đoạn trên và suy ngẫm cầu nguyện trên chúng.

 2. Hãy ghi nhật ký và hỏi Chúa những câu hỏi sau: “Lạy Chúa, sự phân biệt của

  Phao-lô giữa tri thức và tri thức thật là gì? Ngài muốn nói gì với con về “chức vụ của sự chết” ngược với chức vụ của Thánh Linh (2 Cô-rinh-tô 3:8)?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814754
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17742
35985
113214
201132
788594
21775269
23814754

26-11-2020 11:47:13

Đang Trực Tuyến

Đang có 738 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.