Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu
Bài 2- Vai trò của tâm trí trong việc học tập

Giới thiệu: Khi chúng ta chuẩn bị giảng và dạy, chúng ta hy vọng nhận lãnh sự mặc khải tri thức là điều mà chúng ta mong muốn chuyển giao cho học viên chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể chuyển giao điều này trong một cách mà làm cho sự mặc khải tri thức đến với họ chứ không chỉ những thông tin? Trong sự trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ khám phá được làm thế nào đi từ học theo kiểu Phương Tây sang suy ngẫm Kinh thánh, và làm thế nào đi từ lý trí riêng của chúng ta sang lý trí được Đức Thánh Linh dẫn dắt.

 1. Đừng dùng cách học/nghiên cứu của Phương Tây, vì Kinh thánh không tán thành cách học/nghiên cứu.

  1. Truyền đạo 12:12- “Người ta chép nhiều sách chẳng cùng; còn học quá thật làm

   mệt nhọc cho xác thịt.”

  2. Không có một câu nào trong Kinh thánh bảo chúng ta học/nghiên cứu Kinh thánh.

   (1 Ti-mô-thê 2:15 trong tiếng Hi lạp là “hãy chuyên tâm,” chứ không phải “học.”)

 2. Hãy dùng sự suy ngẫm Kinh thánh như là một phương cách để nhận lãnh và chuyển giao sự mặc khải tri thức. Cách của Chúa không giống như việc học của phương Tây, đó là suy ngẫm Kinh thánh và điều đó được đề cập 20 lần trong Kinh thánh.

 3. Suy ngẫm là gì? từ “suy ngẫm” và “sự suy ngẫm” trong tiếng Hi lạp và Hê-bơ-rơ bao gồm những ý nghĩa sau, theo như những định nghĩa được cho trong Strong’s Exhaustive Concordance (bản chú giải)- Cựu ước số: 1897, 1900, 1901, 1902, 7878, 7879, 7881, trong Tân ước số: 3191, 4304:

1. 2.

3. 4. 5.

Tiếng rì rào; trò chuyện với một người, la lớn; nói chuyện, nói; truyền thông; tiếng thì thầm

Hãy liệt kê những cách bạn có thể nói trên Kinh Thánh:______________________________ __________________________________________________________________

“Tiếng rì rào” (nói tiếng mới) chúng ta có thể cầu nguyện trong tiếng mới trước khi và trong khi đọc Kinh thánh.

“Tiếng ầm ầm”- Khi nào bạn nói rầm rầm trên Kinh thánh? __________________________________________________________________

“Than khóc”- Khi nào bạn than khóc trên Kinh thánh? __________________________________________________________________

CL04-SAT Student Workbook Page 7

6.

7.

8.

9.

10.

11.

“Học/nghiên cứu”- học có thể chấp nhận nếu nó được bao gồm bởi những phần cấu thành khác của sự suy ngẫm Kinh thánh là những điều được mô tả trong danh sách này.

“Cầu nguyện”- chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện Ê-phê-sô 1:17-18 và Thi thiên 119:18 khi chúng ta đến với Kinh thánh. Chúng ta phải bắt đầu những thời gian suy ngẫm Kinh thánh cá nhân, thời gian trong lớp học và những bài dạy bằng sự cầu nguyện với tấm lòng nóng cháy, cầu nguyện như trong Ê-phê-sô 1:17-18.

“Âm nhạc”- âm nhạc nhẹ, tĩnh lặng, sâu lắng và nhạc không lời, và không phải là giai điệu mà bạn biết và có thể hát theo (vì điều đó kích thích tâm trí bạn). Nó có thể làm nhạc nền trong suốt thời gian suy ngẫm, thời gian trong lớp, và ngay cả trong bài giảng.

“Hình dung/tưởng tượng”- chúng ta hình dung những câu chuyện Kinh thánh. Người dạy/người giảng tốt là người kể những câu chuyện hay. Chúa Giê-xu luôn sử dụng ví dụ khi dạy, là những câu chuyện có hình ảnh (Ma-thi-ơ 13:34).

Thay vì hứa với Chúa là bạn sẽ làm điều gì đó (như suy ngẫm), thì tốt hơn bạn nên nói, “Bởi quyền năng Thánh Linh tôi sẽ làm điều....” (Ma-thi-ơ 5:33-37: Chúa nói đừng thề gì cả.)

Suy ngẫm Kinh thánh bao gồm tất cả những điều trên. Học theo Phương Tây thường chỉ làm cho con người sử dụng khả năng lý luận.

D. Chỉ có một mạng lệnh trong Kinh thánh về “lý luận” là trong Ê-sai 1:18 là chổ Chúa nói, “này hãy đến chúng ta cùng bàn luận cùng nhau.” Chúa ban cho chúng ta một tâm trí để chúng ta có thể dâng nó lại cho Ngài để Ngài sử dụng, đó là kết quả của “lý trí được xức dầu.” hay “lý luận cùng với Chúa” hay “lý trí được Thánh Linh dẫn dắt.”

 1. Đa-vít đã lý luận theo cách cách của ông và đã kết luận điều này: “điều này cực nhọc quá cho tôi cho đến khi tôi vào hiện diện của Đức Chúa Trời” (Thi thiên 73:16,17)

 2. Hãy nói điều nhau cùng nhau “Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ LÝ LUẬN BÊN NGOÀI SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA!” kinh thánh KHÔNG BAO GIỜ bảo chúng ta lý luận theo cách riêng của mình.

E. Học lý luận cùng với Chúa
Trong Ê-sai 1:8, tội lỗi “đỏ như hồng điều” và “trắng như tuyết” là gì? Đây là những hình ảnh! Hình ảnh thứ nhất là về nhu cầu của tôi (tội đỏ như hồng điều). hình ảnh thứ hai là sự cung ứng của Chúa (trắng như lông chiên). Thật thú vị khi Chúa lý luận, Ngài đi thẳng vào hình ảnh, là một chức năng của não phải. đối với Chúa, lý luận đúng là có sử hai hình ảnh, một là hình ảnh về nhu cầu của con người (tội đỏ như hồng điều) và hình ảnh khác là sự cung ứng của Chúa (trắng như lông chiên). Vậy khi bạn kéo học viên vào trong sự lý

CL04-SAT Student Workbook Page 8

luận cùng với Chúa (là những gì bạn muốn làm khi bạn dạy và giảng), bạn phải luôn vẽ lên hai hình ảnh, một là nhu cầu của họ, một là sự cung ứng của Chúa. Sau đó hướng theo dòng chảy và nói từ dòng chảy cho đến khi bạn hoàn toàn mô tả được làm thế nào nhu cầu của một người được đáp ứng bởi sự cung ứng của Chúa. Khi bạn đã mô tả chi tiết nhu cầu của họ được đáp ứng như thế nào, bởi sự cung ứng của Chúa thì sứ điệp của bạn kết thúc. Hãy xin Chúa cho bạn những hình ảnh này. Hãy cầu xin sự xức dầu của Ngài và hướng theo dòng chảy (dòng chảy của Đức Thánh Linh- Giăng 7:37-39). Khi các bạn dạy hoặc giảng theo cách này thì bạn sẽ khai phóng sự mặc khải, cảm xúc và khao khát của Đức Thánh Linh.

Watchman Nee nói rằng “những hình ảnh là ký ức về Đức Thánh Linh.” Ví dụ, vào sáng Chủ nhật bạn muốn nói với cùng sự nóng cháy, cảm xúc mạnh mẽ và sự xức dầu mà bạn đã cảm nhận vào tối thứ Sáu trong khi bạn đang soạn bài giảng. Sáng Chủ nhật bạn phải thấy lại những hình ảnh mà bạn đã thấy trong tối thứ Sáu, và những hình ảnh này sẽ đem lại sự nóng cháy và cảm xúc như vậy.

F. Tôi tin rằng đây là một sự hiểu biết vô giá về những nguyên tắc thiên thượng và bởi thực hành điều này, bài giảng của tôi đã trở nên khá hơn nhiều. Khi các bạn giảng từ những hình ảnh, các bạn giảng từ não bên phải của mình. Cảm xúc và dòng chảy cũng đến quan não phải của bạn. Vậy nếu bạn giảng từ những hình ảnh, bạn sẽ có thể nói dễ hơn nhiều với sự nóng cháy và dòng chảy. Bây giờ tôi có thể giảng/dạy bằng việc sử dụng cả hai bán cầu của tâm trí cũng như tấm lòng, tất cả đến bởi dòng chảy của Thánh Linh trong tôi!

G. Những câu hỏi thảo luận nhóm

 1. Lý luận cùng với Chúa (Ê-sai 1:18) khác với lý luận của chính bạn (Mác 2:5- 12) như thế nào?

 2. Hãy thảo luận những khác nhau quan trọng về những hình ảnh bạn đang có trong tâm trí, bạn nương dựa vào ai, và bạn đã hướng theo điều gì.

 3. Hãy mô tả những lần khi bạn tự lý luận và kết quả của nó, và khi bạn lý luận cùng với Chúa và kết quả của nó.

 4. Hãy mô tả càng chi tiết càng tốt về những tiến trình bên trong mà bạn đã sử dụng cả hai tình huống, để trong tương lai bạn chỉ có thể chọn lý luận cùng với Chúa mà thôi.

H. Áp dụng viết nhật ký trong lớp: Viết xuống những gì Chúa phán với bạn về một hay vài câu hỏi sau. Tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo những ý tưởng chợt đến và viết xuống những gì đến với bạn (5-8 phút). Sau đó quay sang người bên cạnh và chia sẻ với họ những gì bạn đã viết (5 phút). Cuối cùng, một vài người sẽ tình nguyện chia sẻ với cả nhóm những gì Chúa đã phán với họ (7 phút). Khi bạn chia sẻ nhật ký của bạn, hãy đọc nó, không giải thích dài dòng.

“Lạy Chúa, Ngài muốn nói gì với con về cách học của phương Tây so với sự suy ngẫm? Lạy Chúa, Ngài muốn nói gì với con về lý trí được Đức Thánh Linh dẫn dắt với lý trí riêng của con? Lạy Chúa, Ngài muốn nói gì với con về việc sử dụng những hình ảnh khi con dạy?

CL04-SAT Student Workbook Page 9

I.

Thực hành để có thêm sự mặc khải tại nhà

Ghi nhớ những câu sau đây và ghi nhật ký hàng ngày. Mỗi ngày ghi nhật ký về một trong những câu/định nghĩa dưới đây và hỏi Chúa Ngài muốn nói gì với bạn về câu đó và áp ụng nó vào đời sống bạn:

 1. Học thuộc lòng Ê-sai 1:18

 2. Lý trí được Thánh Linh dẫn dắt là lý trí được hướng dẫn bởi dòng chảy,

  đang khi bạn tập chú vào Chúa Giê-xu.

 3. Hình ảnh được Thánh Linh dẫn dắt là những hình ảnh được hướng dẫn bởi

  dòng chảy, đang khi bạn tập chú vào Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện, suy ngẫm về sự khác nhau giữa cách học phương Tây và suy ngẫm Kinh Thánh

Phương Tây “Học” được định nghĩa là “sự áp dụng của khả năng trí tuệ để đạt được kiến thức” (Webster). Đó là con người áp dụng những khả năng lý luận của họ.

 1. Không chổ nào trong Kinh thánh xác nhận điều đó (2 Ti-mô-thê 2:15 và 1 Tê-

  sa-lô-ni-ca 4:11 là một sự dịch sai trong bản Kinh thánh KJV, và dịch đúng là

  “hãy chuyên tâm”.)

 2. Đó là con người trong hành động (chủ nghĩa cá nhân- một thần giả dối)

 3. Đó là con người sử dụng lý trí (chủ nghĩa lý trí- một thần giả dối)

 4. Kết quả trong sự khôn ngoan từ những điều trên- thế tục, tự nhiên, ma quỷ

  (Gia-cơ 3:15). Ví dụ, lý do khiến Phi-e-rơ trở nên khác với mục đích của Chúa

  (Giăng 18:10, 11).

 5. Học theo kiểu phương tây ngược lại với những nguyên tắc Kinh thánh sau

  đây:

  1. Ga-la-ti 2:20- tôi tự sống lại , sự sống đó không còn sống nữa

  2. Rô-ma 12:1- tôi dùng những khả năng của tôi hơn là dâng chúng cho Chúa

   sử dụng

  3. Ê-sai 1:18- tôi tự lý luận, hơn là lý luận cùng với Chúa

  4. Sáng 3:5- tôi đã bị sa ngã vào sự cám dỗ của vườn Ê-đen đó là “tôi có thể

   biết điều thiện và điều ác.”

J. K.

L. Suy ngẫm Kinh Thánh- Một sự cầu nguyện không thôi

 1. Thánh Kinh phù dẫn The Strong’s Exhaustive Concordance có một số từ được dịch từ từ “suy ngẫm” hay “sự suy ngẫm” trong cả Tân ước và Cựu ước là:

  1. Cựu ước số: 1897, 1900, 1901, 1902, 7878, 7879, 7881;

  2. Tân ước số : 3191, 4304

 2. Nghĩa chính xác của những con số trên về từ “suy ngẫm/sự suy ngẫm” là: “rì rào; trò chuyện với ai đó, và la lớn, nói, nói chuyện, tiếng rì rào; trò chuyện, thầm thì; tiếng ầm ầm, than khác, một âm thanh rì rào; như là nhạc nền; học, suy ngẫm,

CL04-SAT Student Workbook Page 10

nghĩ đi nghĩ lại trong đầu; tưởng tượng, cầu nguyện, cầu thay, suy ngẫm, tĩnh nguyện”.

3. Tóm lại: suy ngẫm Kinh thánh là Đức Thánh Linh sử dụng mọi khả năng trong cả hai bán cầu não trong tâm trí chúng ta.

 1. Nó được xác nhận 21 lần trong Kinh Thánh KJV

 2. Đó là Chúa hành động với cá nhân đó.

 3. Đó là Chúa ban sự mặc khải qua tấm lòng và tâm trí là đã được đầu phục cho Ngài.

 4. Đó là kết quả trong sự khôn ngoan từ những điều trên- trong sạch, bình an, hiền lành (Gia-cơ 3:17).

4. Suy ngẫm Kinh thánh áp dụng những nguyên tắc Kinh thánh sau:

 1. Ga-la-ti 2:20- tôi để Đấng Christ sống qua tôi.

 2. Rô-ma 12:1- tôi đầu phục những chức năng bên ngoài của tôi cho Đức Thánh

  Linh trong tôi tuôn chảy (cho “dòng chảy”- Giăng 7:38).

 3. Ê-sai 11:2- khi lý luận cùng với Chúa, tôi nhận được linh của sự khôn ngoan,

  thông hiểu và tri thức.

 4. Giăng 5:19, 20, 30- tôi sống như Chúa Giê-xu đã sống, với sự bắt đầu thiên

  thượng, làm những gì tôi nghe và thấy Đức Chúa Cha làm.

M. Bài tập viết nhật ký: “Lạy Chúa, Ngài muốn nói gì với con về cách học phương tây và sự suy ngẫm Kinh thánh?” Hãy ghi lại những gì Ngài nói, hãy đem nó đến với ba người cố vấn thuộc linh của bạn, và đem tới lớp để chia sẻ.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814505
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17493
35985
112965
201132
788345
21775269
23814505

26-11-2020 11:36:22

Đang Trực Tuyến

Đang có 671 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.