Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu

Bài 4- Những đề nghị thực tiễn cho sự dạy dỗ được Thánh Linh xức dầu

Giới thiệu: Mục tiêu là để thời gian trong lớp của các bạn có những thảo luận sôi động giữa vòng mọi người trong lớp, và những thảo luận này có kèm theo bốn lời phát biểu xuyên suốt: lời của Chúa, lời của chủ đề, lời của người dạy và lời của những học viên.

A. Làm thế nào để hướng dẫn những nhóm thảo luận được Thánh Linh xức dầu

 1. Phải đảm bảo mục tiêu chung của sự huấn luyện phải luôn luôn trước mắt bạn khi bạn hướng dẫn thảo luận (1 Ti-mô-thê- tình yêu thương từ tấm lòng trong sạch, một lương tâm tốt và một đức tin thành thật). Phải đảm bảo tất cả những mục tiêu này.

 2. Phải đảm bảo bạn có một lời rõ ràng và một hình ảnh rõ ràng từ Chúa về mục tiêu cụ thể của bài học này là gì.

 3. Xếp ghế ngồi thành vòng tròn.

 4. Bắt đầu với sự thờ phượng, cầu nguyện mời gọi Đức Thánh Linh hiện diện như một Giáo sư, một cái ôm thân mật.

 5. Giới thiệu tổng quát đủ để nắm bắt được tấm lòng mọi người và tập chú vào chủ để và tình huống đã trình bày. Một câu chuyện, một vỡ kịch, hay điều gì đó thật hay để bắt đầu. Các bạn phải kết nối sự đời sống học viên với với đời sống của chủ để và sự sống của Thánh Linh trước khi bạn bước vào thời gian dạy. Nếu không bạn sẽ có một buổi nhóm chết.

 6. Hỏi những câu hỏi tiếp cận. Đi theo con sóng tâm linh bằng việc cảm nhận với tấm lòng bạn xem Chúa đang ở đâu và tấm lòng của những người trong lớp đang ở đâu. Liên tục đem những điều này đến với nhau, qua những câu hỏi và trò chuyện. Sự tương tác trong lớp học sẽ cho bạn biết các học viên đang ở đâu.

 7. Câu hỏi hướng dẫn mà bạn hỏi chính mình là, “đây có phải là sự thảo luận cho nhóm lớn không?” nếu không, thì hướng dẫn lại. Các bạn sẽ cần nói với một vài người “đó là một câu hỏi hay, nhưng chúng ta hãy để dành đó, và nói về nó trong thời gian nghỉ giải lao.” Hay “tôi nghĩ chúng ta đã đi quá xa trong hướng này. Hãy nói về...”

 8. Nếu rõ ràng bạn và nhóm không có bất kỳ sự mặc khải nào từ Chúa liên quan đến câu hỏi đó, thì hãy đi đến câu hỏi khác. Khích lệ nhóm cầu nguyện và tìm kiếm Kinh thánh, và tuần tới sẽ thảo luận nó nhiều hơn. Đừng tiếp tục thảo

CL04-SAT Student Workbook Page 18

luận khi rõ ràng không có một ánh sáng nào từ Đức Thánh Linh liên quan đến câu hỏi đó.

 1. Tôn trọng quan điểm của người khác và khuyên họ làm như vậy với mọi người trong lớp. Đừng để cho người nào đóng chặt tâm linh của mình với người khác. Xử lý tình huống cách nhanh chóng.

 2. Biết nơi nào Chúa muốn dẫn bạn và cả lớp đến, và khéo léo dẫn cả lớp tới đó, đừng làm họ như những con rối của câu trả lời đúng của bạn với những câu hỏi của bạn nhưng kêu gọi họ bước vào trong một vai trò sáng tạo cùng nhau trong sự khai phóng sự mặc khải của Đức Thánh Linh trên vấn đề đó.

 3. Hãy để mọi điều vận hành bằng việc hỏi liên tục những câu hỏi dấy lên trong lòng bạn. Tìm kiếm và tôn trọng và đi theo dòng chảy trong lòng bạn.

 4. Liên tục nương dựa nơi Đức Thánh Linh. Khi khi kết thúc lớp học, cảm ơn Ngài vì Thánh Linh sự sống của Ngài đã hiện diện trong vòng các bạn.

B. Làm thế nào để phát triển những câu hỏi thảo luận được Thánh Linh xức dầu

Sau đây là sáu cách mà Chúa phán với chúng ta và một số câu hỏi thí dụ để bạn có thể dựa vào đó để vẽ lên những câu hỏi thảo luận được Thánh Linh xức dầu.

 1. Những câu Kinh thánh được soi dẫn (Luca 24:32). Cầu nguyện tới lui trên những câu Kinh thánh bằng việc hỏi những câu hỏi sau: Chúa đang bày tỏ cho bạn điều gì từ Kinh thánh liên quan đến chủ đề này? Chúa đã tỏ cho bạn điều gì từ Kinh thánh trong quá khứ liên quan đến chủ đề này? Những ví dụ nào về điều này mà chúng ta tìm thấy trong Kinh thánh? Chúng ta có thể học được điều gì từ những ví dụ này? Bạn đã từng nghiên cứu tất cả những câu Kinh thánh về chủ đề này chưa? Có ai không? Bạn có thể vẽ lên điều gì từ nghiên cứu của họ? Những nguyên tắc thuộc linh nào cai trị trên vấn đề này? Vấn đề của tấm lòng là gì? Chúa có soi dẫn bất cứ câu nào cho tấm lòng bạn liên quan đến chủ đề này không? Cầu nguyện cho chủ để (cho một tham khảo cụ thể) khi nó liên quan đến chủ đề dưới sự thảo luận. Chúa đang nói gì với bạn qua câu này? Viết xuống những gì Ngài đang phán và hãy chuẩn bị để đến lớp chia sẻ. Chúa bảo bạn thay đổi như thế nào? Những điều nào cản trở để bạn thay đổi? Bạn có sẳn sàng nắm lấy sự thay đổi mà Chúa bảo bạn không? Những bước nào bạn có thể làm để chắc chắn bạn thành công trong những thay đổi mà Chúa bảo bạn thay đổi?

 2. Những ý nghĩ được soi sáng (Luca 1:3). Bước 1: chuẩn bị chính mình để nhận lãnh những ý tưởng được xức dầu bằng việc đổ đầy ổ cứng của bạn (bộ não) với những thông tin liên quan đến chủ đề bạn có. Bước 2: hướng lòng mình về Chúa, và dâng tâm trí của bạn cho Ngài bằng việc hướng những ý tưởng của bạn theo dòng chảy. Cầu nguyện, suy nghĩ những câu hỏi sau: điều

CL04-SAT Student Workbook Page 19

gì hay những ý tưởng chợt đến nào được soi sáng đến với bạn trong vấn đề này? Chúng có xuất hiện cùng với những cách của Chúa? Chúng có liên kết với Lời của Chúa? Nên nhớ, cách của Chúa không phải là cách của chúng ta, vật nên những ấn tưởng mà bạn nhận được có thể ngược lại với cách mà một người sẽ làm. Những ý tưởng chợt đến nào về chủ đề này đến với bạn trong khi bạn đang làm những hoạt động cách tự nhiên (đang rửa chén, đang tắm hay lái xe)? Hãy viết chúng xuống. Bạn cảm thấy những điều nào có thể đến từ Chúa? Hãy chuẩn bị để chia sẻ Cảm ơn Ngài với những người trong lớp những gì bạn cảm nhan Chúa đã ban cho bạn.

 1. Sự hiểu biết về những kinh nghiệm cuộc sống được soi sáng (Ma-thi-ơ). Bạn đã từng thử nó chưa? Điều gì đã xảy ra? Nó thể hiện như thế nào? Kinh nghiệm của bạn là gì? Bạn đã học được gì từ kinh nghiệm này? Bạn có viết nhật ký về kinh nghiệm của bạn không? Bạn sẽ đề nghị người khác thử nó không? Kinh nghiệm này có dạy bạn rằng bạn đã khám phá lẽ thật trong lĩnh vực này hay bạn vẫn thiếu một số sự soi sáng? (Chứng minh rằng bạn đang bước đi trong lẽ thật là bạn đang nhận được cùng những kết quả mà Kinh thánh nói bạn sẽ nhận được- như: không định tội, hiệu quả, chức vụ chữa lành, sự bắt bớ...)

 2. Những ấn chứng trong tấm lòng bạn được soi sáng (Cô-lô-se 3:15). Lòng bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có bình an về vấn đề này không? Lòng bạn bị khuấy rối hay an nghỉ? Bạn có bị đau yếu không? Lòng bạn có thỏa mái không? Bình an hay bất an trong lòng bạn đến từ Chúa hay những kinh nghiệm được tích lũy trong cuộc đời? Cách để giúp làm rõ điều này là lòng bạn yên tĩnh trước Chúa và xem nó cảm thấy điều gì (tốt hơn là lòng bạn yên lặng trước vấn để xem nó cảm thấy như thế nào). Một khi lòng bạn đã yên lặng trước Chúa, thì dâng vấn đề đó cho Ngài.

 3. Sự cố vấn của những người khác được soi sáng (Châm ngôn 11:14). Những quyển sách nào của những tác giả đầy ơn mà bạn đọc về chủ đề đó? Chúng nói điều gì liên quan đến vấn đề này? Lợi ích mà bạn nhận được từ những tấm lòng của những anh chị em thuộc linh khác trong thân thể Đấng Christ? Chúa nói gì với bạn qua họ? Kinh nghiệm của họ là gì? Họ có những sự soi sáng nào? Điều nào họ đã thử mà chưa thực hiện được? Điều gì mà họ đã thử và nó thực hiện? Hội thánh đã từng dạy gì về chủ đề này? Có điều gì được Hội thánh viết mà có thể cố vấn cho bạn? Có những điều nào mà những người không phải là Cơ đốc nhân đã nghiên cứu về lĩnh vực này rất tốt và đã phát hiện những điều quan trọng không? Nếu có, thì đó là ai và điều gì? Những sự soi sáng nào tương thích với những gì Kinh thánh và Thánh Linh nói?

 4. Sự mặc khải từ Chúa qua những giấc mơ, khải tượng, lời tiên tri và nhật ký được soi sáng (Công vụ 2:17). Chúa phán gì qua nhật ký của bạn? Chúa phán gì qua giấc mơ của bạn? Chúa bày tỏ điều gì cho bạn qua khải tượng này? Chúa phán gì với bạn qua lời tiên tri từ Thân thể của Đấng Christ? Ghi lại những gì Chúa phán và chuẩn bị để đến lớp chia sẻ với những người khác.

CL04-SAT Student Workbook Page 20

C. Kết thúc hoạt động trong lớp: Một cách để kinh nghiệm sâu sắc Kinh thánh là bước vào một câu chuyện Kinh thánh là nơi mà bạn có thể gặp gỡ trực tiếp Chúa Giê-xu hay Đức Thánh Linh và để cho phân đoạn đó sống qua sự soi dẫn của Đức Thánh Linh!

 1. Là một nhóm nhỏ bạn có thể kinh nghiệm một câu chuyện Kinh thánh, bằng việc kết hợp bước vào cảnh đó, trở thành một diễn viên trong cảnh đó, và kinh nghiệm điều đó trong người đầu tiên khi Đức Thánh Linh dẫn dắt, làm cho nó sống trong lòng bạn.

 2. Những bước dẫn bạn bước vào và sống với một câu chuyện Kinh thánh là chổ mà bạn có thể gặp gỡ trực tiếp với Chúa Giê-xu hoặc Đức Thánh Linh:

  1. Đọc phân đoạn Kinh thánh mà bạn đang tìm kiếm để kinh nghiệm sâu hơn

   (Phòng cao- đọc Công vụ1:4,5,8,12-14; 2:1-4)

  2. Ngồi lại vòng tròn theo nhóm nhỏ từ 4-5 người.

  3. Chỉ định một người hướng dẫn nhóm- hãy chọn người lớn nhất trong

   nhóm.

  4. Nắm tay nhau và nhắm mắt. Người hướng dẫn cầu nguyện, xin Đức Thánh

   Linh dẫn các bạn trở lại thời điểm đó và để chính bạn kinh nghiệm và sống

   với câu chuyện đó.

  5. Mọi người hình dung cảnh đó trong Kinh thánh. Sau đó hướng theo dòng

   chảy những hình ảnh và những ý tưởng và để cho Đức Thánh Linh đem cảnh đó sống động. Thường là bạn là một người diễn viên trong cảnh đó và kinh nghiệm nó trong người đầu tiên.

  6. Bắt đầu với người hướng dẫn nhóm, đi vòng quanh, nhiều lần, từng người tập chú mắt và lòng vào cảnh đó, và chia sẻ những gì họ đang kinh nghiệm.

  7. Khi một người chia sẻ xong, người đó bóp tay người bên phải. Dấu hiệu này cho thấy đến lượt họ chia sẻ, nếu họ muốn cho qua, họ có thể bóp tay người bên phải. Đối với Phòng Cao, bạn nên đi vòng qua nhóm 2 lần, chờ đợi Đức Thánh Linh đến và báp-tem cho bạn. Và rồi vòng thứ ba và thứ tư, người hướng dẫn bắt đầu bằng việc nói lên kinh nghiệm của mình khi Đức Thánh Linh xuất hiện trong một cách phi thường.

  8. Sau khi đi vòng hết bốn lần, hãy trở lại với nhóm lớn và mời mọi người chia sẻ lời chứng về những gì họ đã kinh nghiệm và sự mặc khải mà Đức Thánh Linh đã cho họ. Đây là cách thú vị để bước vào trong Kinh thánh với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Các bạn có thể làm điều nầy nhiều lần với những câu chuyện Kinh thánh.

D. Thực hành để có thể sự mặc khải tại nhà:

Chính bạn bước vào trong một câu chuyện Kinh thánh trong tuần tới. làm theo những bước trên và viết ra những gì Chúa phán và bày tỏ cho bạn. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn với những người bạn Cơ đốc.

CL04-SAT Student Workbook Page 21

E. Tự học thực hành nhật ký:

“Lạy Chúa, Ngài muốn nói gì với con về những nguyên tắc của bài dạy này? Làm thế nào con có thể khai phóng nhiều hơn sự mặc khải tri thức vào trong tấm lòng và tâm trí của những người mà con dạy và giảng? Chia sẻ nhật ký của bạn với những người cố vấn thuộc linh.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Ut Dao from Switzerland
CHF 100.00 4 weeks trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 3 months trước

Thống Kê Truy Cập

26122758
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
8720
18677
68669
124340
68669
25192002
26122758

04-03-2021 11:57:31

Đang Trực Tuyến

Đang có 560 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.