Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Joyce Meyer

KHÓ KHĂN TRONG SỰ LÃNH ĐẠO Phần 2 : Chìa khóa đến Chiến thắng

Chúng ta đang được hướng dẫn những khó khăn mà chúng ta vượt qua trong đời sống. :Vượt qua” là một nhóm từ rất cơ bản. “Vượt qua” thực sự là một nhóm từ chỉ sự chiến thắng bởi vì chúng ta không bị thất bại ở giữa chừng, nhưng chúng ta “vượt qua”. Trong sự tiến lên, chúng ta học được nhiều điều và trưởng thành. Chúng ta thu thập được kinh nghiệm và chuẩn bị cho tương lai.

I. SỰ QUAN TRỌNG ĐỂ NÓI “KHÔNG”

 1. Chúng ta không thể cùng một lúc làm vừa lòng con người và vừa lòng ĐCT. 1. Chúng ta có nhiều chọn lựa trong đời sống.

  a. Phao-lô khích lệ chúng ta chọn giá trị nào là thật và tuyệt vời nhất (Phi-líp 1).

  b. Phao-lô nói về nhu cầu cho sự thông sáng hơn (Phi-líp 1:9-10) 2. Chúng ta cần nhiều sự thông sáng hơn trong đời sống của chúng ta.

  a. Sự thông sáng có nghĩa là chúng ta phán đoán mọi việc bằng tâm linh chứ không phải bằng cái đầu của chúng ta.
  b. Trí óc của tôi có thể suy nghĩ điều tốt đẹp, trong khi tâm linh tôi đang lên án điều đó. c. Cảm nghĩ của tôi có thể hào hứng về một điều gì đó, tuy nhiên tôi không yên lòng trong lúc đang thực hiện điều đó.

 2. Tất cả chúng ta đều có cùng số lượng thời gian.
  1. Hầu hết con người ngày nay đều cảm thấy họ không có đủ thời gian.
  2. Vào cuối cuộc đời, một số người rất thành công, trong khi số khác thì không gặt hái được

  điều gì.
  a. Đây là vì sự lựa chọn.
  b. Chúng ta dùng thời gian để làm những điều thực sự quan trong đối với chúng ta.

  3. Cho đến khi chúng ta có cảm nhận trách nhiệm sắp xếp thời gian cho mình thì mọi việc không còn cơ hội tốt nữa.
  a. Chị em đổ thừa cho sự thiếu hụt thời gian trên áp lực đời sống, xã hội, hoặc con người đang mong đợi hoặc đòi hỏi quá nhiều.
  b. Nói những điều này để giữ chị em khỏi sự lừa bịp.

II. CHỊ EM KHÔNG BIẾT LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÓI “KHÔNG”

 1. Đây là cội rễ thực sự của vấn đề.

 2. Tại sao chúng ta không nói “KHÔNG” ?

  1. Chúng ta muốn mọi người đều giống chúng ta.

  2. Chúng ta ưa thích được tán thành.

  3. Chúng ta mong chờ và trông ngóng sự tán thưởng.

   * Nếu có ai đó cho chúng ta cái nhìn không tán thành, thường là chúng ta thay đổi quyết định ngay.

7

C. Hãy tin rằng chị em có khả hăng để được Chúa Thánh Linh dẫn dắt.
1. Chị em cần nói “vâng” với những điều ĐCT nói “được” và nói “không” với những

điều ĐCT nói “không được”.
2. Chị em hãy kiểm đếm lại những điều gì mà chị em đã tốn thời gian để làm trong cuộc

đời của chị em.

 1. Hãy ném bỏ những điều không mang lại trái tốt.

 2. Chị em sẽ nhận biết loại cây qua trái của nó (Ma-thi-ơ 7:20).

3. Con người tiêu phí thời giờ bởi vì họ vướng vào những việc mà họ không giải quyết được.

* Vấn đề của người khác.

D. Giúp người, nhưng đừng để họ lợi dụng chị em.
1. Chị em phải đủ khôn ngoan để biết rằng khi mình đang giúp đỡ ai hoặc khi họ đang

làm tổn thương mình.
2. Khi chúng ta chạy đua (Hê-bơ-rơ 12:1)

 1. Chạy để thắng cuộc.

 2. Quẳng những gánh nặng lại phía sau chị em.

3. Nếu chị em nói, “vâng” bằng môi miệng thì lòng chị em sẽ nói “không”?

 1. 2 Cô-rinh-tô 1:18

 2. Từ trong lòng mình chị em biết rằng ĐCT không muốn chị em làm điều gì

đó, tuy nhiên chị em lại nói “vâng”

E. Sự sợ hãi của con người.
1. Thật là sự sỉ nhục đối với ĐCT khi chúng ta sợ hãi con người chứ không sợ hãi

Ngài.
2. Chúng ta phải mất một thời gian dài để học được điều này.

a. Nếu chúng ta muốn phục vụ ĐCT và làm những gì Ngài muốn chúng ta làm trong chức vụ thì chúng ta phải học cách biết khi nào nói “vâng” và khi nào nói “không”.

b. Nếu chúng ta muốn được những điều Chúa Giê-xu đã chết cho chúng ta có đời sống, chúng ta phải học cách biết khi nào nói “vâng” và khi nào nói “không”.

3. Kinh nghiệm của bà Joyce Meyer
a. Bà ấy đã có ý nghĩ sai lầm về trách nhiệm.
b. Bà ấy đã lớn lên trong bệnh viện tâm thần trong tình trạng bị lạm dụng.
c. Bà ấy đã nắm giữ những trách nhiệm mà lẽ ra bà ấy không nên chịu trách

nhiệm.
4. Ngay cả khi chúng ta có những điều sai phạm trong cuộc đời, chúng ta thích nghi với

chúng.

 1. Joyce Meyer đã hiểu rằng đó không phải là công việc của bà để ấn định mọi

  điều là sai trong cuộc đời của những người khác.

 2. Đôi khi, con người tự trói vào những công việc và họ phải có trách nhiệm tự

  thoát ra.

 3. Trong ước muốn cứu người, đôi khi chúng ta làm tổn thương họ nhiều hơn là

  đang giúp họ.

8

III. CHÌA KHÓA ĐI ĐẾN CHIẾN THẮNG.

A. Giữ sự quân bình trong đời sống của chị em.

 1. Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò

  chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được (1 Phi-e-rơ 5:8).

 2. Duy trì sự cân bằng trong đời sống của chị em, chị em phải biết khi nào nói “vâng”

  và khi nào nói “không”.

 1. Đức a. c.

 2. Hãy a. b. c.

Chúa Trời phán với chúng ta qua sự khôn ngoan.
Nghe theo sự khôn ngoan, sự cảm nhận, và lòng có sự bình an. Chị em có thể gặp nan đề nghe theo tiếng nói.

chống cự và tránh tàn lụn.
Mỗi cơ hội không là cơ hội của Đức Chúa Trời.
Chị em muốn cháy sáng một thời gian dài, không tàn lụn.
Con người không biết làm sao để nói “không” cuối cùng sẽ bị cháy hết. - Tâm thần bị suy sụp; lo lắng tấn công; thuốc men; Nan đề sức khỏe.

B. Ởtrongtươimới.
1. Nếu chị em không sử dụng thời gian riêng của mình cho Chúa, sẽ có sự cũ mòn trong

đời sống của chị em.
* Thi thiên 27:4

2. Có một điều mà Satan sẳn sàng chiến đấu để chị em khó dành thời gian riêng tư cùng Chúa.

* Rất khó khăn để chị em tự kỷ luật dành thì giờ nầy thường xuyên mỗi ngày. 3. Chị em tạo thời biểu xung quanh Đức Chúa Trời, đừng cố gắng hầu việc Chúa lồng

trong thời biểu của chị em (nguyên tắc một phần mười)
b. Dâng cho Chúa phần đầu tiên thời gian của chị em, và Ngài sẽ khiến cho phần

thời gian còn lại nhiều hơn nếu chị em giữ lại tất cả.
c. Chị em không giữ được thời gian khi chị em không sử dụng thời gian dành cho

Chúa, chị em hoang phí thời gian.
4. Chị em khẩn cầu Đức Chúa Trời như nhu cầu thiết yếu trong đời sống của chị em.

a. Nhu cầu thiết yếu có nghĩa là chị em không thể sống mà không có điều thiết yếu ấy.

b. Vua David: “... tôi muốn trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va...” (Thi thiên 27:4).

 1. Trú ngụ có nghĩa là sống, ở tại đó, và ở lại đó.

 2. Tất cả ngày trong cuộc đời, mỗi ngày và ngày nầy sang ngày kia.

5. Nếu chị em quá bận rộn để dành thời giờ với Đức Chúa Trời, chị em cần nói “không” với vài công việc (Chương trình TV, ăn trưa với bạn bè, Chơi đá banh hoặc trò chơi

khác). Chúng ta hãy đặt Đức Chúa Trời lên hàng đầu của mọi cuộc giải trí của

chúng ta.
6. Chúng ta cần mọi điều tươi mới.

 1. Xức dầu và mặc khải mới.

 2. Rượu mới và bình mới.

 3. Đức Chúa Trời muốn mọi vật được tươi mới và đổi mới.

 4. Hãy để những lời dối trá lại phía sau và giữ những điều mới mẽ (Phi-líp

3:13b).
7. Chị em càng bận rộn chị em càng cần dành nhiều thời giờ hơn để ở cùng Đức Chúa

Trời .

9

a. Chị em càng làm nhiều giống như chị em càng ít làm điều đúng nếu chị em không dành thời giờ ở cùng Đức Chúa Trời .

b. Nếu chị em trú ngụ trong Chúa Giê-xu, thì mọi việc chị em làm sẽ gặt được trái tốt; nhưng đó thuộc về Ngài chứ chị em chẳng làm chi được (Giăng 15:5)

8. Không có Đức Chúa Trời, công việc không chạy, không có dòng chảy.
a. Dành thời giờ với Đức Chúa Trời là nền tảng cơ bản.
b. Nếu chị em dành cho Đức Chúa Trời những trái đầu mùa của mọi thứ trong

cuộc đời của chị em (bao gồm thời giờ), mọi việc khác sẽ suông sẻ.

C. Làmngườitâmphúckiênđịnh.

 1. Có những cánh cửa mới phía trươc chị em mà Đức Chúa Trời đang chờ đợi chị em

  bước qua.

 2. Nếu chị em không có sự kiện định để bước tới phía trước, chị em sẽ bỏ lỡ những gì

  mà Đức Chúa Trời dành cho chị em.

 3. Ma quỉ cố gắng hành động vượt thời gian để cướp lấy sự kiên định của chúng ta.

  1. Nó muốn cướp mất sự chân thành của chúng ta.

  2. Ma quỉ luôn luôn muốn chị em cảm thấy chị em không là gì cả thay vì chị

  em là cái gì đó.

 4. Chị em phải giữ long kiên định của mình và học cách làm thế nào để nói ngược lại với ma quỉ.

 5. Hãy trung thành, đừng lo sợ

  1. Sự xức dầu của Đức Chúa Trời tiêu diệt sự nô lệ ma quỉ.

  2. Sự xức dầu chỉ là công việc qua lòng trung thành và kiên định, không phải

  là công việc qua sự sợ hãi.

 6. Hãy giữ thái độ: “Tôi tin là tôi đúng, trừ khi Đức Chúa Trời phán là tôi sai”

  1. Luôn luôn duy trì sự sửa sai

  2. Luôn luôn mở lòng với Đức Thánh Linh và những ai mà Ngài chọn để rao

  giảng.

c. Nhưng đừng giả bộ là chị em sai.

d. Hãy cho rằng chị em đúng trừ khi Đức Chúa Trời phán là chị em sai. 7. Chị em càng tự tin, thì Đức Chúa Trời càng hành động qua chị em.

 1. Đừng sợ vì cớ chúng nó (Giê-rê-mi 1:8)

 2. Đừng bị mê hoặc bởi những ánh mắt tán thành.

 3. Hãy tin rằng chị em đã được nghe từ Đức Chúa Trời và cứ thẳng tiến.

D. Hãy tận hưởng cuộc đời của chị em.
1. Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian để ước mong cho chúng ta đã có cuộc sống của

một người khác.
2. Bây giờ hãy hưởng thụ cuộc đời của chính chị em.

 1. Không khi chị em có nhiếu tiền.

 2. Không khi chị em có thể nghỉ hưu và ngừng làm việc.

 3. Không khi chị em lập gia đình.

3. Mỗi ngày mà chị em không hưởng thụ cuộc đời là mội ngày chị em đã hoang phí.
4. Đây là ngày mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng; Tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy

(Thi thiên 118:24).

 1. Hãy hưởng thụ công việc của chị em.

 2. Hãy hưởng thụ sự phục vụ của chị em.

 3. Hãy vui cùng con trẻ của chị em.

 4. Hãy vui vẻ với chồng của chị em.

10

 1. Hãy vui thích với căn nhà của mình.

 2. Hãy vui vẻ với cộng đồng của chị em.

5. Hãy thay đổi thái độ.

 1. Hãy thưởng thức những gì chị em đang có.

 2. Chúa Giê-xu muốn chị em có đời sống dư dật (Giăng 10:10)

6. Sự vui vẻ của Chúa là sức lực của chị em (Nê-hê-mi 8:10)
7. Chúa Giê-xu muốn sự vui vẻ của Ngài đầy dẫy trong lòng của chị em (Giăng 17:13)

E. Chờ đợi đúng thời điểm của Đức Chúa Trời
1. Khó mà chờ đợi đúng thời điểm của Chúa và không di chuyển trong sự tươi mới. 2. Đôi khi chúng ta làm giống như A-bra-ham.

 1. Khi Chúa không làm gì thì chúng ta làm.

 2. Đôi khi, chúng ta làm cho những việc nọ việc kia xảy ra, là nguyên nhân

tạo ra những nan đề trong đời sống của chúng ta.

c. Ishmael nghĩa là người gây chiến.

d. Issac nghĩa là người khôi hài.
3. Nếu chúng ta di chuyển trong sự tươi mới và làm việc riêng của chúng ta, chúng ta có

chiến tranh.
4. Nhưng nếu chúng ta chờ đúng lúc lới hứa của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ mừng rỡ và

vui vẻ.
5. Chúng ta cần chờ đúng thời điểm của Chúa.

a. Con người tin Đức Chúa Trời có thể chờ đợi ĐCT và vui vẻ trong sự chờ đợi đó.

b. Chị em có thể chờ đợi như vậy được không? 6. Chúng ta phải học để phân biệt được ân điển.

a. Khi có ân điển trên việc gì, dễ dàng và có sự tuôn chảy và cung cấp lương thực.

b. Nếu chị em đang làm việc gì như công việc của xác thịt (Ishmael) sau đó thì có đấu tranh, không dễ dàng, không tuôn chảy, không niềm vui, không hoà bình, và không có sự cung cấp nhu cầu.

c. Đừng đẩy con ngựa chết lên đồi cao; hãy xuống ngựa. 7. Hãy học cách làm thế nào để phân biệt thời điểm đúng.

a. Hãy nắm lấy từng bước nhỏ của sự trung thành và nhìn từng bước của công việc đó.

b. Nếu bước đó được thực hiện thì hãy nắm lấy bước khác tiếp theo. 8. Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta từng bước tại từng thời điểm.

a. Ngài không ban cho chị em bản sơ đồ đầy đủ cho cả cuộc đời chị em trong một thời điểm nhất định.

b. Hãy hưởng thụ nơi chị em cư ngụ cũng như nơi chị em đi đến. F. Hãy dũng cảm để trở thành người duy nhất của chính chị em.

 1. Quà tặng của chị em không phải giống như giá trị của người khác.

 2. Đừng phán xét chính mình bằng lời lẽ của thế gian.

 3. Tiêu chuẩn duy nhất của Chúa là : “Các ngươi có ở trong ý muốn của Ta hay không”?

  a. Nếu chị em đang làm phần của chị em, chị em ở trong ý muốn của Chúa

  b. Nếu chị em cố gắng làm những gì mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho người khác thì chị em sẽ ở ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời.

 4. Đừng so sánh chính mình với người nào khác.

 5. Chị em không được làm những gì người khác làm.

11

6. Chị em có tự do để trở thành chính mình,
7. Hãy học cách làm thế nào để đối phó với người khác hơn mình.

 1. Tất cả chúng ta đều có ưu và khuyết điểm.

 2. Chúa muốn tất cả chúng ta cùng tuôn chảy như một thân thể hợp nhất của

những người cùng đức tin.

KẾT LUẬN
Tôi đang thách thức chị em khi kết thúc hôm nay hãy vui sống với những người Chúa đã đặt trong đời sống của chị em. Đừng chỉ trích và tìm lỗi của họ. Luôn luôn nhớ rằng tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ (1 Cô-rinh-tô 13:8). Cùng làm việc với dân sự. Hãy vui vẽ. Yêu thương đời sống chị em. Hãy trở nên tất cả những điều Đức Chúa Trời muốn cho chị em nhận được và làm tất cả những điều Chúa muốn chị em làm. Tôi chúc phước cho chị em, trong danh Giê-xu. Amen!

THẢO LUẬN NHÓM

 1. Thảo luận tại sao điều mà chị em đổ lỗi cho sự thiếu hụt thời gian là ý tưởng không tốt?

 2. Chị em có nghỉ rằng chị em có nan đề khi nói “không”? Nếu chị em cảm thấy chị em có nan

đề này, hãy để nhóm bạn của chị em đặt tay cầu nguyện để chị em được Chúa Thánh Linh dẫn dắt trong những quyết định của mình và chị em không còn bị lôi cuốn bởi những người hay lo sợ hoặc nhu cầu được chấp nhận.
3. Hãy chia sẻ bất cứ ý nghĩ hay khải tượng nào đến với chị em như là một kết quả của sự nghe được rằng chúng ta nên dâng một phần mười thời gian của chúng ta cho ĐCT.

TỰ NGHIÊN CỨU

 1. Hãy liệt kê những cách sử dụng thời gian của chị em đang thực hiện trong đời sống của chị

  1. Những điều gì không thu được trái tốt chị em cần vứt bỏ?

  2. Điều gì làm chị em vướng víu trong những việc chị em không giải quyết được?

  3. Điều gì mà chị em nói “vâng”, khi mà trước đó chị em nói “không”

 2. Chị em có khám phá ra bất kỳ điều sai trái nào trong cuộc đời mà chị em thích nghi được?

Làm thế nào chị em có thể thay đổi đươc những điều này?
3. Hãy cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời chỉ rõ bất cứ điều nói dối nào mà ma quỉ dẫn dụ chị em, cái nào đã làm mất đi sự tin cậy của chị em.

a. Hãy viết rõ từng điều dối trá, bao gồm từng điều mà ma quỉ đã nói với chị em, “chị em thì không”.

b. Rồi hãy chiến đấu với những lời dối trá đó bằng cách viết ra những điều rõ ràng đã được dẫn chứng trong Kinh thánh rằng “chị em là”.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24010439
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
6775
25970
111101
197798
86831
22842610
24010439

04-12-2020 05:28:11

Đang Trực Tuyến

Đang có 708 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.