Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Cheryl Salem Vượt qua sự đau khổ Phần 1: sự đau khổ

Tôi đã khám phá ra rằng cuộc sống luôn có nan đề, nhưng giữa những nan đề đó của các bạn, Đức Chúa Trời là ai?

I. PHÉP LẠ CỦA CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG CHERYL SALEM

A. Chân cô bị tàn phế năm 11 tuổi vì một vụ đụng xe .

1. 2. 3. 4.

Cô có 100 vết may trên khuôn mặt Lưng của cô bị gãy.
Chân của cô đã bị nghiền nát
Bác sĩ nói cô không thể đi lại được nữa

B. Đức Chúa Trời chữa lành đôi chân chô cô
1. năm 11 tuổi cô đã tìm thấy Đức Chúa Trời thực hữu trong đời sống của cô

C. Chân phải của cô đã mọc dài hơn chân trái 2 inches.

1. 2. 3.

4. 5.

Bác sĩ bảo vì lý do đó cô không thể có con.
Với tính cách liều lĩnh của cô thì cô đã muốn một ngày nào đó sẽ có con

Sáu năm sau cô đã cầu xin Chúa một phép lạ khác: Hai chân của cô đã dài bằng nhau.

Cô đã tin cậy Chúa về phép lạ khác

Cô đã học lời Chúa và dạy chính mình làm thế nào để đặt niềm tin Chúa và tin cậy Ngài khi cô không thể thấy bằng cặp mắt tự nhiên về những điều mà cô đã đặt niềm tin vào Chúa

 1. “Lòng các ngươi chớ hề bối rối....” (Giăng 14:1)

 2. Mathiơ, Mác, Luca, and Giăng đều nói về các phép lạ mà Chúa

  Giê-xu đã làm

• Kể cả việc chữa lành đôi chân què chân

 1. Chúa đã làm cho chân trái cô mọc ra bằng chân phải.

  1. Bác sĩ của cô đã xác nhận việc này
  2. Chúa cũng đã chữa lành những bộ phận khác trong thân thể của cô mà đã

  làm cô đau khổ

  1. Chúa chữa lành cơ quan sinh dục của cô.

  2. Chúa chữa lành bệnh loét bao tử của cô.

 2. Cô bắt đầu hiểu rằng cô có thể sẽ trở thành “Người đẹp nước Mỹ”
  1. Đây là một dấu hiệu mà Chúa có thể sử dụng anh ấy hay chị ấy cho sự

  vinh hiển của Ngài.

  1. Ngay cả một cô gái nhỏ trong một gia đình nghèo.

  2. Ngay cả một người nào đó đã từng bị tàn tật và bị sẹo từ một tai

1

nạn xe hơi.
c. Ngay cả một ai đó đã từng bị lạm dụng tình dục trong 10 năm.

 1. Cô cảm thấy chính mình không tốt

 2. Cô cảm thấy tội lỗi và không xứng đáng

 3. Cô nghĩ rằng Chúa sẽ không bao giờ sử dụng cô.

2. Đây là một dấu hiệu cho cô rằng Chúa sẽ sử dụng những cô gái nhỏ bé.

 1. Mặc dầu cô đã nghĩ rằng cô nên là một người con trai khi sanh ra

  vì tấm lòng của cô cảm nhận được kêu gọi để giảng, hát, thờ

  phượng và ngợi khen Chúa.

 2. Nơi mà cô đã lớn lên chỉ có con trai mới có thể làm những việc đó.

F. Cô bắt đầu tham gia những cuộc thi hoa hậu năm 18 tuổi.

 1. Chúa đặt trong lòng cô một giấc mơ và cô đã nắm lấy thời điểm.

  1. Cô đã không vội vàng với Chúa

  2. Cô đã học cách để chờ đợi

 2. Nhiều người đã nói với cô rằng Chúa không kêu gọi cô trong những cuộc

  thi hoa hậu.

 3. Nhưng cô biết trong lòng rằng Chúa đang sử dụng cô trong một cách

  không bình thường.
  a. Trong một cách rất khác biệt.
  b. Trong một cách mà con người đã không thường để cho Chúa dùng

  họ.

 4. Cuối cùng, sau ba năm thất bại cô đã thắng giải hoa hậu địa phương.

  1. Chúa không đoán xét bạn trên sự thực hiện mục đích trên cuộc đời bạn

  2. Đời sống chúng ta được định rõ bởi sự đắc thắng

  3. Có thời điểm khó khăn trong cuộc đời, khi chúng ta phải đẩy chính mình tiếp tực đi tới, đó là lúc mà Chúa nhìn thấy chúng ta là những

   người chiến thắng.

5. Nhưng
a. Cô đã hỏi Chúa có đúng là Chúa đã thực sự kêu gọi cô để làm điều

cô đã thất bại trong phần kế tiếp: giải hoa hậu Tiểu Bang

này cho Ngài hay không.
b. Cô đã biết trong lòng rằng Chúa đang chỉ dẫn cô từng bước.

6. Năm thứ năm cô đã thắng

 1. Hoa hậu Địa phương ( vòng thứ nhất)

 2. Hoa hậu Tiểu Bang (vòng thứ hai)

 3. Hoa Hậu Mỹ Quốc (vòng thứ ba và cuối cùng)

G. Cô đã trở thành “Hoa Hậu Mỹ Quốc”

 1. Cho sự vinh hiểu của Chúa

 2. Vì thế Chúa có thể sử dụng cô để đem Tin Lành của Chúa Giê-xu cho toàn

  thế giới.

 3. cô đã nói với mọi người rằng:

  1. Đức Chúa Trời là Chúa tốt lành.

  2. Chúa là Đức Chúa Trời đang làm phép lạ

  3. Chúa muốn chữa lành chúng ta

  4. Chúa muốn cứu chúng ta.

  5. Chúa muốn phục hồi chúng ta.

2

f. Chúa yêu chúng ta.
4. Sau năm đó, cô tiếp tục giảng dạy, hát và thực thi chức vụ

H. Cô dã kết hôn và có con cái

 1. Mặc dầu cô được cho biết rằng cô không thể có con .

 2. Chúa có kế hoạch để ban phước cho bạn bất kể những gì bạn đã được nói

là không thể.

 1. Chúa muốn nói với một vài điều khác biệt

 2. Tấm lòng của Chúa đang kêu khóc để đem bạn đến nơi kế tiếp:

  một mức độ cao hơn.

 3. Đường lối của Ngài không phải đường lối của các bạn, ý nghĩa của

  Ngài chứ không phải ý nghĩ của các bạn.(Ếai 55:9-9)

 4. Đường lối của ngài cao hơn và những ý nghĩ của Ngài cũng cao

  hơn chúng ta.

 1. Chúa đang kêu gọi các bạn hãy dấy lên một mức cao hơn và trở thành

  người nữ mà Chúa đã kêu gọi bạn trở thành.

 2. Chúa yêu thích làm những phép lạ cho những người nữ của Ngài.

II. Sự đau khổ

A. Mỗi một đứa trẻ có một trận chiến trong linh của chúng.

 1. Cô có hai đứa con trai và một đứa thứ ba được nữa năm.

 2. Cô bị sẩy thai khi đang mang bầu đứa con trai thứ ba của họ

  1. Tấm lòng của cô đã tan vỡ.

  2. Cô đã không hiểu và kêu khóc với Chúa.

  3. Chúa đã trở lời với cô rằng Ngài đang ẳm đứa bé trong cánh tay

   Ngài và rằng cô phải tìm một cách để tiếp tục đi tới.

  4. Cô đã khóc than đau đớn

  5. Đôi tay cô đã đau vì đứa bé.

  6. Nhưng tấm lòng cô biết rằng Chúa có một kế hoạch và họ phải đi

   tiếp.

 3. Cô bắt đầu có thai trở lại.

  1. Đó là một bé gái.

  2. Họ đã rất vui mừng.

 4. Cô bắt đầu ra máu nhiều và bác sĩ nói rằng cô bị sẩy thai.

  1. Cô biết cô không được mất đứa bé.

  2. Cô và chồng cô đã tin cậy và trích dẫn thi thiên 118:17.

  3. Cô kêu cầu điều đó nhiều lần: “ đứa bé này sẽ sống, không chết

   đâu và sẽ thuật lại công việc của Chúa trong cuộc đời của họ.”

  4. Đức tin của cô tăng thêm khi cô bắt đầu nói những gì Chúa phán.

  5. Chúa đã làm cho cô mạnh mẽ.

   1. Nếu bạn nói về điều Chúa phán, nó sẽ làm bạn vững lòng.

   2. Bạn sẽ có thể tin nhiều hơn những gì bạn nghe và thấy.

   3. Bạn có thể tin cậy ở mức độ cao hơn.

 5. Cô đã cứu con gái cô: Gabriel.

  1. Khi mới sanh con gái cô đã rất khó thở khi ngủ

  2. Đứa bé phải đeo máy báo khi ngủ.

3

B.

c. Cô và chồng cô đã cầu nguyện và tin cậy Chúa rằng đứa con này được chữa lành bệnh và đứa con đã không còn bị bệnh này tấn công nữa.

Con gái của họ được bác sĩ chuẩn đoán là có một khối u trong não lúc năm tuổi

 1. bác sĩ nói với họ rằng con gái của họ chỉ còn sống tám tuần .

 2. cả gia đình họ đã cùng đồng lòng và đặt đức tin vào Mathiơ 18:18-19 rằng

  con gái của họ sẽ phải được chữa lành .

• Họ tin rằng con gái họ sẽ là một dấu kỳ phép lạ cho sự vinh hiển

của Chúa

 1. Gabriel đã sống 10 tuần vượt qua sự chuẩn đoán

  1. Gia đình họ tin cậy Chúa từng giây từng phút.

  2. Họ đã nắm giữ sự chết bởi đức tin của họ vào lời của Ngài.

 2. Cuối cùng, họ nhận thấy rằng họ phải đặt con gái họ trong tay của Chúa.

  1. Họ nói rằng, “ Ý Cha được nên”

  2. Thiên sứ đã đến 3 lần trong một đêm để đem cô bé đi nhưng

   Cheryl đã nói rằng, “chưa”, và họ phải đi một lần nữa.

 3. Đêm hôm sau, con gái họ đã hôn tạm biệt và cô bé đã trút linh hồn.

  1. Chồng của cô đã nghe một giọng nói từ thiên đàng rằng “cô bé đang đến đây”

  2. Thiên đàng là một nơi có thật.

Họ đã cầu nguyện cho Gabriel nhưng không nhận được sự chữa lành.

 1. Họ đã không nhận được những gì họ kêu cầu Chúa.

 2. Tấm lòng của họ đã tan vỡ

 3. Tấm trí họ bối rối

 4. Họ muốn tháo lui và bỏ cuộc

 5. Họ muốn kêu lên “phải dùng điều gì để phục vụ Chúa”

 6. Họ muốn hiểu nhưng họ không thể

 7. Họ kêu khóc với Chúa và hỏi Ngài “tại sao”

  1. Chúa đã chỉ cho cô thấy rằng Ngài là Cha và cô là một đứa con hiểu lầm.

  2. Chúa đã chỉ cho cô thấy rằng bất kể cô đã cố gắng như thế nào thì nó cũng chỉ là ở mức độ này, cô không thể hiểu mục đích và kế hoạch của Chúa về việc đã cất con gái họ đi và để họ ở lại.

 8. Chúa bảo cô rằng phải học tập tin cậy nơi Ngài khi cô không hiểu tại sao, khi cô không hiểu và khi cô không thể đoán được.

  1. Chúa bảo cô rằng Ngài là Thần Linh và là một Đức Chúa Trời

   chân thật, và Ngài giao thông với cô qua Tâm linh và Lẽ thật.

  2. Chúa bảo cô hãy tìm kiếm chữ “tại sao”

  3. Cô đã tìm thấy sáu chữ: ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, như thế

   nào”.

  4. Chúa bảo cô đó là những từ này là những câu hỏi xác thịt.

  5. Tất cả những từ này là biểu tượng của sự hỗn độn.

 9. Chúa nói với cô rằng Ngài là Thần và là Đức Chúa Trời chân thật, Ngài không bao giờ hài lòng với công việc xác thịt của cô.

a. Chúa nói với cô rằng khi cô còn kêu khóc bằng những câu xác thịt thì cô sẽ xây một bức tường nhà tù nhốt mình trong đó và sẽ không thể bước tiếp

C.

4

D.

E.

tục tới được.

 1. Chúa nói cô hãy bước lên cao hơn, đến mức độ cao hơn là nơi mà cô phải tin cậy Chúa bất kể nhưngc gì cô đang trải qua và Chúa sẽ dẫn cô vượt qua.

 2. Thi thiên 23:4

Chúng ta không thể bước tiếp cho đến khi lời đầu tiên chúng ta nói là “con tin

cậy Ngài, Chúa ơi”

 1. Khi tấm lòng của bạn tan vỡ

 2. Khi bạn không Ngài đang làm gì

 3. Khi bạn không hiểu

Chúng ta không đau khổ giống như thế gian đau khổ.( (1 Têsalônica 4:13-18).

 1. Chúng ta đau khổ với hy vọng

 2. Chúng ta đau khổ với hy vọng, nhận biết rằng thiên đàng là thật và chúng

  ta có thể đi đến

 3. Chúng ta đau khổ, cảm nhận sự chia cách, nhưng nhận biết rằng một ngày

  nó đó chúng ta sẽ lại nhìn thấy chúng.

 4. Chúa nói với Cheryl rằng Gabriel không là quá khứ trong cô nhưng là

  tương lai trong cô.

• Điều này đã thay đổi sự tập chú của cô mãi mãi
5. Khi chúng ta ở trong Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu ở trong chúng ta thì

chúng ta không mất một người yêu thương nào.
a. Chúng ta biết chính xác họ ở đâu
b. Họ không ở trong quá khứ của chúng ta, nhưng họ ở trong tương

lai của chúng ta.
Quá khứ của bạn là sự chết, nhưng tương lai của bạn là sự sống 1. Hãy nhắm thẳng đến sự kêu gọi của Chúa (Philíp 3:14)

F.

a. b.

c.

Chúa mong muốn chữa lành cho bạn
Chúa mong muốn dạy cho bạn cách nào để quay lưng lại với quá khứ đầy mất mát và hướng đến tương lai.
Chúa muốn giúp bạn quay lưng lại với quá khứ dầy mất mát và đau đớn.

 1. Một người yêu thương của bạn trong Chúa Giê-xu đều không chết; họ sống vĩnh viễn trong cõi đời đời.

 2. Chúa Giê-xu phán rằng, “Hãy đi đến tương lai”

 3. Chúa đang phán với các bạn rằng:

a. b. c.

“ Được, con có thể vượt qua điều này.
“Con có thể để quá khứ lại phía sau”
“Con có thể bước vào tương lai với Chúa và những người yêu

thương của con”

 1. Vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.

  (Philíp 1:21)

 2. Chúng ta không phải loài xác thịt, chúng ta là một loài sinh linh

  1. Mặc dầu có những ngày mà xác thịt kêu khóc.

  2. Mắc dầu có những ngày mà xác thịt muốn biết “tại sao”

  3. Mặc dầu có những ngày xác thịt muốn cảm thấy tốt hơn

5

 1. Ngay cả Chúa Giê-xu khi Ngài sống trên đất, thì Ngài cũng tranh chiến với những gì đã sắp đặt trước cho Ngài.
  a. “... không theo ý con, nhưng cho ý Cha được nên” (Luca 22:42) b. (Matthew 27:46) “Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao

  Ngài lìa bỏ tôi?”( Mathi 27:46)

 2. Xác thịt chúng ta không phải là chúng ta

  1. Xác thịt chúng ta kêu khóc là điều bình thường.

  2. Nhưng chúng ta đắc thắng hơn và vượt qua.

  3. Sự chiến thắng thuộc về chúng ta.

G. Gia đình của Salem đã tìm thấy họ có nhiều lời chứng bởi vì con gái họ đã không được chữa lành.

KẾT LUẬN

Khi người ta nhìn bạn vượt qua những thách thức và Chúa Giê-xu vẫn là Chúa trong đời sống bạn, và Đức Chúa Trời vẫn là Chúa của cuộc đời bạn thì bạn giống như một bụi gai cháy cho họ. họ nhìn thấy lửa trong bạn, nhưng bạn không bị lửa đốt. Bạn là người chiến thắng. Bạn vẫn chiến thắng bất kể những gì xảy ra cho bạn. Chúa vẫn luôn là Đức Chúa Trời và Ngài ở trên ngai của cuộc đời bạn.
Lòng tôi cầu nguyện cho bạn rằng Chúa giúp cho bạn vượt qua hôm nay để chiến thắng mỗi ngày.

Thảo luận nhóm

 1. Một vài cách nào mà bạn có thể “nắm lấy thời điểm” khi bạn chờ đợi giấc mơ mà Chúa đặt trong lòng bạn để vượt qua?

 2. Tại sao những từ “ai, làm gì, ở đâu, khi nào, tại sao, như thế nào? Là những câu hỏi xác thịt? và tại sao chúng lại là biểu tượng của sự hỗn độn?

 3. Hãy thảo luận ý nghĩa của câu nói sau: “quá khứ của bạn là sự chết, tương lai của bạn là sự sống”

Tự nghiên cứu

 1. Những điều gì mà bạn được người khác nói hay chính bạn đã đã nắm giữa đời sống của bạn lại làm cho bạn không thể trở thành người đắc thắng.
  a. Bây giờ bạn biết rằng Chúa mong muốn nói với bạn một vài điều khác biệt, hãy

  tìm những câu kinh thánh những ý hướng dẫn trực tiếp của Chúa trong những

  điều này.
  b. Suy gẫm về những câu kinh thánh này cho những câu này nói về sự yên ủi, hy

  vọng và yêu thương với tấm lòng chúng ta và trong những tình huống của chúng ta.

 2. Những lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn cảm thấy Chúa muốn bạn dấy lên một mức độ cao hơn để bạn có thể trở thành người nữ như Chúa kêu gọi bạn.

 3. Để đời sống bạn bước đi trong sự thêm sức mỗi ngày, hãy bắt đầu nói với nói ra những điều Chúa nói chứ đừng nói những gì xác thịt nói.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23813184
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16172
35985
111644
201132
787024
21775269
23813184

26-11-2020 10:11:23

Đang Trực Tuyến

Đang có 1474 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.