Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Gloria Copeland
SỰ CHỮA LÀNH THIÊN THƯỢNG

PHẦN 2: NHỮNG CHÌA KHÓA VÀ NHỮNG CẢN TRỞ TRONG SỰ CHỮA LÀNH

GIỚI THIỆU

Hôm nay thật phước hạnh để chia sẻ lời Chúa với các bạn liên quan đến sự chữa lành. Lẽ thật về sự chữa lành trog kinh thánh. Kinh thánh dạy chúng ta rằng, không có một nghi ngờ nào thì ý muốn Chúa sẽ chữa lành bạn. Chúa là Đức Chúa Trời tốt lành.

I. ĐIỀU TỐT ĐẾN TỪ CHÚA

A. Thi thiên 145

 1. Đức Giêhôva làm lành cho muôn người và sự thương Ngài giáng trên các

  vật Ngài làm nên.(Thi thiên 145:9)

 2. Mọi điều tốt đến từ Chúa.

 3. Mọi điều xấu đến từ ma quỉ: kẻ thù của Chúa.

• Nếu có sự cướp, giết và hủy diệt là đến từ ma quỉ.

 1. Acts 10:38 Công Vụ 10:38

  1. Chúa Giê-xu đã đi để làm việc lành.

  2. Ngài đã chữa lành tất cả những ai bị ma quỉ áp chế.

 2. Trong kinh thánh nhắc lại nhiều lần,: “Chúa Giê-xu đã chữa lành tất cả”.

  1. Chúa Giê-xu đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời.

   1. Mọi việc Chúa Giê-xu làm đều đến từ Đức Chúa Trời.

   2. Mọi lời Ngài nói đều đến từ Đức Chúa Trời.

  2. Chúa Giê-xu đã làm việc lành bởi vì Cha Ngài là Đấng tốt lành.

   1. Chúa Giê-xu “đã chữa lành tất cả họ: là tốt lành.

   2. Ma quỉ đã làm cho họ đau ốm.

 1. CHÚA HÀNH ĐỘNG BỞI ĐỨC TIN

  1. Bạn không nhận được sự chữa lành vì vô tín hay nghi ngờ.

   1. Để điều trị cho sự vô tín và nghi ngờ chỉ bởi lời của Chúa.

    1. Hãy để mắt và tai vào lời Chúa.

    2. Lời Chúa vào trong lòng bạn.

    3. Lời Chúa thay đổi tiến trình suy nghĩ của bạn.

   2. Tâm trí bạn có được làm mới lại bằng lời của Chúa.

    1. Rôma 12

    2. Hãy đọc kinh thánh nếu Chúa đang phán với bạn lúc này.

  2. Đức tin hoạt động qua những lời trên môi miệng bạn

   1. Ssức tin đến bởi nghe lời Chúa (Rôma 10)

   2. Khi miệng bạn nói ra lời Chúa thì nó bắt đầu thay đổi những hoàn cảnh

    của bạn.

 2. ĐAU ỐM KHÔNG PHẢI LÀ Ý MUỐN CỦA CHÚA.

  1. Chúa ngày nay vẫn giống như khi Ngài tạo dựng nên trái đất.

  2. Chúa đã tạo nên mọi thứ trên đất và một khu vườn tốt lành.

1. Cho đến khi con người phạm tội thì họ mới biết sự tốt lành. 6

 1. Nếu sự đau ốm là ý muốn của Chúa thì Ngài đã không đặt nó giữa vườn.

 2. Tại sao Đức Chúa Trời không muốn Adam và Êva ăn trái cây biết điều

  thiện và điều ác?

  1. Bởi vì Chúa không muốn họ trải qua điều ác.

  2. Ngài chỉ muốn điều tốt cho họ.

C. Chúa chỉ muốn điều tốt cho bạn.

IV. CHỜ ĐỢI LÀ MỘT CHÌA KHÓA CHO SỰ BẢO VỆ CỦA CHÚA.

A. Yêu cầu của thi thiên 91
1. Người nào ở nơi trú ẩn của Đấng Chí Cao, sẽ được che chở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.

 1. Chờ đợi: để sống, để ở, để nghỉ dưới cái bóng đó.

 2. Người này yêu mến Chúa, sống với Chúa, ở trong mối thông công

  với Ngài và vâng phục Ngài.

2. Tôi sẽ nói về Chúa, Ngài là nơi trú ẩn và là thành lũy tôi.

• Người này nói rằng: “Chúa là sự giải cứu và là sự cứu rỗi tôi.”

B. Những
1. Bảo vệ khỏi sự kinh khiếp hay tên bắn.

• Súng đạn, bom, tên lửa.

 1. Bảo vệ khỏi dịch hạch

  1. Đau ốm và bệnh tật

  2. Những vũ khí sinh học.

 2. Bảo vệ khói sự hủy diệt

• Sự bảo vệ siêu nhiên thuộc về bạn ở trong Chúa.

 1. Bảo vệ khỏi điều dữ.

 2. Bảo vệ khỏi những bệnh độc hại

V. SỢ NHỮNG CÂU ĐỨC TIN

 1. Sợ hãi và đức tin không đi cùng nhau.

 2. Sợ hãi kết hợp bạn với dịch bệnh.

• Điều bạn tin đến trên bạn.

C. Đức tin là tin vào lời của Chúa.

 1. Đức tin không phải là một điều thuộc về lý trí

 2. Đức tin là của tấm lòng.

  1. Nó ảnh hưởng tâm trí bạn.

  2. Nó dạy cho tâm trí bạn nói và là nhuững gì.

D. Hãy tập cho những lời nói của bạn nói ra trong đức tin và không sợ hãi.

• Lời của thế gian đầy sự sợ hãi. VI. GIAO ƯỚC VỚI CHÚA

 1. Chỉ có một cách để bắt đầu lại là phải đước tái sanh.

 2. Giao ước của Chúa chứa đựng những lời hứa.

  1. Sự cứu rỗi

  2. Sự chữa lành

  3. Sự bình an

  4. Những thiên sứ

 3. Giao ước của Chúa chứa đựng những phước hạnh. 7

lời hứa của thi thiên 91

VII. CHÚA LÀ KHÔNG GIỚI HẠN VÀ VÔ TẬN

A. Nếu bạn sẽ thì Ngài cũng sẽ.
• Nếu bạn không vâng lời thì Ngài không thể ban phước cho bạn.

 1. Tìm kiếm những lời hứa của Chúa

  1. Tin cậy chúng.

  2. Để chúng vào lòng bạn.

  3. Để chúng đi ra từ môi miệng bạn.

  4. Chờ đợi phước hạnh.

 2. Nếu ngươi phục vụ Chúa là Đức Chúa Trời ngươi (Xuất 23):

  1. Ngài sẽ ban phước cho ngươi nước và bánh.

  2. Ngài sẽ gìn giữ ngươi khỏi bệnh tật

  3. Không điều gì làm cho họ son sẻ.

   1. Chúa không muốn bạn bị son sẻ.

   2. Chúa không muốn bạn sẩy thai.

  4. Ngài sẽ làm đầy số ngày của bạn

   1. Bạn sẽ sống trọn số ngày Chúa dành cho bạn.

   2. Bạn sẽ được thỏa lòng sống lâu.

D. Nếu ngươi cẩn thận nghe tiếng Chúa và làm điều ngay lành trước mặt Ngài, Ngài sẽ không để bệnh tật trước bạn:

 1. Ngài là Đức Chúa Trời chữa lành bạn.

 2. Nếu bạn nghe và vâng lời Chúa thì sẽ không có bệnh tật ở trên bạn.

VIII. NHỮNG CẢN TRỞ ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH.

A. Vô tín
• Naxarét

 1. Bất tuân
  1. Mạng lệnh cho chúng ta ở trong hội thánh là để yêu thương người khác. 2. Yêu Chúa với hết cả tấm lòng và yêu người khác.

 2. Không tha thứ
  1. Sự không tha thứ sẽ giữ bạn khỏi sự chữa lành.

  1. Phiền toái

  2. Tranh cạnh

  3. Ghen ghét

  2. Nơi nào có ganh ghét, tranh cạnh thì chỉ có rối loạn và đủ mọi hành động bất lương (Giacơ 3:16)

KẾT LUẬN

Một trong những điều tuyệt với nhất đã xảy ra cho chúng ta khi chúng ta được tái sanh và chúng ta có thể yêu thương người khác. Trước kia chúng ta có tấm lòng cứng cỏi nhưng hiện nay chúng ta có một tấm lòng mềm mại. Chúng ta trở nên giống như Cha chúng ta. Hiện nay chúng ta có tấm lòng nhân từ. Tình yêu đã ảnh hưởng chúng ta. Con người mới trong ảnh tượng của Chúa. Hiện nay chúng ta có quyền năng để tha thứ.

Sự chữa lành là ý muốn của Chúa dành cho bạn. Bạn được tự do. Bây giờ bạn đi và bạn bắt đầu đặt tay trên người bệnh. Bạn là một người tin. Bạn sử dụng danh Chúa Giê-xu.

8

THẢO LUẬN NHÓM

 1. Làm thế nào để lời Chúa thay đổi tiến trình suy nghĩ của bạn?

 2. Có một số thí dụ về những lời của thế gian đầy sợ hãi là gì?

 3. Hãy thảo luận tại sao ganh gét, tranh cạnh là một sự cản trở sự chữa lành.

TỰ NGHIÊN CỨU

 1. Có một số lĩnh vực nào trong đời sống bạn mà bạn vẫn còn bước đi trong sự vô tín và nghi ngờ không?

 2. Bạn có thấy khó khăn trong đời sống bạn để ở dưới bóng của Đấng Toàn năng không?

  1. Tại sao có và tại sao không?

  2. Làm thế nào bạn có thể trung tín hơn theo yêu cầu của thi thiên 91 và đi vào

   những lời hứa?

 3. Hãy kể lại kinh nghiệm của bạn về sợ hãi và đức tin.

  1. Tại sao hai điều này không đi cùng nhau?

  2. Bạn đã từng bước đi trong sự sợ hãi và trong đức tin trong cùng một thời điểm

   chưa? Kết quả là gì?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23832411
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4394
31005
130871
201132
806251
21775269
23832411

27-11-2020 04:16:55

Đang Trực Tuyến

Đang có 670 khách và một thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.