Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

TÍNH CHÍNH TRỰC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO
PHẦN 1: TẤM LÒNG CHÍNH TRỰC

LỜI GIỚI THIỆU
1 - Một người lãnh đạo tốt cần có nhiều phẩm chất khác nhau. Vài người trong chúng ta có một số đức tính và khả năng đặc biệt như là:
a - Khả năng sáng tạo.
b - Sự hiểu biết rộng rãi. c - Khả năng điều hành. d - Khải tượng tiên tri.
e - Tính cách thu hút.
f - Hăng say thuộc linh. g - Ân tứ siêu nhiên.
Không một ai trong chúng ta có hết tất cả các ân tứ đó. Nhưng người ta vẫn thường nhìn vào những người lãnh đạo có nhiều khả năng nổi bật, và lúc nào cũng vậy, họ tìm kiếm những gì họ có thể thấy được. Tôi muốn nói về những điều không thể thấy được. Và không có bằng cấp kỹ năng hay sự năng nổ nào có thể thay thế được những điều đó.
2 - Những người lãnh đạo vẫn thường hỏi tôi: “Bí quyết nào để chức vụ lãnh đạo được thành công?”
Ví dụ: Có giả thiết cho rằng những “giờ” học Kinh Thánh và cầu nguyện có thể là một bí quyết. Dĩ nhiên điều đó là quan trọng nhưng không có gì có thể thay thế được tầm quan trọng trong việc nuôi dưỡng “một tấm lòng chính trực”. Điều này đòi hỏi phải có trọn tấm lòng mà từ đó những lời cầu nguyện tuôn ra và Lời Đức Chúa Trời được rao giảng.
• Điều quan trọng nhất cho bất kỳ người lãnh đạo nào chính là ở tính chính trực của tấm lòng.
3 - Bài học giới thiệu cho chúng ta một ý niệm xảy ra nhiều lần trong Cựu Ước.
 DÀN Ý BÀI HỌC
Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 20:1-6. I - NGUYÊN TẮC CĂN BẢN:
Một số học giả gọi nguyên tắc này là: “Luật của lần sử dụng đầu tiên”. Lần đầu tiên một ý niệm xuất hiện trong Kinh Thánh tiết lộ cách thức ý niệm đó áp dụng xuyên suốt cả Kinh Thánh. Ở đây chúng ta thấy tấm lòng chính trực được nhắc đến lần đầu tiên trong Kinh Thánh.
1 - Hãy xem xét câu chuyện đang khi nó giới thiệu những ý tưởng này: a – Chân thật trong lời nói.
b  Thành thật trong tâm trí. c – Chân thật với chính mình.
d – Một tấm lòng không muốn làm phá hỏng niềm tin cậy.
2 - Tất cả những điều này là nền tảng khiến cho một người lãnh đạo có thể được tin cậy. Tấm lòng chính trực là một cách nói bao hàm tất cả ý tưởng trên.
3 - Điều lý thú được chú ý trong câu chuyện này là chúng ta được dạy dỗ về tính “chính trực” trong một bối cảnh mà một người của đức tin đã vi phạm tính chân thật.
4 - Nhưng một vị vua của dân ngoại đã đáp ứng theo sự chính trực. Bài học ở đây là rất rõ ràng.

5 - Có thể tôi không phải là một người có khải tượng lớn hay có sự hiểu biết sâu sắc nhưng tôi vẫn có thể là một người của tính chính trực nếu tôi đáp ứng những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho tôi.
6 - Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta bằng nhiều cách khác nhau: a - Trong Lời Ngài.
b - Bởi hoàn cảnh.
c - Bởi Đức Thánh Linh làm việc riêng tư trong chúng ta. d - Ngài cáo trách chúng ta.
e - Ngài sửa trị chúng ta.
B - Sự đối chất của Đức Chúa Trời đối diện với Abimêléc và sự đáp ứng của ông (Sáng-thế Ký 20:3-5)
Lưu ý: Lần đầu tiên trong Kinh Thánh, tính chính trực được đề cập là thuộc về tấm lòng. Đức Chúa Trời đến và phán dạy một người căn cứ trên những gì người đó không hiểu.
Tính chính trực của tấm lòng có liên quan đến 2 điều sau:
1 - Luôn luôn có những điều tôi không biết hoặc không hiểu. Đức Chúa Trời sẽ giúp tôi đối diện với những gì mà tôi không biết hoặc không hiểu.
2 - Có những điều tôi thật sự hiểu rõ. Nếu tôi vi phạm những điều đó, Đức Chúa Trời sẽ đến và sửa phạt tôi về những điều đó.
Đây là một lẽ thật đáng sợ!
C - Câu trả lời của Đức Chúa Trời và nguyên tắc sự bày tỏ này (Sáng thế ký 20:6).
1 - Đức Chúa Trời kiên nhẫn thấu hiểu những lỗi lầm vô ý của chúng ta do sự ngu dốt hay là thiếu khôn ngoan.
2 - Đức Chúa Trời phán: “Lý do mà Ta đến để ngăn cản con là vì Ta biết con đang hành động mà không có sự hiểu biết hoặc không có sự thỏa hiệp với những gì con biết.”
D - Vấn đề: Sự đảo ngược / Sự đối lập của vấn đề nằm trong ý niệm này:
1 - Đức Chúa Trời xem chúng ta phải chịu trách nhiệm bước đi trong ánh sáng của sự hiểu biết, của sự mặc khải mà chúng ta có.
2 - Ví dụ minh họa: Ví dụ về người lãnh đạo theo đuổi con đường sai lầm. Một người khác thì theo đuổi sự thiếu trách nhiệm về tài chánh, một người khác thì theo đuổi những mối quan hệ trái đạo đức, và MỖI NGƯỜI đều biểu lộ một sự hiểu biết chút ít về lòng khoan dung thiên thượng hoặc “sự ngoại lệ” cho hoàn cảnh của mình. TẠI SAO?
3 - Vì khi tính chính trực đã bị vi phạm từ ban đầu, Đức Chúa Trời sẽ không can thiệp cho đến khi sự phán xét dần dần gia tăng ĐỨC CHÚA TRỜI CHỈ CẢNH CÁO / HƯỚNG DẪN
/ SỬA PHẠT khi sự can thiệp của Ngài được cho phép những người thật sự đi trong đường lối Ngài.
4 – Điều mấu chốt là: Lập tức đáp ứng ngay bất cứ lúc nào Đức Chúa Trời xử lý tôi và tôi đã không còn nhận ra mình đang làm gì.
• Câu chuyện làm cho chúng ta thấy rõ ràng không có một đức tính hay giá trị nào trong cuộc sống của người lãnh đạo, cần phải được tìm kiếm và bảo vệ bằng tính chính trực của tấm lòng.

II. MỘT TỪ NGỮ MANG TÍNH BÙNG NỔ: Thi-thiên 25:20,21.
• Nghiên cứu từ “chính trực” những ý tưởng có thể giúp chúng ta nhận ra PHƯƠNG CÁCH để giữ gìn “tính chính trực”.
A - Cựu ước: “thom” có nghĩa là “nguyên vẹn / trọn vẹn”.
Ví dụ minh họa: Trong toán học, khi chúng ta nói đến “số nguyên” thì có nghĩa là nó trái với “số thập phân”.
1 – Tính chính trực của tấm lòng mô tả một thái độ của tấm lòng không cho phép có “sự xén bớt” TÍNH CHÂN THẬT TRỌN VẸN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI HOẶC VỚI
CHÍNH MÌNH, dù cho nóù có được phép làm sai “một chút”. 2 – Làm sao việc này được thực hiện:
• Hợp lý hóa: Đưa ra một lời bào chữa cho chính mình để thỏa hiệp. Tự xem mình là công bình- biện luận rằng trường hợp của mình là một ngoại lệ mà “Đức Chúa Trời không xem sự thỏa hiệp của tôi là quá nghiêm trọng.”
B - Ví dụ thực tế:
1 – Tham dự vào một cuộc chuyện trò, vi phạm tính chân thật trọn vẹn.
2 - Sự sửa phạt bên trong của Đức Thánh Linh “chớ làm buồn” (Ê-phê-sô 4:30). Xem thêm Ê-phê-sô 4:17-32.
• Lời nói trong sạch ngay thẳng, thái độ kiên định, từ chối không “thêm mắm muối vào” sự thật, không chiều theo những ham muốn tình dục ở bất cứ hình thức nào, không nhường chỗ cho sự tức giận và sự không tha thứ. ĐỪNG CHO MA QUỶ NHƠN DỊP (câu 27).
III – SỰ VÂNG THEO CÁC NGUYÊN TẮC CÁCH MÃNH LIỆT:
A – Đa-vít, người theo đuổi TẤM LÒNG của Đức Chúa Trời (có nghĩa là tính chính trực). Hãy lắng nghe những lời của Đa-vít:
1. “Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; Xin khiến tôi MỘT LÒNG kính sợ Danh Ngài.” (Thi-thiên 86:11)
Lưu ý: Có 2 bước:
a - TÔI SẼ chịu dạy dỗ.
b - TÔI SẼ hứa nguyện bước đi theo sự chỉ dẫn của Ngài.
Kết quả: VÌ VẬY, HỠI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, Ngài sẽ “giữ cho lòng tôi được trọn vẹn.”
2. “Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi, và giải cứu tôi; chớ để tôi bị hổ thẹn (bối rối), vì tôi nương náu mình nơi Chúa. NGUYỆN SỰ THANH LIÊM (CHÍNH TRỰC) VÀ SỰ CHÍNH TRỰC BẢO HỘ TÔI, vì tôi trông đợi Chúa (có nghĩa là: lắng nghe tiếng Chúa)” (Thi-thiên 25:20,21).
B - Ví dụ minh họa: Dưới sự lãnh đạo của Đa-vít, biên giới nước Y-sơ-ra-ên được mở rộng ra khắp nơi đến mức không thể kiểm soát hết các biên giới. Câu hỏi đặt ra: “Làm sao tôi có thể BẢO VỆ vương quốc của tôi?” Ông cầu nguyện như trên. “CHÚA ÔI, xin Ngài hãy gìn giữ con.”
IV – BI KỊCH THEO SAU SỰ KHÔNG VÂNG THEO CÁC NGUYÊN TẮC:

A - Hãy nhớ lại lời cầu nguyện đầu tiên của Sa-lô-môn: “Vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Ngày nay xin làm trọn lời Chúa đã hứa cùng tôi tớ Chúa, là Đa-vít, cha tôi” (I Các vua 8:25).
Đức Chúa Trời đáp lời (I Các vua 9:3-5a): Ta đã nhậm lời cầu nguyện nài xin của ngươi thưa trước mặt Ta; Ta đã biệt riêng ra thánh cái đền nầy mà ngươi đã cất, để cho danh Ta ngự tại đó đời đời; mắt và lòng Ta sẽ thường ở đó MÃI MÃI. CÒN NGƯƠI, nếu ngươi đi trước mặt Ta, như Đa-vít, cha ngươi, đã đi, với LÒNG CHÍNH TRỰC và NGAY THẲNG thì Ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi vững chắc.
B - Hãy nhìn xem sự khác biệt hoàn toàn trong đường lối của Sa-lô-môn khi ông cũng giải quyết cùng một nan đề giống như Đa-vít đã gặp phải: Phòng thủ ở các biên giới.
1 – Sa-lô-môn chọn lựa các giải pháp ngoại giao: Những sự liên minh.
2 - Với mỗi hiệp ước lại thêm một nữ thần mới để đóng ấn cho biên giới chính trị. Giê-ru-sa-lem bị tràn ngập những thần tượng đến từ “những hiệp ước” nhằm để bảo đảm an ninh cá nhân và nghề nghiệp.
3 - NHẬN THỨC: Tất cả chúng ta đều là “thợ xây nhà” - Chúng ta đang xây dựng CÁC GIA ĐÌNH, CÁC HỘI CHÚNG, CÁC CHỨC VỤ.
4 - Giải pháp mấu chốt để MỘT GIA ĐÌNH, MỘT HỘI THÁNH, MỘT CHỨC VỤ TỒN TẠI (có nghĩa là: “Đức Chúa Trời sẽ làm cho tồn tại vĩnh viễn”) được gói trọn trong ý muốn duy trì vĩnh viễn một tấm lòng chính trực của chúng ta.
V - CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ VÂNG PHỤC:
A – Có một khám phá khá thú vị về số nhiều của từ “chính trực” (thom) là THUMMIM. Đức Chúa Trời đã ban một bức tranh về việc gìn giữ tấm lòng chính trực của chúng ta.
1 - Bảng đeo ngực của thầy tế lễ có gắn urim và thummim. Không ai biết chính xác nó được làm bằng vật liệu gì nhưng chúng ta biết thời điểm và cách thức urim và thummim “được tham khảo”.
a - Xuất Ê-díp-tô Ký 8:30 “Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán (có nghĩa là: đưa ra một quyết định sau khi đã được sự hướng dẫn thiên thượng), ngươi hãy gắn urim và thummim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng A-rôn.”
b - Ví dụ: Tìm kiếm một thầy tế lễ thánh khiết: “Đợi cho đến chừng một thầy tế lễ dấy lên với urim và thummim.” (Nê-hê-mi 7:65, Ê-xơ-ra 2:63).
2 - PHƯƠNG CÁCH THỰC HIỆN: Các Rabi Do Thái gợi ra một câu trả lời. Họ sẽ đi lên trước bức màn ngăn và nói: “Lạy Chúa, xin bày tỏ cho chúng tôi những gì dân Y- sơ-ra-ên sẽ làm.”
KẾT LUẬN:
DÙ TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, CŨNG CÓ MỘT BỨC TRANH ĐƯỢC BAN CHO ĐỂ CHO CHÚNG TA THẤY RÕ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC DUY TRÌ TẤM LÒNG CHÍNH TRỰC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO.
Nếu chúng ta để cho Thummim của tấm lòng cứ ở nơi chúng ta cách trung tín, chúng ta sẽ bước đi trong sự vâng phục. Những biên giới của vương quốc có thể được mở rộng những chức vụ trở nên có hiệu quả. Các biên giới được gìn giữ trong ơn phước Chúa, và các chức vụ sẽ đứng vững vàng, mạnh mẽ nhờ tính chính trực của tấm lòng.

THẢO LUẬN NHÓM
1 - Thảo luận các tiêu chuẩn khác nhau để xác định một người lãnh đạo tốt trong chức vụ. 2 - Những tiêu chuẩn này có liên hệ như thế nào đến tính chính trực của tấm lòng?
3 - Làm cách nào để chúng ta áp dụng được hai bài học khi chúng ta đối diện với vấn đề về tính chính trực?
a - Đối diện với những điều chúng ta không biết hoặc không hiểu. b - Vi phạm đến những điều chúng ta biết và hiểu.
4 – Cầu nguyện cho từng người trong nhóm và những người lãnh đạo Cơ Đốc khác trong đất nước bạn. Đức Thánh Linh sẽ canh giữ tấm lòng bạn trong sự chính trực.
TỰ NGHIÊN CỨU
1 – Bạn nhận được sự dạy dỗ nào khi lần đầu tiên bạn đọc được từ “lòng chính trực” trong Kinh Thánh?
2 - “Lòng chính trực” truyền đạt những ý tưởng gì?
3 - Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn Ngài cho chúng ta bằng cách nào? 4 - Chúa muốn đời bạn làm gì khi Ngài bày tỏ ý muốn Ngài cho bạn? 5 - Hãy giải thích vấn đề này được minh họa như thế nào:
a - Trong đời sống Đa-vít (Thi-thiên 25:20,21).
b - Trên tấm đeo ngựïc của thầy tế lễ. (Xuất Ê-díp-tô Ký 28:30; Nê-hê-mi 7:65; Ê-xơ-ra 2:63).

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23814229
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
17217
35985
112689
201132
788069
21775269
23814229

26-11-2020 11:19:00

Đang Trực Tuyến

Đang có 529 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.