Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 2: RAO TRUYỀN TIN LÀNH CHO NGƯỜI HƯ MẤT QUA CÁC NHÓM TẾ BÀO

LỜI GIỚI THIỆU

Trong bài học cuối cùng của chúng ta, chúng ta đã thảo luận về mục tiêu của các nhóm tế bào. Chúng ta đã khám phá ra ba mục tiêu của một Hội Thánh. Thứ nhất là chăn dắt các tín hữu. Chúng ta đã thảo luận về cách mà Môi-se xếp đặt Hội Thánh trong sa mạc. Ông đặt các tín hữu vào các nhóm nhỏ rồi sau đó đặt những người chịu trách nhiệm trên họ để chăn dắt (chăm sóc) họ tốt đẹp. Chúng ta nhìn thấy rằng trong Hội Thánh đầu tiên, họ chăn dắt dân sự của họ rất tốt. Họ đã dạy dân sự một cách công khai và từ nhà này sang nhà kia. Mục tiêu thứ hai của Hội Thánh là rao truyền tin lành cho người hư mất.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. CÁC NHÓM TẾ BÀO CÓ THỂ RAO TRUYỀN TIN LÀNH CHO NGƯỜI HƯ MẤT NHƯ THẾ NÀO?

Các sự nghiên cứu đã chứng minh rằng nhiều người được cứu thông qua mối liên hệ (quen biết) hơn là qua những sự kiện.

Trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta thấy một người mời các bạn hữu của họ đến gặp Chúa Jêsus.

Trong các nhóm tế bào, bạn có nhiều gia đình thuộc linh.

Người ta được thu hút vào nhóm người đó.

Nan đề hàng đầu trên thế giới là sự cô đơn

Những người hư mất đang cô đơn và khi họ nhận thấy các Cơ Đốc Nhân yêu thương nhau, Chúa Jêsus phán, thế gian sẽ biết rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến.

A. Hiểu rõ trong việc rao truyền Tin Lành cho người hư mất (Cong Cv 26:16-18).

1. Ở nhiều quốc gia, ma quỷ đang cai trị tâm trí của mọi người. Tâm trí của họ bị làm cho tăm tối trong mọi sự nhận thức (hiểu biết).

2. Chúa Jêsus phán với Phao-lô: "Mục đích của ngươi là để mở mắt họ hầu cho họ nhận được sự tha tội và hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ bởi đức tin nơi ta".

3. Đây là điều mà Phao-lô gọi là sự hiện thấy thiên thượng.

4. Chinh phục những linh hồn là sự hiện thấy khải tượng thiên thượng.

5. Và chúng ta có thể hoàn thành tốt nhất điều đó thông qua các nhóm tế bào.

B. NHỮNG THÍ DỤ

1. Ở El Salvador có một Hội Thánh lớn có 6000 nhóm tế bào và họ có một phương châm.

2. Họ cùng nói với nhau mỗi tuần.

a. Tôi có một mục đích.

b. Mục đích của tôi là chinh phục những linh hồn.

c. Tôi hoàn thành mục đích đó tốt nhất trong một nhóm.

II. NGUYÊN NHÂN NÀO KHIẾN CÁC NHÓM TẾ BÀO BẮT ĐẦU TRUYỀN GIẢNG?

Các nhóm tế bào truyền giảng Tin Lành là điều bắt buộc.

Nếu các nhóm tế bào không truyền giảng, họ sẽ bị tù túng ứ động và rồi chết đi và mất đi sức sống.

Khi các thành viên trong nhóm tế bào đem người ta đến với Chúa, việc làm này khiến cho họ chín chắn hơn, trưởng thành hơn bởi vì họ đang là những tấm gương cho những tân tín hữu.

Bốn con vật nhỏ khôn ngoan trong Châm-ngôn (ChCn 30:25-28).

Những con vật này minh họa cho chúng ta những sức mạnh bùng nổ trong những nhóm tế bào có chinh phục linh hồn.

A. Con kiến là loại yếu hèn nhưng chúng lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ .

1. Con kiến rất nhỏ, nhưng chúng rất chuyên tâm.

2. Đây là yếu tố đầu tiên của các nhóm tế bào truyền giảng: Nhóm đó ắt hẳn phải tập trung, chú ý vào người hư mất.

3. Con kiến là một biểu tượng của mục tiêu.

4. Con kiến không thỏa lòng với điều mà nó đã thu nhặt được.

5. Con kiến biết rằng nó có một số lượng thời gian giới hạn.

6. Tất cả chúng ta đều có thời gian giới hạn. Chúng ta chỉ có thể chinh phục linh hồn trong thời gian còn sống của chúng ta mà thôi.

7. Mỗi thành viên trong nhóm tế bào phải là một con kiến thuộc linh: họ phải đi thu hoạch (gặt hái).

B. Những con thỏ rừng sống trong kẽ đá: Chúng là những con vật nhỏ nhưng đóng cơ sở mình trong hònđá .

1. Chúng đã học được những nguyên tắc về sự cộng tác với đá.

2. Đây là sự thật trong nhóm tế bào.

3. Bạn có thể cảm thấy lúng túng khi làm chứng một mình, nhưng nhờ có một người đồng công cộng tác trong nhóm tế bào, bạn có thể dạn dĩ hơn.

C. Những con cào cào: Bay thành từng đàn lớn và có thể che khuất mặt trời .

1. Chúng giống như một đội quân chiếm được một thành phố.

2. Điều này minh họa sự cầu nguyện.

3. Chúng ta phải nắm quyển kiểm soát các lực lượng thần linh ở các nơi trên trời.

4. Các tín hữu trong nhóm tế bào phải cầu nguyện và thực hiện chiến trận thuộc linh.

5. Để truyền giảng Tin Lành cho người hư mất, họ phải đánh bại ma quỷ.

6. Khi các nhóm tế bào cầu nguyện, họ nắm quyển điều khiển các nơi trên trời, họ mở các tầng trời và họ để cho sự sáng của Chúa chiếu sáng trên mọi người.

7. Một nhóm tế bào phải cầu nguyện để chinh phục những người hư mất.

D. Các con nhện "hoặc các con thằn lằn": Lấy tay bắt được, nhưng tìm thấy chúng ở trong đền vua .

1. Các con thằn lằn xâm nhập vào trong đền vua hoặc bất cứ nơi nào.

2. Các nhóm tế bào phải xâm nhập vào bằng nhiều cách:

a. Họ có thể nhóm lại trong gia đình của những người chưa tin và khi họ đến nơi đó, mọi người có thể được cứu rỗi.

b. Họ mời những người hư mất vào nhà của họ.

3. Chúa Jêsus xâm nhập vào đời sống của mọi người như thế nào? (LuLc 5:2, 3, 8, 10).

a. Chúa Jêsus bước lên thuyền của Phi-e-rơ và xâm nhập vào đời sống ông.

b. Đừng chờ đợi những người hư mất bước vào Hội Thánh bạn nhưng bạn phải xâm nhập vào thuyền của họ.

III. CHÚNG TA CÓ THỂ HOÀN THÀNH MỤC TIÊU NHƯ THẾ NÀO?

A. Ba nguyên tắc được nói đến lúc ban đầu

1. Tôi có một mục đích.

2. Mục đích của tôi là chinh phục các linh hồn.

3. Tôi hoàn thành mục đích đó tốt nhất trong một nhóm.

B. Khẳng định : Tôi sẽ không bao giờ thỏa lòng cho đến khi tôi hoàn thành mục đích của tôi. Đây là nguyên tắc số 4. Bạn sẽ không bao giờ được thỏa lòng cho đến khi bạn hoàn thành mục đích của bạn (GiGa 4:32, 34).

1. Một con cá được tạo nên để bơi.

2. Một con chim được tạo nên để bay.

3. Chúng ta được dựng nên để chinh phục các linh hồn. Đó là lý do tại sao chúng ta sống động.

C. Nguyên tắc số 5 - Tôi không có lời hứa về ngày mai. Tôi phải làm việc đang khi tôi có cơ hội.

1. Đây là nguyên tắc Chúa Jêsus đã dạy các môn đệ của Ngài.

2. Mỗi thành viên trong nhóm tế bào nên ghi nhớ (học thuộc) nguyên tắc này và công bố chúng ta cho đến khi họ được nóng cháy lên.

D. Có bao nhiêu người đang hư mất trên thế gian ?

Các nhân sự của các Hội Truyền Giáo chia thế giới ra làm bốn phần

1. Thế giới thứ nhất hay thế giới "A" là một trong mười người.

a. Những người này đều là các tín hữu.

b. Họ gồm năm trăm triệu người.

2. Thế giới "B": Hai trong mười người.

a. Họ là những người bị sa ngã.

b. Họ gồm có một tỷ người.

3. Thế giới "C": Ba trong mười người đang sống trong các quốc gia được giảng Tin Lành.

a. Họ đã nghe về Tin Lành, nhưng họ đã từ chối Tin Lành.

b. Họ gồm có một tỷ rưỡi người.

4. Thế giới "D": Bốn trong mười người.

a. Họ sống giữa các dân tộc chưa được rao giảng Tin Lành.

b. Có hai tỷ người.

5. Trên khắp thế giới, có những người hư mất phải được dắt về cùng Chúa (GiGa 4:35-36).

a. Tôi muốn thách thức mỗi người trong các bạn phải sửa soạn (chuẩn bị) chính mình cho mùa gặt.

b. Chưa bao giờ có một mùa gặt như là mùa gặt sắp xảy ra đến với trên thế giới.

c. Vấn đề là liệu bạn có thể thâu được mùa gặt không?

d. Các nhóm tế bào nhằm để truyền giảng Tin Lành.

e. Họ có bốn yếu tố cho việc truyền giảng.

§ Họ có mục đích.

§ Đồng công cộng tác.

§ Cầu nguyện.

§ Sự xâm nhập.

6. Hãy sắp xếp Hội Thánh bạn vào các nhóm tế bào truyền giảng và với tư cách là một mục sư, bạn hãy viết ra bài học mỗi tuần.

a. Tuần thứ nhứt, tập trung vào các tín hữu để gây dựng lẫn nhau.

b. Trong tuần thứ hai, tập trung vào những người hư mất.

c. Trong tuần thứ ba, trở lại với các tín hữu và gây dựng các tín hữu.

d. Tuần thứ tư, truyền giảng cho người hư mất.

e. Bằng cách này, hết tuần này đến tuần khác, các nhóm tế bào sẽ chinh phục được nhiều linh hồn.

THẢO LUẬN NHÓM

Thảo luận trong các nhóm nhỏ của bạn, về các điều ưu tiên của Hội Thánh bạn và các điều ưu tiên này truyền thông điều gì cho những tín hữu? (những người thờ phượng)

Nếu bạn có các nhóm tế bào trong Hội Thánh, hãy thảo luận những phương pháp mà các nhóm tế bào của bạn sử dụng để truyền giảng, và những phương pháp đó có hiệu quả như thế nào?

Làm thế nào bạn có thể xâm nhập vào lớp người thượng lưu một cách tốt nhất trong đất nước của bạn lời Phúc âm.

TỰ NGHIÊN CỨU

Hãy nghiên cứu các nguyên tắc của những sinh vật nhỏ trong sách ChCn 30:25-28 và giải thích làm sao bạn có thể dùng những nguyên tắc đó trong nếp sống Cơ Đốc của bạn.

1. Những con kiến:

2. Những động vật thuộc họ chồn sống trong hang đá (thỏ rừng):

3. Những con cào cào:

4. Những con thằn lằn:

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24010517
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
6853
25970
111179
197798
86909
22842610
24010517

04-12-2020 05:32:16

Đang Trực Tuyến

Đang có 751 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.