Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 5: CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VĨ ĐẠI TRONG HỘI THÁNH

Lời Giới Thiệu

Chúng ta đã dạy về mục đích của Hội Thánh trong các nhóm tế bào. Tế bào là đơn vị nhỏ nhất trong thân thể thuộc linh của Đấng Christ. Chúng tôi cũng đã dạy cách nào để chúng ta chăn bầy tốt thông qua các nhóm tế bào, cách mà chúng ta truyền giảng Tin Lành cho người hư mất bằng cách mời họ đến với các nhóm tế bào, và cách mà chúng ta dấy lên những người lãnh đạo qua các nhóm tế bào.

Trong bài học cuối của chúng ta, chúng ta đã thảo luận về nguyên tắc của số mười hai và sự tăng trưởng cấp nhân. Tôi xin phép nhắc cho các bạn nhớ rằng đa số các nhóm tế bào của chúng ta khởi đầu như là các nhóm gia đình. Khi các nhóm tăng trưởng nhân cấp lên thì các gia đình cũng được gia tăng thêm lên. Đức Chúa Trời là một người quan tâm về gia đình. Theo một ý nghĩa thì Ngài yêu thương các gia đình vô cùng. Trong Thi Tv 127:3, Thánh Kinh chép rằng: "Kìa, con trai là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra..."

Các nhóm tế bào khôi phục lại ý thức gia đình trong Hội Thánh. Họ cũng khôi phục lại ý thức trong Hội Thánh. Đức Chúa Trời xây dựng Hội Thánh của Ngài bằng các gia đình.

Trong bài học cuối cùng này, tôi muốn trình bày với bạn mẫu người sẽ trở thành các nhà lãnh đạo vĩ đại trong Hội Thánh. Chúng ta gọi họ là những con trai trong nhà của Đức Chúa Trời.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. NHỮNG CON TRAI TRONG NHÀ ĐứC CHÚA TRỜI (Phi Pl 2:19-23)

A. Các nhà lãnh đạo mà bạn đang tìm kiếm phải là những con trai trong nhà chứ không phải người làm thuê.

1. Một người con trai đầu tư đời sống mình vào trong gia đình, nhưng một người làm thuê thì chỉ kiếm tiền công vào cuối ngày.

2. Bạn không thể xây dựng trên những người làm thuê. Bạn không thể xây dựng một Hội Thánh với những người không có khải tượng của người chăn bầy.

B. Bảy nguy cơ bên trong một nhóm tế bào

1. Hãy cẩn thận huấn luyện những người lãnh đạo nhóm tế bào trong các cuộc tấn công ma quỷ.

2. Đừng bao giờ cho phép bất cứ ai đến dạy trong nhóm tế bào trừ khi có sự đồng ý của mục sư.

3. Đừng bao giờ chu cấp cho họ một diễn đàn để thâu tiền bạc.

4. Cẩn thận không dạy những tà thuyết sai trật trong nhóm tế bào. Đó là lý do mà Mục sư phải soạn bài học cho các nhóm tế bào mỗi tuần.

5. Nếu người lãnh đạo được huấn luyện thì những nguy cơ có thể được giải quyết cách dễ dàng.

6. Nhiều nguy cơ cũng có thể được giải quyết nếu chúng ta có những con trai trong nhà.

III. MƯỜI HAI SỰ KHÁC NHAU VỀ CON TRAI VÀ NGƯỜI LÀM THUÊ

A. Con trai xây nhà, trong khi người làm thuê chỉ phục vụ trong nhà .

1. Con trai thì quan tâm, lo lắng về sự phát triển của gia đình theo đường lối đúng đắn. Nhưng một người làm thuê không có sự gắn bó với gia đình mà họ đang phục vụ.

2. Con trai xem người mới trong Hội Thánh như là những chất liệu xây dựng còn những người làm thuê lại cảm thấy thất bại và bất an.

B. Con trai xem lòng cha mình và sự thành công về công việc của cha như là của chính mình (LuLc 16:12).

Con trai thì thừa hưởng, người làm thuê thì chiếm đoạt.

C. Con trai hướng về gia đình, người làm thuê hướng về sự phục vụ hoặc những thành quả đạt được .

1. Con trai sẽ không để những vấn đề phân cách mình trong gia đình.

2. Nhưng người làm thuê chú trọng vào những vấn đề bởi vì nhìn vào đó họ thấy rằng đó là những quyền lợi của mình.

D. Con trai sử dụng ngôn ngữ của gia đình, nhưng người làm thuê sử dụng từ ngữ cá nhân .

1. Khi bạn đang lắng nghe những người lãnh đạo, họ dùng ngôn ngữ nào? Họ nói "chúng ta" và "mình" hay là họ nói "chúng nó" và "họ"?

2. Một người con trai đồng hoá mình với nhu cầu của Hội Thánh địa phương, nhưng một người làm thuê luôn luôn nói rằng họ đang làm điều này (ví dụ của Áp-sa-lôm).

E. Con trai kính trọng cương vị trưởng gia và che đậy sự khiếm khuyết của cha họ, nhưng người làm thuê thì vạch trần lỗi lầm của nhà chủ để đổi lấy lợi ích riêng cho mình .

1. Chúng ta không bao giờ nên che đậy tội lỗi của một người lãnh đạo vì tất cả những người lãnh đạo đều phạm sai lầm. Tuy nhiên, con trai sẽ kính trọng cương vị của cha họ hơn là vui thích vạch trần cho mọi người biết.

2. Khi người cha bị tấn công, con trai bảo vệ cha mình (Thi Tv 127:5)

F. Con trai tôn trọng, nhưng người làm thuê nghi ngờ mạng lệnh .

1. Ở trong nhà, khi người cha đặt một người nào đó ở trên tôi, cách mà tôi đáp ứng lại với người đó nói cho tôi biết tôi là ai.

2. Cuộc thử nghiệm phân biệt được người làm thuê với con trai ra là tôi có thể đầu phục một người nào đó mà riêng bản thân tôi không thích.

G. Con trai muốn chia sẻ cuộc sống của họ với người cha qua thế hệ thứ ba .

Đối với một người con, khải tượng là điều quan trọng trước tiên.

H. Con trai sản sinh người mới cho gia đình của cha, người làm thuê sinh người mới cho chính họ .

1. Khi người mới đến Hội Thánh, người làm thuê muốn lôi kéo người mới theo họ (Cong Cv 20:20)

2. Nhưng con trai thật sẽ sinh con cho cha của nhà mình.

I. Con trai chú trọng vào hạnh phúc của mọi người, người làm thuê chú trọng vào hình thức bên ngoài .

1. Một người con được an ninh trong tình yêu của người cha.

2. Một người con không quan tâm về việc gây ấn tượng với cha nó bằng hình thức bên ngoài.

3. Nếu một người không phải là con người ấy, sẽ phổi phồng con số vì người ấy không an ninh trong tình yêu của người cha.

J. Con trai chia sẻ tâm tình thầm kín của họ, nhưng người làm thuê chỉ nói với bạn điều gì mà họ muốn bạn biết thôi .

K. Con trai được an ninh và có thể chịu sự sửa sai, kỷ luật và thay đổi, nhưng người làm thuê thì đổ lỗi lầm trên người khác (HeDt 12:7).

1. Đức Chúa Trời đối xử với chúng ta như con trai.

2. Người làm thuê không thể chịu sửa phạt. Luôn luôn coi đó là lỗi lầm của người khác. Họ không được an ninh bởi vì họ luôn sợ bị loại bỏ.

3. Hãy nhớ rằng sửa phạt không phải là bị loại bỏ.

4. Đó không phải là điều mà bạn làm cho con trai của bạn.

5. Là cái gì đó mà bạn làm cho con trai của bạn.

6. Cách để bạn biết rằng họ là con trai hoặc người làm thuê, sau khi họ bị sửa phạt họ còn ở với bạn không?

7. Người làm thuê nhận sự tôn trọng từ những ân tứ của họ. Họ thấy rất khó để cho người khác thử thách hoặc mài dũa những ân tứ của họ.

L. Con trai có đôi chân non nớt, nhưng người làm thuê bước vào nhà với đôi chân đã sành sỏi .

1. Người làm thuê biết tất cả. Bạn không thể nói thêm với họ điều gì. Họ ở đó để nói thêm với bạn. Họ không sẵn sàng học hỏi chút nào cả.

2. Nhưng con trai muốn học. Họ muốn làm mọi sự đúng đắn. Họ muốn có tâm thần bươn đến sự tuyệt hảo.

Đây là những người mà Đức Chúa Trời có thể xây dựng Hội Thánh trên họ. Khi Đức Chúa Trời xây dựng Hội Thánh trên những con trai của Ngài, Hội Thánh sẽ trường tồn. Đây là điều mà chúng ta muốn nói đến qua những người lãnh đạo nhóm tế bào. Nếu người làm thuê muốn ra đi, hãy để cho họ ra đi. Bạn không thể xây dựng Hội Thánh trên những người làm thuê. Con trai sẽ ở với bạn.

III. CHÚA JÊSUS NHƯ CON TRAI ĐầU LÒNG VÀ QUảN TRị NHÀ CHÚA (HeDt 3:6)

A. Đấng Christ và Cha

1. Lạy Cha, nếu Cha muốn xin cất chén này khỏi con. Dầu vậy, xin ý Cha được nên chứ không theo ý con.

2. Bất cứ người nào ở trong quyền lãnh đạo Hội Thánh của bạn, phải là một người con trai trong nhà.

B. Mục sư và Hội Thánh

1. Một số Hội Thánh do ban chấp hành cai trị. Mục sư phải chịu phục quyền điều khiển của vài nhóm trong Hội Thánh, và vì thế mà mục sư không thể chuyển Hội Thánh theo những phương hướng mới. Mục sư không phải là cha trong nhà, mà ban chấp hành Hội Thánh là cha. Điều này không thể hoạt động được. Đức Chúa Trời lãnh đạo Hội Thánh chỉ với một người.

2. Là Mục sư, bạn cần phải leo lên núi của Đức Chúa Trời (thí dụ của Môi-se).

3. Là Mục sư, bạn phải kiêng ăn cầu nguyện, và để Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn gương mẫu của Hội Thánh thời Tân Ước.

4. Câu chuyện của Tiến sĩ Yongi Choi

KẾT LUẬN

Hỡi các Mục sư hãy tìm con trai trong Hội Thánh. Họ là các chất liệu xây dựng của Hội Thánh. Bắtđầu nhóm lại với những người đó. Bổ nhiệm (trao nhiệm vụ) cho họ như là những người lãnh đạo nhóm tế bào. Soạn bài học nhóm tế bào mỗi tuần cho họ. Hãy thay đổi các thể thức mỗi tuần cho họ.

Khi có thêm người mới vào các nhóm, hãy chuẩn bị tinh thần cho các nhóm để nhân rộng ra theo cấp số nhân.

THẢO LUẬN NHÓM

Dùng những nguyên tắc đã học trong bài học này để nhận biết bạn là ai trong nhóm Hội Thánh mà bạn đang ở. Bạn là một người cha, con, hay người làm thuê?

Dùng những nguyên tắc tương tự để khảo sát những người ở xung quanh bạn như là các tín hữu. Họ có bày tỏ đặc tính của con trai hay những người làm thuê?

Thảo luận những cách khác nhau mà bạn có thể đưa nhiều con trai, con gái đến với nhóm của bạn.

Cầu nguyện cho nhau rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho bạn con trai và con gái trong chức vụ của bạn.

TỰ NGHIÊN CỨU

Viết ra bài học Kinh Thánh hằng tuần khoảng một trang cho các nhóm tế bào của bạn, và chia sẻ điều này với người lãnh đạo của bạn. Điều này có thể được triển khai từ một đoạn trong Kinh Thánh, một chuỗi những sứ điệp từ Hội Thánh của bạn hay một đề tài trong hiện tại.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24012330
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
8666
25970
112992
197798
88722
22842610
24012330

04-12-2020 07:00:52

Đang Trực Tuyến

Đang có 840 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.