Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI

LỜI GIỚI THIỆU

Gây dựng Hội Thánh mới là điều rất quan trọng. Trong khóa học này, chúng ta sẽ đề cập đến một số nguyên tắc giúp chúng ta hiểu làm thế nào Kinh Thánh tồn tại.

Chú ý: Tất cả các câu Kinh Thánh trích dẫn đều được trích từ bản NIV, một số câu có đánh dấu được trích từ các bản dịch khác.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. TẠI SAO PHẢI GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI?

A. Các lý do theo Kinh Thánh trong việc gây dựng Hội Thánh mới .

1. Nguyên tắc của sự sinh sôi nảy nở.

Sáng-thế Ký đoạn 1 ký thuật lại nguyên tắc của việc sinh sôi nảy nở là: "tùy theo loại" (câu 12). "Đất sanh cây cỏ: cỏ kết hột tùy theo loại, cây kết quả có hột trong mình, tùy theo loại."

Cây táo thì sanh ra trái táo . . .Cừu thì sanh ra cừu . . . Hội Thánh sanh ra Hội Thánh!

2. Nguyên tắc của việc gieo và gặt.

"Có người thì phân phát của cải mình ra, lại càng thêm dư dật; cũng có người chắt lót từng chút, từng chút nhưng chỉ được sự thiếu thốn."(ChCn 11:24. KJV).

Chúng ta phải gieo ra giống tốt để nhìn thấy được chúng "càng thêm nhiều lên" và gặt hái được nhiều.

Nguyên tắc của Kinh Thánh "về gieo và gặt" (GaGl 6:7-9) = gieo nhiều, gặt nhiều... gieo ít, gặt ít. Gieo gì gặt nấy.

3. Thực hiện Đại Mạng Lệnh.

Gây dựng Hội Thánh mới là điều cần thiết để hoàn tất Đại Mạng Lệnh được chép trong Mat Mt 28:19-20; "Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế ."

Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta phải đi rao giảng Phúc Âm cho muôn dân, làm phép báp têm cho họ, dạy dỗ họ và khiến họ trở nên môn đồ Ngài. Mọi người đều có thể tin nhận Chúa Jêsus Christ ở bất cứ nơi nào nhưng để trở nên môn đồ Ngài thì họ phải được dạy dỗ, huấn luyện và nuôi dưỡng để trở nên Cơ Đốc Nhân trưởng thành. Công tác đó phải được thực hiện tại các Hội Thánh địa phương.

Các nhà chuyên môn về phát triển Hội Thánh tại các thị trấn cho thấy công tác gây dựng Hội Thánh mới là một nhân tố không thể thiếu được để có thể thực hiện Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus. Tiến sĩ Towns nói: "Phương pháp chủ yếu Đức Chúa Trời sử dụng để truyền bá Phúc-âm cho một vùng nào đó là phương pháp gây dựng một Hội Thánh thời Tân Ước để chinh phục cả vùng đó bằng Phúc-âm."

c. Trong Cong Cv 1:8, Chúa Jêsus dạy các môn đồ mình rằng:"Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất ."

Phần còn lại của sách Công-vụ đã mô tả cảnh nhiều Hội Thánh được sinh ra khi các môn đồ đi ra rao giảng Phúc-âm cho muôn dân bằng quyền năng của Đức Thánh Linh.

B. Lý do thực tế cho việc gieo trồng những Hội Thánh mới

Nhu cầu thì rất lớn. Hiện nay chỉ tính riêng Châu Âu thì cũng đã có tới 250.000 thị trấn, làng mạc chưa có Hội Thánh hoặc trung tâm truyền giáo.

Các nghiên cứu tại Mỹ cho thấy một thực tế là: Các Hội Thánh nhỏ hơn và mới truyền bá Phúc-âm có hiệu quả hơn so với các Hội Thánh to lớn và lâu đời.

Hàng tỷ người trên thế giới hiện nay vẫn chưa được cứu rỗi nên cần phải có hàng triệu Hội Thánh mới để truyền giảng Phúc-âm và dẫn đưa họ trở về với Chúa Jêsus và huấn luyện họ trong đức tin Cơ Đốc.

Tiến sĩ Peter Wagner, một nhà chuyên môn về phát triển Hội Thánh, nhận xét: "Gây dựng các Hội Thánh mới là một phương pháp truyền bá Phúc-âm có hiệu quả nhất từng được biết đến ở dưới trời"

II. MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG ĐỂ GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI

Gieo trồng Hội Thánh Mẹ-Con là Hội Thánh mẹ sẽ gởi các nhân sự của mình đi đến một khu vực nào đó trong thành phố để gây dựng một Hội Thánh mới.

Nhóm nhỏ học Kinh Thánh. Đây là một phương pháp rất thông dụng và có hiệu quả tại Mỹ. Người đi gây dựng Hội Thánh mới sẽ thiết lập một nhóm học Kinh Thánh ở một nơi nào đó, tập hợp các nòng cốt lại, phát triển nhóm nhỏ học Kinh Thánh thành một Hội Thánh mới.

Người tiên phong đi gây dựng Hội Thánh mới. Thường thường, người này là một cặp vợ chồng trẻ dọn đến một nơi nào đó để sinh sống và cố gắng thiết lập một Hội Thánh mới.

Gởi đi các nhóm người gây dựng Hội Thánh từ Hội Thánh địa phương. Đây là phương pháp chúng ta sẽ học trong chương trình này. Tôi đã từng thử nghiệm cách này và đã thành công với 2 Hội Thánh mớiđược thiết lập tại Mỹ.

Bạn có thể sử dụng phương pháp gây dựng Hội Thánh bằng các nhóm(đội hình) vì đó là một phương pháp có hiệu quả trong thực tế. Phương pháp này bao gồm nhiều công tác, từ việc Hội Thánh đia phương gởi đi một mục sư đi tiên phong, cùng với một đội, các Cơ Đốc Nhân đã được huấn luyện đến gây dựng một Hội Thánh mới ở một nơi nào đó trong thành phố, trong tỉnh hoặc cả nước.

Phương phát gieo trồng Hội Thánh theo đội hình hoàn toàn đúng với Kinh Thánh:

Có 6 người đi theo sứ đồ Phi-e-rơ khi ông truyền giáo tại Sê-sa-rê (Công-vụ các Sứ-đồ 10).

Hội Thánh nổi tiếng tại thành An-ti-ốt được thiếp lập do có một nhóm các Cơ Đốc nhân thuộc nhiều dân tộc khác nhau (Cong Cv 11:19-21).

Công-vụ đoạn 13 đến 19 cho thấy sứ đồ Phao-lô đã dùng các nhóm Cơ Đốc Nhân đi theo phụ ông để gây dựng rất nhiều Hội Thánh mới.

III. CÔNG TÁC GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI TẠI HỘI THÁNH ABBOTT LOOP COMMUNITY, ANCHORAGE, ALASKA

A. Hội Thánh Abbott Loop Community là một Hội Thánh lớn và đầy dẫy Đức Thánh Linh tại Anchorage, Alaska. Được thành lập vào năm 1959 do một nhóm Cơ Đốc Nhân do mục sư Dick Benjamin lãnh đạo.

Vào năm 1967, mục sư Benjamin và Hội Thánh Abbott Loop đã phái nhóm đầu tiên gồm 22 người ra đi gây dựng Hội Thánh mới tại Peters Creek, Alaska.

20 năm sau, vào năm 1987, Hội Thánh này đã gởi đi gần 1.000 người cả nam, lẫn nữ và trẻ em trong các nhóm gây dựng Hội Thánh mới. Họ đã cộng tác với các mục sư lãnh đạo nhóm và gây dựng thành công 40 Hội Thánh mới tại Mỹ và hải ngoại. Kể từ lúc đó, nhiều nhóm khác cũng được sai phái ra đi và ngày càng nhiều Hội Thánh mới được mở, trong đó có Hội Thánh mà tôi đang chăn dắt tại Medford, Oregon.

Vài Hội Thánh trong số đó cũng đã thành lập được thêm nhiều Hội Thánh khác nữa, và hiện nay có 66 Hội Thánh tại Mỹ và hải ngoại. Đó là kết quả của công tác gây dựng Hội Thánh mới của Trung Tâm Truyền Giáo Abbott Loop, Anchorage, Alaska.

B. Tóm lại, phương pháp gây dựng Hội Thánh mới bằng nhóm là một phương pháp của Thánh Kinh và rất có hiệu quả, khiến chinh phục nhiều người nhiều người trở lại với Chúa Jêsus Christ. Chúng tôi cũng đã thành công với phương pháp này.

Trong 4 phần học kế tiếp, tôi sẽ chia xẻ một số phương pháp để Hội Thánh bạn có thể trở thành một trung tâm đào tạo người hầu việc Chúa và cũng là một Trung Tâm Truyền Giáo gieo trồng Hội Thánh mới.

THẢO LUẬN NHÓM

Hãy xem xét kỹ khu vực bạn đang sống. Bạn có thấy nhiều Hội Thánh thời Tân Ước ở xung quanh bạn không?

Bạn có nghĩ rằng số Hội Thánh đó đủ để đáp ứng cho mọi người trong khu vực?

Nơi đó có cần phải gây dựng thêm nhiều Hội Thánh mới nữa để khiến nhiều người trở nên môn đệ của Chúa Jêsus?

Hãy ôn lại các phương pháp thông dụng để gây dựng Hội Thánh mới. Phương pháp nào là thích hợp nhất cho việc gây dựng Hội Thánh nơi bạn đang sống?

TỰ NGHIÊN CỨU

Suy gẫm Mat Mt 28:19-20. Tại sao gây dựng Hội Thánh mới lại là điều cần thiết cho việc thực hiện Đại Mạng Lệnh được ghi trong câu Kinh Thánh này?

Bạn có đồng ý với nhận xét của Tiến sĩ Peter Wagner: "Gây dựng các Hội Thánh mới là một phương pháp truyền bá Phúc-âm có hiệu quả nhất từng được biết đến trên đất này." Bạn có đồng ý không, xin cho biết lý do?

Hãy liệt kê vài phương pháp gây dựng Hội Thánh thông dụng bạn học được trong phần này. Bạn có thể thêm vào đó phương pháp của bạn. Khóa học này đề nghị bạn nên sử dụng phương pháp nào?

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24011928
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
8264
25970
112590
197798
88320
22842610
24011928

04-12-2020 06:42:24

Đang Trực Tuyến

Đang có 775 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.