Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin info@quangharvest.com www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 6: SỰ TỰ TRỌNG

LỜI GIỚI THIỆU
Chúng ta đang bàn về tinh thần trong đồng vắng #8,: "Tôi không đáng được ơn phước Đức Chúa Trời bởi vì tôi không xứng đáng". Đây là một bài học quan trọng. Không có con đường nào để chúng ta sống trong đất hứa nếu chúng ta có một hình ảnh nghèo nàn đáng thương.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG 8:
"TÔI KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC ƠN PHƯỚC CỦA CHÚA BỞI VÌ TÔI KHÔNG XỨNG ĐÁNG".
Nhiều người không thương chính mình.
Nhiều người cả cuộc đời chỉ ở trong đồng vắng.
Dan Ds 13:33
10 thám tử nói về những gì họ không thể làm.
2 thám tử nói về những gì họ có thể làm.
Vấn đề ở đây là cách những người này nhìn thấy chính họ.
Khi chúng ta có một thái độ không tốt đối với chính mình thì mọi sự dường như quá lớn với chúng ta.
Chúng ta hãy tập nhìn chính mình ở trong Đấng Christ (GiGa 15:5 Phi Pl 4:13).
Trong Đấng Christ chúng ta là tất cả còn trong chúng ta thì chúng ta không là gì cả.
Tội lỗi chúng ta không phải là những gì mà một vài lần chúng ta không hiểu theo cách của nó.
Chúng ta có thể cầu xin sự tha thứ rồi sau đó nài ép
Tôi không thể kết thân với ai khác bởi vì tôi không thích chính tôi.
Bạn không thể cho đi nhưng gì bạn không có.
Nếu một người không tin tưởng được thì bạn không thể nói chuyện với họ.
Nếu bạn cảm nhận rằng mình xấu xa thì điều đó cũng lan truyền/ ảnh hưởng đến những người khác.
Tôi không đáng được nhận bất kỳ ơn phước nào mà chỉ có Đức Chúa Trời xứng đáng được mà thôi.
Chúng ta là những người đồng kế tự với Đấng Christ.
Tôi không nhận những gì tôi đáng được mà tôi nhận những gì Đức Chúa Trời đáng được.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta thừa hưởng nhiều điều không phải làm việc để được những điều đó.
Chúng ta phải yêu mến Chúa để thừa hưởng.
Nhiều người còn là những người lao động.
Đức Chúa Trời biết rằng các bạn đang lầm lỗi.
Bạn là một người đặc biệt, bạn là một đứa con của Đức Chúa Trời và Ngài muốn ban phước cho bạn.
Tôi muốn được là một người thừa kế và nhận lấy những món quà ban cho nhưng không này.
G. Mọi điều Đức Chúa Cha có đều thuộc về Đức Chúa Giê-xu (GiGa 16:13-15).
Đức Thánh Linh đem những điều đó đến cho bạn.
Chúng ta luôn cố gắng để được một điều gì đó, vì vậy chúng ta phải tập để nhận lãnh nhiều điều.
Một người làm việc chuyển giao thì phải có người nhận để việc tiến hành công việc được hoàn tất.
Có được cái gì đó nghĩa là đạt được do đấu tranh và nổ lực.
Tiếp nhận một vật gì nghĩa là phải xử sự như một chỗ chứa đựng vật đó.
Đức Chúa Trời muốn chúng ta tiếp nhận mọi sự bằng đức tin.
Nếu bạn đang chờ đợi để sống trong đất hứa cho đến khi bạn được thì bạn sẽ không bao giờ được sống ở đó cả.
Ngôn ngữ của Kinh-thánh là tiếp nhận và không tiếp nhận (GiGa 1:12).
Hãy bắt đầu tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn.
H. Đức Chúa Trời thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài hết lòng chứ không thưởng cho những ai có thành tích hoàn hảo (HeDt 11:6).
Phải trông mong từ nơi Đức Chúa Trời.
Thiên đàng là nơi chứa đầy ơn phước.
I. Khi tôi cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu thì tôi không nói tôi là gì cả.
Tôi không phải cầu nguyện trong danh tôi.
Danh của một người bày tỏ tính cách của người đó.
J. Ngài biết bản chất của chúng ta; vì thế, chúng ta có thể đến gần Ngài và tiếp nhận Ngài (HeDt 4:15-16)
Hãy đến gần Đức Chúa Trời vì sự yếu đuối của bạn.
Kể câu chuyện về đứa con trai.
Ngay cả Đức Chúa Trời đang biến đổi chúng ta Ngài cũng sẽ giúp đỡ chúng ta.
Xem GaGl 3:1-2.
Ngài muốn chúng ta làm mọi việc bởi ân điển vì vậy Ngài nhận lòng tin.

II. TÔI MUỐN ĐỌC NHỮNG CÂU KINH-THÁNH NÀY ĐỂ BẠN THỰC HIỆN SỨ ĐIỆP KINH THÁNH.
Bạn bắt đầu cuộc sống mới như thế nào?
Nếu bạn không đủ thông sáng để khởi đầu việc này thì làm thế nào bạn có đủ thông sáng để hoàn tất công việc.
Tôi đã cố gắng trong nhiều năm để thay đổi chính mình.
Chúng ta cần phải có một sự hiểu biết sâu nhiệm hơn về ân điển và đặc ân của Đức Chúa Trời.
Tôi đã thử nhiều điều để cố làm cho người ta yêu thích tôi.
Đức Chúa Trời không ban phước cho những nổ lực của xác thịt, Ngài chỉ ban phước cho Đức-tin của chúng ta.
Đường lối Đức Chúa Trời được thực hiện còn của chúng ta thì không.
GiGa 6:18
RoRm 8:1
GiGa 10:10
Cách bạn khởi đầu không quy định cách bạn kết thúc.
Đức Chúa Trời có một kế hoạch cho bạn.
Bạn cảm thấy mình như thế nào?
Nếu chúng ta không có sự yếu đuối thì chúng ta không cần đến Đức Chúa Trời.
Tôi không ở nơi tôi muốn nhưng tôi cũng không ở nơi tôi đã từng ở.
GiGa 6:28
Chúng ta phải cố gắng xử sự vì Đức Chúa Trời bởi vì tất cả những gì Ngài làm là vì chúng ta.
Đừng lo sợ gì về mình nữa.
Hãy mạnh mẽ.
Hãy bước vào đất hứa.

THẢO LUẬN NHÓM
Làm thế nào để bạn nhìn thấy mình như là một nhóm người?
Làm thế nào để bạn nhìn thấy mình như là một cá nhân?
Hãy nói về việc là người đồng kế tự với Đấng Christ.
Bạn nhận được những gì?

TỰ NGHIÊN CỨU
Làm thế nào bạn tự nhìn mình?
Dan Ds 13:33
GiGa 15:5
Phi Pl 4:13
Hãy trung thực với chính mình. Bạn có yêu mình không?
Bạn tiếp nhận Đức Chúa Trời như thế nào (HeDt 11:6)?

 

Diễn Giả

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.