54. Về Tác Giả

sinhralamot54 435x290

Về Tác Giả - Tác giả: John Mason 

John Mason là mục sư, tác giả sách và diễn giả nổi tiếng trên toàn thế giới. Ông là người sáng lập và chủ tịch của Insight International và Insight Publishing Group, ông là tác giả của 12 cuốn sách, bao gồm các cuốn như An Enemy Called Average, Let Go Of Whatever Makes You stop, và Know Your Limits- Then Ignore Them… Sách của ông đã bán được hơn 1,4 triệu bản và được dịch ra 35 ngôn ngữ trên toàn thế giới.