Ta Đứng Đây Nghe Giê-xu Mời Gọi - Ngọc Bé

"Ta đứng đây nghe Giê-xu mời gọi. Sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe Giê-xu gọi từ ái. Ðang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân rã rời mịt mù. Tội lỗi con nay dâng chính Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá. Rơi xuống con cho bao tội được tha. Giê-xu hỡi Chúa của nhân loại. Giờ đây con xin dâng nên Ngài. Nguyện huyết Chúa xóa hết muôn tội, làm con đổi mới."

TaDungDayNgheGiexuNgocBeEps55 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Ta Đứng Đây Nghe Giê-xu Mời Gọi | Tác giả: Ngô Thanh Nam| Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé Nhà sản xuất Video: Quang Harvest Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ta đứng đây nghe Giê-xu mời gọi. Sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe Giê-xu gọi từ ái. Ðang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân rã rời mịt mù. Tội lỗi con nay dâng chính Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá. Rơi xuống con cho bao tội được tha. Giê-xu hỡi Chúa của nhân loại. Giờ đây con xin dâng nên Ngài. Nguyện huyết Chúa xóa hết muôn tội, làm con đổi mới. Lạy Cha yêu thương Chúa nhân từ. Ðời con xin dâng lên cho Ngài. Từ nay con quyết đi theo Ngài. Nguyện không đổi thay.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1859 guests and no members online

Your Language