Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 9

Đây là phần 9 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Loạt bài này rất phù hợp với Kinh Thánh âm thanh—nghe trong vòng 20 phút mỗi ngày! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

09CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Phần 9 bao gồm các sách Nê-hê-mi, Ê-xơ-tê, 1 & 2 Ti-mô-thê, Giô-ên, A-mốt, Áp-đia, Na-hum, Ha-ba-cúc, Sô-phô-ni, Tít, Phi-lê-môn, Gia-cơ, A-ghê, Xa-cha-ri, và Ma-la-chi.

Ngày 1 trong 30 ngày | Nê-hê-mi 1-3

Ngày 2 trong 30 ngày | Nê-hê-mi 4-6

Ngày 3 trong 30 ngày | Nê-hê-mi 7-9

Ngày 4 trong 30 ngày | Nê-hê-mi 10-12

Ngày 5 trong 30 ngày | Nê-hê-mi 13 | Thi-thiên 13-15

Ngày 6 trong 30 ngày | Ê-xơ-tê 1-3

Ngày 7 trong 30 ngày | Ê-xơ-tê 4-6

Ngày 8 trong 30 ngày | Ê-xơ-tê 7-9

Ngày 9 trong 30 ngày | Ê-xơ-tê 10 | Thi-thiên 25-27

Ngày 10 trong 30 ngày | I Ti-mô-thê 1-3

Ngày 11 trong 30 ngày | I Ti-mô-thê 4-6

Ngày 12 trong 30 ngày | II Ti-mô-thê 1-3

Ngày 13 trong 30 ngày | II Ti-mô-thê 4 | Giô-ên 1-2

Ngày 14 trong 30 ngày | Giô-ên 3 | A-mốt 1-2

Ngày 15 trong 30 ngày | A-mốt 3-5

Ngày 16 trong 30 ngày | A-mốt 6-8

Ngày 17 trong 30 ngày | A-mốt 9 | Áp-đia 1 | Thi-thiên 28-29

Ngày 18 trong 30 ngày | Na-hum 1-3

Ngày 19 trong 30 ngày | Ha-ba-cúc 1-3

Ngày 20 trong 30 ngày | Sô-phô-ni 1-3

Ngày 21 trong 30 ngày | Tít 1-3

Ngày 22 trong 30 ngày | Phi-lê-môn 1 | Gia-cơ 1-2

Ngày 23 trong 30 ngày | Gia-cơ 3-5

Ngày 24 trong 30 ngày | A-ghê 1-2 | Xa-cha-ri 1

Ngày 25 trong 30 ngày | Xa-cha-ri 2-4

Ngày 26 trong 30 ngày | Xa-cha-ri 5-7

Ngày 27 trong 30 ngày | Xa-cha-ri 8-10

Ngày 28 trong 30 ngày | Xa-cha-ri 11-13

Ngày 29 trong 30 ngày | Xa-cha-ri 14 | Ma-la-chi 1-2

Ngày 30 trong 30 ngày | Ma-la-chi 3-4 | Thi-thiên 36


Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

09799346
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
15060
24760
110091
157138
503346
8527131
9799346

23-08-2019 14:50:07

Đang Trực Tuyến

Đang có 608 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com