Thắp Sáng Hy Vọng

C14.04 Tận Dụng Tối Đa Hôm Nay - Joyce Meyer

C.14.04 Tận Dụng Tối Đa Hôm Nay - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Thi thiên 71:14 nói, “Còn tôi, tôi sẽ luôn luôn hy vọng và tăng thêm lời ca ngợi Ngài càng hơn..” Từ chìa khóa trong câu này về hy vọng là “luôn luôn.” Người hy vọng không thỉnh thoảng mới hy vọng. Và một người hy vọng chắc chắn không chờ cho đến ngày mai để mong điều tốt đẹp từ Chúa. Một người hy vọng liên tục hy vọng, chọn hy vọng mỗi ngày...và suốt cả ngày.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Một người hy vọng liên tục hy vọng, chọn hy vọng mỗi ngày... và suốt cả ngày.

Tôi đề nghị vài cách để bạn có thể sống trong hy vọng liên tục, biến mỗi ngày thành một ngày đầy lòng mong đợi vui vẻ về điều gì đó tốt lành.

Cầu Nguyện Cách Dạn Dĩ Mỗi Ngày

Nếu bạn có hy vọng, bạn sẽ không hề sợ để tin điều lớn lao. Đúng vậy, tôi muốn nói rằng hy vọng là bàn đạp cho đức tin. Đó là lý do thật tốt là hôm nay hãy đến với Chúa bằng lời cầu nguyện dạn dĩ. Bạn không thể sống với lòng mong đợi hôm nay nếu bạn không có đức tin để cầu xin.

Bất cứ điều gì trong lòng, nếu nó phù hợp với Lời Chúa, hãy dám cầu xin một cách xác quyết và rồi mong mỏi chờ đợi. Chúa thích những lời cầu nguyện dạn dĩ. Ngài đáp lời nhiều lần trong Kinh Thánh, và ngày nay Ngài vẫn đáp lời. Hãy thực hành hy vọng, đứng vững trong đức tin, và dãn dĩ xin Ngài điều gì đó và hãy xin NGAY BÂY GIỜ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7643 guests and no members online

Your Language