Thắp Sáng Hy Vọng

C3.02. Phản Ứng Của Chúa - Joyce Meyer

Chương 3.02. Phản Ứng Của Chúa Khi Bạn Nghĩ Không Thể

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Khi bạn bắt đầu đọc sách này, chắc bạn để ý tôi lấy tựa phần đầu này là “Hy Vọng Tiến Xa Hơn.” Đó là vì tôi được thuyết phục rằng Chúa muốn làm những điều lớn lao và tốt đẹp hơn trong cuộc đời bạn - Ngài muốn đem bạn lên cao hơn. Chúa muốn bạn kinh nghiệm vui mừng, bình an, thỏa lòng và hy vọng... ở mức độ cao hơn. Cô-lô-se 3:1–2 nói: Vì anh chị em đã được sống lại với Chúa Cứu Thế, cho nên hãy hướng trông về thiên đàng, nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên phải Thượng Đế. Hãy suy nghĩ đến những việc trên trời, đừng suy nghĩ những việc thuộc về đất.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Đối với Chúa, mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn mà là trở nên tốt đẹp hơn - bạn sẽ không chìm càng ngày càng sâu hơn mà bạn sẽ càng ngày càng lên cao hơn. Đó là lý do Châm Ngôn 4:18 nói con đường của người công bình “như ánh bình minh, càng ngày càng rực sáng cho đến giữa trưa” và Ê-sai 40:31 nói ai trông đợi Chúa “sẽ bay cao như chim ưng.” Cuộc đời của bạn trong Chúa là một cuộc đời sáng sủa hơn mỗi ngày, bay cao hơn trước đây.

Nhưng một trong những trở ngại mạnh mẽ và rắc rối nhất khiến bạn không thể kinh nghiệm cuộc sống mà Chúa muốn bạn sống chính là lối suy nghĩ không thể. Không thể là cái lồng nhằm giam hãm bạn, khiến bạn không đạt đến tiềm năng đầy đủ của mình. Bạn hãy tưởng tượng con chim đại bàng - một loài chim được định phải bay liệng trên những cánh gió - đậu trên đỉnh của một cái lồng chật hẹp - và nhìn những con chim đại bàng khác bay cao. Đây là điều xảy ra khi bạn sống với lối suy nghĩ không thể. Thay vì sống một cuộc đời đã được hoạch định, bạn bị mắc kẹt trong sự bủa vây của những hạn chế và giới hạn. Tôi không thể kiểm soát tính nóng nảy của mình. Tôi không thể tìm việc làm. Tôi không thể tiếp tục. Tôi không thể hòa hợp với người phối ngẫu. Tôi không thể làm cho mình tổn thương một lần nữa. Tôi không thể biết chuyện này. Tôi không thể nuôi con một mình. Tôi không thể tin điều này đang diễn ra. Tôi không thể... Tôi không thể... Tôi không thể. Chúng ta có thể liệt kê ra nhiều nữa. Dường như những thứ mà người ta nghĩ là họ không thể làm không hồi có kết thúc.

Nhưng bạn có để ý một nhân tố quan trọng trong danh sách các suy nghĩ ở trên không? Tôi. Tôi không thể... Tôi không thể... Tôi không thể. Tôi...Tôi...Tôi. Không thể là một suy nghĩ tập chú vào bản thân. Nó không màng đến sự giúp đỡ từ người khác, và chắc chắn nó không màng đến sự giúp đỡ từ Chúa. Không thể nhìn thấy những điểm yếu nhất của chúng ta và đưa ra kết luận tuyệt vọng này: Tôi không thể làm.

Chuyện này không có gì mới. Những người nam, người nữ trong Kinh Thánh cũng đã đối diện với thái độ này. Bà Sara đã nghĩ, Tôi không thể mang thai, tôi quá già (xem Sáng Thế 18:10-12). Môi-se đã nghĩ, Tôi không thể đứng trước Pha-ra-ôn, tôi nói không được lưu loát (xem Xuất Hành 6:30). Gi-đê-ôn đã nghĩ, Tôi không thể dẫn dắt Y-sơ-ra-ên; trong nhà tôi là người nhỏ nhất (xem Các Quan Xét 6:15). Bà Ê-xơ-tê đã nghĩ, Tôi không thể cứu đồng bào mình, tôi sẽ không bao giờ có thể diện kiến vua (xem Ê-xơ-tê 4:11). Ê-sai đã suy nghĩ, Tôi không thể nói tiên tri, tôi là người có môi dơ dáy (xem Ê-sai 6:5-7). Các môn đồ đã suy nghĩ, Chúng ta không thể nuôi đám đông; tất cả những gì chúng ta có là năm cái bánh và hai con cá (xem Ma-thi-ơ 14:15-18). Trong mỗi hoàn cảnh này, không thể giống như cái lồng tự xây lên, cố ngăn những người nam, người nữ này hoàn thành kế hoạch của Chúa cho đời sống họ.

Nhưng Chúa không bao giờ định cho Sara, Môi-se, Gi-đê-ôn, Ê-xơ-tê, Ê-sai hay các sứ đồ làm bất cứ điều gì bởi sức riêng của họ, theo khả năng riêng của họ. Ngài biết là họ không thể... nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì Ngài có thể. Nhờ Chúa Cứu Thế chúng ta có thể làm bất cứ điều gì cần làm. Chúng ta có thể đối diện với bất cứ điều gì.

Tôi đối phó được với mọi hoàn cảnh là nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su thêm sức cho tôi.

Phi-líp 4:13

Đúng như vậy: Sarah đã quá già không thể sinh con; Môi-se tự mình không thể thuyết phục vua Pha-ra-ôn; Gi-đê-ôn không đủ tiêu chuẩn để dẫn dắt một đạo quân; Ê-xơ-tê chưa được triệu trước mặt vua; Ê-sai là người có môi dơ dáy; và các sứ đồ không có đủ thức ăn để nuôi đám đông. Nhưng Chúa có ý định chiến thắng mọi cái không thể để hoàn thành kế hoạch và mục đích của Ngài. Điều mà những người nam và người nữ này phải làm là xác định và loại bỏ lối suy nghĩ “không thể”. Thay vì tập trung vào các điểm yếu của mình, họ đã chọn tập chú vào sức mạnh của Chúa, và kết quả thật là diệu kỳ. Chúa đã làm những điều lạ lùng trong cuộc đời của họ và qua đức tin và sự vâng lời của họ.

Khi đối diện với bất cứ thử thách nào - dù nó có to lớn cỡ nào - Chúa sẽ ban cho bạn sức mạnh bạn cần.

Điều tương tự cũng đúng cho bạn. Tôi hiểu có những thứ ngày nay bạn đang đối diện có thể khiến bạn suy nghĩ Tôi không làm được. Tôi không thể chịu được hoàn cảnh này thêm nữa. Tôi không thể chịu điều này thêm một ngày nào nữa. Tôi không thể chờ đợi sự đáp lời. Tôi không thể tìm cách để tha thứ. Nếu bạn biết điều tôi đang trải qua, thì bạn sẽ hiểu. Tôi không làm được. Nhưng tôi muốn nói với bạn rằng Chúa biết bạn không thể làm...và điều đó không quan trọng, bởi vì Ngài có thể.

Chúa Giê-su nhìn họ bảo rằng, “Điều gì con người không làm được thì Thượng Đế làm được. Thượng Đế làm điều gì cũng được cả.”

Mác 10:27

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 5217 guests and no members online

Your Language