Chuyện Cảm Động

38. Làm Nụ Hồng Nở Hoa

Vào một ngày nọ, có một vị mục sư trẻ đang dạo chơi trong một khu vườn cùng với vị mục sư lão thành. Vị mục sư trẻ cảm thấy hơi hoài nghi về sự kêu gọi của Chúa dành cho mình nên anh mới bày tỏ nỗi bâng khuâng cùng vị mục sư già đáng kính. Sau khi nghe xong, vị mục sư già tiến về phía một bụi hoa hồng ở phía trước, chỉ vào một nụ hồng và bảo mục sư trẻ nọ hãy làm cho nụ hồng này nở thành hoa mà không xé bất cứ cánh hoa nào ra.

38lamnuhongnohoa rose 3024781 1280

Mục sư trẻ nhìn vị mục sư già với một thoáng nghi ngờ, anh không hiểu việc làm cho nụ hồng này nở thành hoa có liên quan gì đến việc mà mình muốn biết ý muốn Chúa trên đời sống và chức vụ của mình. Tuy nhiên, do sự kính trọng mà anh dành cho vị mục sư già, mục sư trẻ vẫn cố gắng làm nở nụ hồng thành hoa, anh cố gắng làm nở từng cánh hoa.... Và chẳng bao lâu sau, anh nhận ra rằng đây là một việc mà không thể nào thực hiện được.

Sau khi để cho vị mục sư trẻ cố gắng hồi lâu và nhận thấy anh ta không thể nào làm nở hoa một nụ hồng, vị mục sư già cất tiếng đọc một bài thơ như sau:

Đó chỉ là một nụ hồng bé nhỏ
Một đóa hoa mà Chúa đã tạo ra.
Nhưng tôi không thể nào làm hoa nở
Bằng đôi tay vụng về, yếu đuối của tôi. 

Làm sao để nở một đóa hoa
Bản thân tôi không cách nào biết được.
Trong tay Chúa, từng cánh hoa hé nở
Trong tay tôi, chúng chỉ có héo tàn.

Nếu tôi không thể làm nở một nụ hồng,
Loài hoa xinh đẹp mà Chúa đã tạo ra.
Vậy làm sao tôi dám nghĩ mình đủ khôn sáng
Để thấy được cuộc đời ở phía trước mặt là gì.

Vì thế, 

Tôi sẽ tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa
Trong mỗi phút giây, mỗi tháng ngày.
Tôi sẽ chăm xem sự dẫn dắt của Ngài,
Cho mỗi bước đi trong cuộc đời tôi. 

Cuộc đời phía trước mắt tôi
Chỉ có Cha Thiên Thượng biết rõ
Tôi tin Ngài sẽ mở ra từng giây phút,
Như Ngài đã làm nở một đóa hoa..

Suy Gẫm

Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta, chúng ta tự mình hoạch định cho tương lai của mình. Nhưng ai có thể thấy được những điều ở phía trước mình, chỉ có Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta mới có thể nắm giữ tương lai của mỗi chúng ta?

  • Cuộc đời của bạn hiện trong tay ai: trong bàn tay của chính bản thân bạn hay bàn tay quyền năng của Chúa?

Hãy hết lòng tin cậy CHÚA; Chớ cậy vào sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. (Châm-ngôn 3:5-6)

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7918 guests and no members online

Your Language