Chuyện Cảm Động

88. Câu Chuyện Của Chị Đào Thị Huyên

Ngày hôm nay tôi còn được ngồi đây, để được chia sẻ với bạn kinh nghiệm này, sau hai năm của cái ngày bác sĩ nói với tôi: „Cô chỉ có thể sống được bốn tuần nữa, vì cô đã bị ung thư tuyến dẫn chất lỏng giai đoạn cuối.“ Lúc đó tôi mới hai mươi hai tuổi. Bạn thử tưởng tượng cảm giác của một người, khi biết mình chỉ còn sống được bốn tuần nữa không? Bạn sẽ làm gì nhỉ?  

88cauchuyencuachiDaoThiHuyen

Tôi tin rằng, mọi toan tính, sự khôn ngoan, tiền bạc, nhà cửa, đất đai, xe đẹp, học thức, hay địa vị xã hội...vv, tất cả mọi thứ đều sẽ sụp đổ, vì đó là lúc chúng ta phải đối diện với một thực tế rằng, con người đã hoàn toàn bất lực, kể cả bác sĩ chuyên khoa, hay ngành y học hiện đại của châu âu, là những điều mà chúng ta có thể trông đợi. „Cô chỉ có thể sống được bốn tuần nữa, vì cô đã bị ung thư tuyến dẫn chất lỏng giai đoạn cuối.“ 

Nhưng đúng lúc con người và khoa học đều bất lực, cũng là lúc tôi tiếp cận với bước ngoặt của cuộc đời. Đúng lúc đó có người đã nói với tôi về Chúa Giê-xu: Rằng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hiện thân làm một con người, Ngài đã giáng thế cách đây hơn hai nghìn năm (Ngày lễ giáng sinh). Ngài đã bày tỏ sự thật về Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho con người ra khỏi hình phạt của tội lỗi, về Thiên đàng, về Hỏa ngục, về cuộc sống vĩnh cửu trong vương quốc Thiên đàng. Những năm tồn tại cùng với con người trên đất, Chúa Giê-xu đã cố gắng giảng cho con người hiểu về những điều đó, để ai tin vào Chúa Giê-xu, xin Chúa tha tội, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, thì người đó nhận được sự cứu chuộc. Sau mỗi lời giảng, Chúa Giê-xu thường làm những phép lạ như: Chữa lành cho người bệnh, cứu sống người chết, giải phóng cho những người bị ma quỉ trói buộc...vv để chứng minh cho lời giảng của mình là chân thật, đáng tin cậy. Sau ba năm giảng tin mừng về nước trời cho nhân loại, Chúa Giê-xu đã chịu chết thay tội cho loài người trên cây thập tự giá, người ta đã chôn Ngài ba ngày trong mồ, sau ba ngày Ngài đã sống lại. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu còn ở với các môn đồ thời đó thêm bốn mươi ngày nữa, sau đó Ngài bay về trời, trước sự chứng kiến của nhiều người. Trước khi thăng thiên, Ngài phán rằng: “Ta sẽ trở lại đón các con, như lúc các con thấy ta bay lên trời vậy.“

Những người đó còn nói với tôi rằng: “Nếu tôi tin Chúa Giê-xu qua những điều vừa nghe đó, tôi có thể được Chúa chữa lành, và quan trọng hơn sự chữa lành là tôi được Chúa chuộc tội và ban cho sự cứu rỗi, nghĩa là thoát khỏi hình phạt trong ngày tận thế và được sống vĩnh cửu trong vương quốc Thiên đàng." Sau một hồi dùng mọi sự hiểu biết, trí khôn ngoan, kinh nghiệm từng trải...vv để tính toán, tôi không còn lựa chọn nào khác.

“Nếu tôi tin Chúa Giê-xu qua những điều vừa nghe đó, tôi có thể được Chúa chữa lành, và quan trọng hơn sự chữa lành là tôi được Chúa chuộc tội và ban cho sự cứu rỗi, nghĩa là thoát khỏi hình phạt trong ngày tận thế và được sống vĩnh cửu trong vương quốc Thiên đàng."

Kể từ lúc đó tôi đã tin vào lời Chúa Giê-xu qua những người giảng đạo đó, tôi đã xưng nhận với Chúa rằng: „Lạy Chúa! Con tin Ngài là Đức Chúa Trời, con tin Chúa Giê-xu đã chết thay tội cho con, con tin Ngài đã chết và sống lại, Ngài đã thăng thiên và sẽ quay trở lại để đem chúng con lên Thiên đàng. Con nhận biết con là người có tội, vì nhiều năm tháng trong cuộc đời con đã không biết thờ lạy Ngài. Con cầu xin Chúa tha hết mọi tội lỗi cho con, và tiếp nhận con làm con của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ, A-men!“

Kể từ lúc đó tôi trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tôi có những anh chị em trong Hội Thánh Tin Lành, họ cầu nguyện cho tôi, động viên, thăm hỏi tôi, họ dạy cho tôi Kinh Thánh, dạy cho tôi cách để được Chúa chữa lành, cách để có một cuộc sống phước hạnh trong đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi đã được Chúa chữa lành, hôm nay là hơn hai năm kể từ cái ngày bác sĩ nói rằng: “Tôi còn có thể sống được bốn tuần nữa." Tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh, tôi đang sống với người chồng thân yêu của tôi, cùng đứa con trai yêu quí, trong gia đình hạnh phúc mà lẽ ra tôi đã mất. Đức Chúa Trời đã đoái thương, ban ân điển cho tôi. Tôi đã được Chúa Giê-xu cứu, đó là một sự thực hiển nhiên. Thay vì tôi phải chết, nay tôi được sống, tôi đã thoát khỏi ngõ cụt tối tăm của cuộc đời, để đến nơi sáng láng của Đức Chúa Trời. 

Tôi đã được Chúa Giê-xu cứu, đó là một sự thực hiển nhiên. Thay vì tôi phải chết, nay tôi được sống, tôi đã thoát khỏi ngõ cụt tối tăm của cuộc đời, để đến nơi sáng láng của Đức Chúa Trời.

Hỡi bạn, xin hãy nghe tôi! Bạn đang phải đối diện với thử thách của cuộc đời ư? Đang phải dành giật sự sống? Ở ngõ cụt của cuộc đời? Hay bất kể khó khăn nào khác. Tôi xin chỉ cho bạn một con đường, con đường đó chính tôi vừa kể cho bạn bên trên, điều gì bạn bất lực, hay con người bất lực thì Chúa Giê-xu vẫn có thể giúp bạn.

 Nếu bạn muốn thoát khỏi khó khăn, và trở nên con cái Đức Chúa Trời, xin mời bạn cầu nguyện như tôi đã cầu nguyện ở trên, bằng tất cả tấm lòng chân thành của bạn!: „Lạy Chúa! Con tin Ngài là Đức Chúa Trời, con tin Chúa Giê-xu đã chết thay tội cho con, con tin Ngài đã chết và sống lại, Ngài đã thăng thiên và sẽ quay trở lại để đem chúng con lên Thiên đàng. Con nhận biết con là người có tội, vì nhiều năm tháng trong cuộc đời con đã không biết thờ lạy Ngài. Con cầu xin Chúa tha hết mọi tội lỗi cho con, và tiếp nhận con làm con của Ngài. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu Christ, A-men!“.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1780 guests and no members online

Your Language