Văn Phẩm Cơ Đốc

Thánh Kinh Lược Truyện Tập 2: Xuất Hành

PhimCoDocThanhKinhLuocTruyenTap2XuatHanhThánh Kinh Lược Truyện Tập 2: Xuất Hành
Nội Dung:

Sách thứ hai của Môi-se, Xuất Ê-Díp-Tô Ký cho biết dân Y-sơ-ra-ên bị làm tôi mọi tại xứ Ê-díp-tô, và bị Pha-ra-ôn tìm cách duyệt nòi giống. Nhưng nhờ thần của Đức Chúa Trời ở cùng ông Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên nên đoàn dân đông đã được đi và thoát khỏi kiếp nô lệ.
Tập 2 trong bộ phim Thánh Kinh Lược Truyện, tựa đề "XUẤT HÀNH", với nội dung gây cấn, hấp dẫn, những hình ảnh, cũng như tình tiết mong đợi nhất, hoành tráng nhất. Hình ảnh đáng xem nhất và cũng là tiêu điểm của tập phim này chính là sự mở đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho dân tộc của Ngài qua việc Môi-se rẽ biển Đỏ, một cảnh tượng không thể xảy ra nếu không có bàn tay của Đức Chúa Trời và thần của Ngài ngự trên Môi- se. Cho chúng ta thấy được sự quyền năng của Đức Chúa Trời, sự thương xót vô ngần của Ngài. Cùng với những đau đớn, khổ cực của dân Y-sơ-ra-ên trong kiếp làm nô lệ cho Pha-ra-ôn được thể hiện một cách chính xác nhất. Quyền năng đáng kính sợ của Đức Chúa Trời đã bẻ gãy hoàn toàn thế lực và quân đội hùng mạnh của Pha-ra-ôn. Dân Ngài tiếp tục bước đi với sự dẫn dắt của Môi-se để nhận lãnh giao ước của Đức Chúa Trời về Đất Hứa.

Tập 2 

Một sản phẩm phim Cơ Đốc được dịch bởi OnewayTV | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin: www.quangharvest.com

 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 12403 guests and no members online

Your Language