Vượt Khỏi Rủa Sả Mà Đến Phước Lành - Derek Prince

06. Tự Chuốc Lấy Cho Mình

6. Tự Chuốc Lấy Cho Mình - Tác giả: Derek Prince

     Những sự rủa sả tự chuốc lấy cho mình là những điều mà người ta tự công bố cho chính họ. Điều nầy rất phổ biến. Chúng ta trở lại câu chuyện của Y-sác và Rêbêca. Bà Rêbêca lúc thuyết phục Giacốp để nhận lời chúc phước của cha là Y-sác, Giacốp là người thông minh, Ông nói: “Có lẽ cha sẽ rờ chăng, coi con như kẻ phỉnh gạt thì con chuốc lấy cho mình sự rủa sả chớ chẳng phải sự chúc phước đâu”. Mẹ đáp rằng: “Con ơi, xin sự rủa sả đó để mẹ chịu....” (Sáng Thế  Ký 27:12-13).

Nói một cách khác, “Điều đó sẽ đến trên mẹ chứ không phải trên con”. Bà đã tự công bố lời rủa sả lên cho mình về sau, trong cùng đoạn sách, bà đã phàn nàn với chồng là Y-sác về những cô vợ mà Êsau đã cưới và bà không đồng ý, không chịu nổi lối sống của họ, bà nói với Y-sác: “Tôi đã chán không muốn sống nữa, vì có mấy con gái họ Hếch. Nếu Giacốp cưới một trong mấy đứa con gái họ Hếch làm vợ, tức là một người con gái trong xứ như các đứa đó, thôi, tôi còn sống mà chi” (Sáng Thế Ký 27:46). Bà đã công bố một lời rủa sả hai mặt trên chính mình. Bà nói bà đã chán đời và muốn chết đi cho rồi.

lamthenao06 1210x680

Tôi không thể kể hết cho bạn biết bao nhiêu người mà chúng tôi giúp giải cứu để tự công bố sự rủa sả trên chính mình bằng cách nói rằng: “Ước gì tôi chết đi cho rồi, sống tốt đẹp mà làm chi, tôi không sống được thế đâu”. Bạn không bao giờ nên nói như thế. Nó giống như một lời mời thần chết, và bạn không cần phải mời nhiều, nó sẽ đến; Chúng tôi đã thấy rất nhiều người đã được giải cứu khỏi thần chết.

Gần đây, trong một buổi nhóm tại Bắc Ái-nhĩ-lan, tôi đã cầu nguyện tập thể cho những người cần sự giải cứu khỏi thần chết. Một nhóm thính giả độ 2.000 và độ 50 người đã nhận được sự giải cứu cùng một lúc. Hầu hết trong số họ là người trẻ. Việc nầy xảy ra như thế nào? Đây là thái độ thất vọng. Các bạn có thể hỏi: Không có đời sống tốt đẹp, đời sống hiến gì được cho tôi? Chết còn sướng hơn. Đây là những lời nói nguy hiểm, bạn đang tự chuốc lấy sự rủa sả cho mình. Bạn có biết là ma quỷ bận rộn biết bao để xui cho bạn nói như thế không? Đôi khi bạn nói ra những lời ấy vì những lý do không thích đáng, trong lúc bực tức, thất vọng, nhưng bạn đang tự định số phận cho mình.

Một thí dụ bi đát khác được mô tả trong Mathiơ 27:24-25. Bối cảnh là được xét xử Chúa Jêsus bởi Tổng đốc Philát: “Philát thấy mình không thắng nổi chi hết mà sự ồn ào càng thêm, thì lấy nước rửa tay trước mặt thiên hạ mà nói rằng: Ta không có tội về huyết của người nầy, điều đó mặc kệ các ngươi. Hết thảy dân chúng đều đáp rằng: “Xin huyết người đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi”. Đó là một lời rủa sả tự chuốc lấy.

Bạn thực sự không thể hiểu được lịch sử của dân Do thái trải 19 thế kỷ qua cho đến khi bạn nhìn thấy một yếu tố chính trong đó. Một lời rủa sả tự chuốt lấy từ thế hệ nầy qua thế hệ khác và qua thế hệ khác nữa. “Xin huyết người đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi”. Trong mạch văn, chữ “con cháu chúng tôi” có nghĩa là các thế hệ người Do Thái kế tiếp nhau từ đó đến nay. Thật là bi đát.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1348 guests and no members online

Your Language