Yêu Thương Và Tha Thứ - Lưu Chí Vỹ

Yêu Thương Và Tha Thứ - Lưu Chí Vỹ

YeuThuongVaThaThuLuuChiVy1280x472

Yêu Thương Và Tha Thứ - Lưu Chí Vỹ

Con Cần Cha | Trần Hiếu Toàn | Yêu Thương Và Tha Thứ | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com
Con bước chân âm thầm, con đi tìm tình yêu chân lý. Nhưng mãi luôn lạc lầm, con không tìm ra nơi vững an. Khi Chúa đem con về xoá hết tội lỗi của con. Như cây cạn khô được dòng nước mát. Con bước chân trở về khi con nhận tình yêu Thiên Chúa. Con đến bên Jesus khi con tìm ra nơi vững an. Với tất cả tâm hồn cất tiếng ngợi khen Jesus. Chúa của đời con Ngài hằng cho con bình an.
Giờ đây con biết được rằng. Chính Chúa nguồn sống của con. Lòng con an thái nhẹ nhàng, vững tin cậy nơi Jesus. Thầm tạ ơn Chúa thật nhiều, Chúa yêu thương con mãi thôi. Vì tội lỗi con nên Ngài chịu chết. Dòng huyết trên Gô-gô-tha xoá tan tội lỗi thế nhân. Tình yêu thương Chúa dịu kỳ tẩy uế tâm linh của con. Lòng con trao hết vào Ngài, Chúa yêu con mãi thôi. Và con biết rằng: Đời con mãi luôn cần Cha.
Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 4771 guests and no members online

Your Language