Các Nhà Khoa Học Đã Tin Chúa

Câu Chuyện 18: Tìm Cách Kéo Dài Tuổi

18 21CauChuyenKhoaHoc 435x290 1

Câu Chuyện 18: Tìm Cách Kéo Dài Tuổi Thanh Xuân

“Tìm cách giúp thiên hạ được chết càng trẻ càng tốt” dường như là một tham vọng của một nhà nghiên cứu khoa học – cho đến khi ông làm sáng tỏ điều đó, giải thích rằng mục tiêu của ông là kéo dài sinh lực của tuổi thanh xuân cho đến khi người ta đã rất cao tuổi rồi.

Câu Chuyện 19: Giao Lưu Tiếp Xúc

19 21CauChuyenKhoaHoc 435x290 1

Câu Chuyện 19: Giao Lưu Tiếp Xúc Với Đức Chúa Trời

Lời chứng sau đây là độc nhất vô nhị trong tập sách này. Nó kể về kinh nghiệm bản thân của Richard B.Andrews, một nhà tiền phong trong ngành vô tuyến điện người Anh. Câu chuyện gồm hai phần được viết cách nhau mười tám tháng. Phần thứ nhất kể về một người tên Dick được gặp Đức Chúa Trời lần đầu tiên.

Câu Chuyện 20: Có Tốt Lành Đủ

20 21CauChuyenKhoaHoc 435x290 1

Câu Chuyện 20: Có Tốt Lành Đủ Đối Với Đức Chúa Trời không?

Khi bạn vào một cửa hàng để mua một sản phẩm, làm thế nào để bạn biết chắc rằng sản phẩm mà bạn mua đó sẽ phục vụ tốt cho mình? Câu hỏi này là mối bận tâm nghề nghiệp của một ngành cơ khí mới, gọi là “kiểm tra chất lượng kỹ nghệ”.

Câu Chuyện 21: Sự Khôn Ngoan Sau Khi Nhìn Lại

21 21CauChuyenKhoaHoc 435x290 1

Câu Chuyện 21: Sự Khôn Ngoan Sau Khi Nhìn Lại

Tiến sĩ Eric C. Barrett gặp một vấn đề khó giải quyết suốt nhiều năm. Là một giáo sư đại học, ông đã dành nhiều thì giờ để sưu tầm nghiên cứu và dạy các khoa học về môi sinh. Là một trong những nhà tiên phong ứng dụng các dữ kiện do vệ tinh cung cấp hằng ngày trong các lãnh vực ấy, ông đã du hành nhiều nơi cho Liên hiệp quốc và nhiều tổ chức khác nữa, làm tư vấn cho những vấn đề như đánh giá lượng nước mưa, kiểm tra dịch bệnh, dự báo mùa vụ, cố vấn về thời tiết bất thường, tất cả đều nhờ sử dụng các dữ kiện do vệ tinh ghi nhận để khiến cho đời sống tạm thời trở thành khá hơn cho người khác.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2600 guests and no members online

Your Language