Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

02. Hãy Chi Tiết Và Đứng Trên Lời Hứa

02. Hãy Chi Tiết Và Đứng Trên Lời Hứa Đức Chúa Trời | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số một để nhận sự đáp lời cầu nguyện là quyết định những điều bạn muốn nơi Chúa và tìm một câu hay nhiều câu Kinh Thánh nào có hứa rõ ràng cho bạn những điều này. Rất nhiều lần, lời cầu nguyện của chúng ta, là lời cầu nguyện không xác định hoặc lời cầu nguyện không có mục đích. Một lần nọ tôi hỏi một người: “Anh đang cầu nguyện về điều gì?” Anh trả lời rằng: “Tôi không biết nữa, tôi cầu nguyện chỉ để cầu nguyện thôi”.

caunguyenhieuqua02 1280x720

Tôi hiểu rõ rằng có một loại cầu nguyện mà qua đó ta cầu nguyện để tương giao với Chúa. Nhưng tôi đang nói về sự cầu nguyện với Chúa một cách chi tiết để nhận sự đáp lời cầu nguyện. Nếu ta không cẩn thận, loại cầu nguyện đầu tiên tôi nói đến - cầu nguyện để tương giao với Chúa sẽ chạy sang lĩnh vực cầu nguyện cách chi tiết để nhận sự đáp lời.

Một lần nọ một đầy tớ Chúa nhờ tôi cầu nguyện cho ông. Tôi hỏi ông, ông muốn tôi cầu nguyện về vấn đề gì? Và ông ta nói ông không biết. Bây giờ nếu bạn đến cửa hàng tạp hóa và kéo tới kéo lui chiếc xe của bạn mà không mua thứ gì hết, người ta sẽ nghĩ bạn có gì đó không bình thường. Nhưng ngược lại, nếu một người nào đó đến cửa hàng mua một vài món và người đó thật sự mua nó, bạn sẽ không nghĩ không có gì bất thường. Thật ra, bạn có thể nói rằng người đó xác định được điều mình đang làm.

Trong cùng một cách, hãy quyết định điều mình muốn nơi Chúa và xác định rõ điều đó. Rồi tìm những câu Kinh Thánh nào có chứa lời hứa cho điều bạn cần hoặc nhu cầu của bạn. Hãy chi tiết trong sự cầu nguyện.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7256 guests and no members online

Your Language