Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

01. Bảy Bước Để Lời Cầu Nguyện Được Đáp Lời

caunguyenhieuqua01 435x290

01. Bảy Bước Để Lời Cầu Nguyện Được Đáp Lời | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Việc học cách cầu nguyện hiệu quả là một trong những việc quan trọng nhất trong đời sống Cơ Đốc của một tín hữu. Thật ra, một tín hữu không thể thành công trong việc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống mình nếu người đó không biết cách cầu nguyện theo những nguyên tắc của Kinh Thánh. Đời sống cầu nguyện của một tín hữu nên đặt cơ sở và xây dựng trên Lời Đức Chúa Trời. Trong bài học Kinh Thánh này, chúng ta sẽ bàn đến nhiều nguyên tắc cầu nguyện được tìm thấy trong Lời Đức Chúa Trời.

02. Hãy Chi Tiết Và Đứng Trên Lời Hứa

caunguyenhieuqua02 435x290

02. Hãy Chi Tiết Và Đứng Trên Lời Hứa Đức Chúa Trời | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số một để nhận sự đáp lời cầu nguyện là quyết định những điều bạn muốn nơi Chúa và tìm một câu hay nhiều câu Kinh Thánh nào có hứa rõ ràng cho bạn những điều này. Rất nhiều lần, lời cầu nguyện của chúng ta, là lời cầu nguyện không xác định hoặc lời cầu nguyện không có mục đích.

03. Cầu Nguyện Theo Lời Chúa

caunguyenhieuqua03 435x290

03. Cầu Nguyện Theo Lời Chúa | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Rất ít cơ đốc nhân hiểu rõ tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta biết đức tin bắt đầu từ chỗ không biết được ý muốn Đức Chúa Trời và chúng ta biết Lời Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài.

04. Dùng Gươm Thánh Linh Chống Lại Ma Quỉ

caunguyenhieuqua04 435x290

04. Dùng Gươm Thánh Linh Chống Lại Ma Quỉ | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Khi bạn ghi khắc Lời Chúa trong lòng và trong trí bạn, bạn có thể dùng nó chống lại ma quỉ. Khi Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ để biến đá thành bánh, Chúa Giê-xu chỉ trả lời bằng Lời Chúa. Ngài phán: “...Có lời chép rằng: Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).

05. Chiến Đấu Cuộc Chiến Oai Hùng Của Đức Tin

caunguyenhieuqua05 435x29005. Chiến Đấu Cuộc Chiến Oai Hùng Của Đức Tin | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Đôi khi cần một ít thời gian để xây Lời Chúa trong tâm linh bạn, để bạn có thể đứng vững trong đức tin cho sự đáp lời cầu nguyện. Kinh Thánh nói “Hãy đánh trận tốt đẹp của đức tin...” (l Ti-mô-thê 6:12). Nếu không có ngăn trở gì với đức tin, thì sẽ không có trận chiến, khi đối chọi với những điều thiên nhiên, người ta chiến đấu khốc liệt cho những gì tự thuộc về họ.

06. Bạn Phải Xin Chúa Điều Bạn Muốn

caunguyenhieuqua06 435x290

06. Bạn Phải Xin Chúa Điều Bạn Muốn | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Chúng ta đang nói về bước đầu để nhận sự đáp lời cầu nguyện, bước một là quyết định điều bạn muốn nơi Chúa và tìm những câu Kinh Thánh hứa cho bạn những điều bạn ao ước. Bước số hai để nhận sự đáp lời cầu nguyện là xin Chúa điều bạn muốn và tin rằng bạn nhận được.

07. Tri Thức Theo Giác Quan

caunguyenhieuqua07 435x290

07. Tri Thức Theo Giác Quan Khác Tri Thức Theo Mặc Khải | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Lần nọ trong hàng người nhờ tôi cầu nguyện, một phụ nữ nói bà sẽ không tin bà có điều gì mà các giác quan vật lý lại bảo bà không có điều đó. Lúc đó tôi vừa bảo bà ngồi xuống vì theo Kinh Thánh, bà sẽ không nhận bất cứ điều gì nơi Chúa theo cách bà tin.

08. Hãy Suy Nghĩ Tích Cực

caunguyenhieuqua08 435x290

08. Hãy Suy Nghĩ Tích Cực | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số ba để nhận sự đáp lời cầu nguyện là để một ý tưởng và ước ao xác định bạn có điều bạn đã cầu xin. Sau khi bạn cầu nguyện trong đức tin theo Lời Chúa, đừng cho phép hình ảnh thất bại nào đọng trong tâm trí bạn. Giờ tôi đang nói về việc nhận sự đáp lời cầu nguyện. Một khi bạn đã cầu nguyện và xin Chúa điều gì, đừng có giây phút nào nghi ngờ rằng bạn không nhận được sự trả lời.

09. Chống Cự Sự Nghi Ngờ

caunguyenhieuqua09 435x290

09. Chống Cự Sự Nghi Ngờ | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Mối nghi ngờ đến từ ma quỉ, bạn phải chống cự lại mối nghi ngờ và rủa sả nó, bạn phải hướng tâm trí vào sự đáp lời và vào Lời Đức Chúa Trời. Để nhận sự đáp lời cầu nguyện bạn phải đoạn tuyệt mọi hình ảnh, lời đề nghị, ảo tưởng, giấc mơ, ấn tượng cảm nhận và mọi ý tưởng nào mà không hỗ trợ cho đức tin bạn và không xác quyết là bạn đã có được điều bạn xin nơi Ngài.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8496 guests and no members online

Your Language