Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

12. Canh Giữ Tâm Trí

12. Canh Giữ Tâm Trí | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số bốn để nhận sự đáp lời cầu nguyện là đề phòng mọi ý tưởng xấu bước vào trong tâm trí bạn để cố làm bạn nghi ngờ Lời Chúa. Những ý tưởng bị chi phối bởi sự quan sát, sự liên kết và sự dạy dỗ. Vì thế, bước này liên kết gần gũi với bước số ba. Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải hạ bệ mọi trí tưởng tượng tự dấy nghịch cùng tri thức của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 10:5). Đó là lý do bạn nên lánh xa tất cả những nơi, những việc nào không ủng hộ lời xác nhận rằng Đức Chúa Trời đã đáp lời cầu nguyện của bạn.

caunguyenhieuqua12 1280x720

Những ý tưởng của bạn bị chi phối và ảnh hưởng bởi sự quan sát, sự liên kết và sự dạy dỗ. Điều đó có nghĩa là đôi lúc bạn phải lánh xa loại Hội Thánh nào đặt sự vô tín vào nơi bạn hơn bất cứ điều gì khác. Hơn nữa, đừng quên có mối thông công với những ai góp phần vào đức tin của bạn. (2 Cô-rinh-tô 10:5) “Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (Phi-líp 4:8). “Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”.

Trong Phi-líp, Kinh Thánh nói cho chúng ta chính xác điều chúng ta phải nghĩ đến, nhiều người đang suy nghĩ điều sai trật và kết quả là họ thất bại trong cuộc sống, nhưng nếu bạn đề phòng mọi ý tưởng xấu và chỉ nghĩ về những điều mà xác nhận rằng Chúa đã nghe và đáp lời cầu nguyện, bạn sẽ hợp tác với Chúa trong đức tin.

Bạn phải canh giữ tâm trí bạn, để phát triển trong đức tin và khi bạn đứng vững trong đức tin, đức tin sẽ giúp bạn chiến thắng.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 921 guests and no members online

Your Language