Cầu Nguyện Hiệu Quả - Kenneth Hagin

14. Nhìn Thấy Là Bạn Đã Được Lành

14. Nhìn Thấy Là Bạn Đã Nhận Được Sự Chữa Lành | Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Khi nằm trên giường bệnh, ngay cả khi bắt đầu đi được lại, tôi bắt đầu thấy mình khỏe mạnh. Tôi ở trong đức tin vậy tôi bắt đầu lên kế hoặch theo đó (theo đức tin của tôi). Từ trước đến giờ tôi đã thấy mình chết thật. Một thời gian dài, tôi đã hình dung đám tang của tôi và mọi thứ tiếp theo sau. Tôi đã tưởng tượng mồ mả và nghĩa địa, nhưng khi ánh sáng Lời Chúa đến, tôi bắt đầu thấy mình sống và khỏe mạnh để hầu việc Chúa. Tôi bắt đầu lên kế hoặch theo như đức tin của mình bởi vì tôi tin mình đã nhận được sự chữa lành.

caunguyenhieuqua14 1280x720

Tôi nhờ mẹ tôi lấy hộ cái bút chì và một tấm bảng, tôi bắt đầu viết ra những sứ điệp, vì tôi muốn giảng, tôi đang hành động trong đức tin, tôi chưa hề giảng ngoại trừ một trong những sứ điệp này và tôi vẫn giảng như sứ điệp đó ngày hôm nay. Ngày nọ bác sĩ bước vào phòng tôi trong lúc tôi viết tất cả phần ghi chú và Kinh Thánh tôi mở ra trên giường. Ông bảo tôi rằng không nên chỉ đọc Kinh Thánh liên tục như vậy. Khi ông hỏi tôi rằng có đọc sách vui, báo chí hay sách gì khác tương tự như vậy không, thì tôi đã trả lời với ông là mình không hề có thời giờ. Tôi biết vị bác sĩ sẽ nghĩ rằng tôi là người điên vì tôi cứ luôn đọc Kinh Thánh, ông nghĩ đọc Kinh Thánh liên tục là tôi mất trí. Nhưng không ai đọc Kinh Thánh mà mất trí! Đọc Kinh Thánh là phục hồi tâm trí, sẽ nâng cao và làm tươi mới tâm linh. Nhiều năm trước đây tôi đã viết bằng mực đỏ câu “Kinh Thánh nói, tôi tin và thế là xong rồi” vào chỗ trống của cuốn Kinh Thánh tôi. Tôi không có quan tâm những gì Hội Thánh này, Hội Thánh nọ tin.

Tôi quan tâm những gì Kinh Thánh nói. Tôi không quan tâm tín điều hay giáo lý Hội Thánh, tôi quan tâm những gì Kinh Thánh nói. Nếu Lời Chúa nói rằng: Ngài nghe và đáp lời cầu nguyện và nếu Lời đó không xa khỏi mắt bạn, thì bạn chắc chắn thấy mình có những điều mình ao ước. Nếu bạn không thấy mình có những điều mình ước ao, thì Lời Chúa xa khỏi mắt bạn. Nếu bạn không giữ chặt Lời Chúa, mặc dù Chúa muốn giữ chặt bạn, Ngài không thể làm được, vì cách duy nhất Đức Chúa Trời hành động phù hợp với Lời Ngài. Ngài đã buộc chính Ngài bằng Lời Ngài, Ngài đã tôn cao Lời Ngài trên danh Ngài (Thi Thiên 138:2).

Nếu bạn giữ chặt Lời Chúa, Đức Chúa Trời sẽ giữ chặt bạn và sẽ thực hiện Lời Chúa trên đời sống bạn. Nhưng nếu bạn không đứng trên Lời Ngài, thì Ngài không có gì để thực hiện trên đời sống bạn. Nhiều người cầu nguyện và cầu nguyện, nhưng họ không cầu nguyện theo Lời Chúa. Mà trong Giăng 15:17 nói: “Nếu các con cứ ở trong Ta và Lời Ta ở trong các con hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó”. Chúa Giê-xu không chỉ nói “nếu các con cứ ở trong Ta, các ngươi cứ cầu xin mọi điều mình muốn”. Ngài cũng nói “ Nếu các con cứ trong Ta và NHỮNG LỜI TA Ở TRONG CÁC CON (thì) hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được”. Có Lời Đức Chúa Trời cứ ở trong chúng ta, thì chúng ta có cơ sở vững chắc để đứng vững trên đó.

Lần nọ tôi đang tổ chức một buổi nhóm tại Fort Worth, Texas. Trong Hội Thánh Phúc Âm trọn vẹn, tôi đang ở trong tư thất mục sư và ngày nọ mục sư nhờ tôi đi cùng ông thăm một nữ truyền giáo lớn tuổi mà ông đã được cứu qua chức vụ của bà. Bà này 82 tuổi, bà đã được giải phẫu và bác sĩ đã tìm thấy bảy khối u trong người bà. Nhưng bác sĩ đã khâu lưng bà lại và không sờ tới, và họ bảo rằng bà có lẽ sẽ chết sớm. Nhiều tháng trôi qua bà vẫn sống, mặc dù trên giường bệnh. Khi chúng tôi đến đó, bà nhất quyết bà già nên chết được rồi, nhưng chúng tôi bảo bà hãy để Chúa chữa lành bà trước tiên. Đầy tớ Chúa bảo bà rằng, nếu bà sống, bà có thể chinh phục nhiều linh hồn cho Chúa bởi vì rất nhiều người đã được cứu và đầy dẫy Đức Thánh Linh dưới chức vụ của bà. Chúng tôi đọc Châm ngôn 4:20-22 cho bà và bảo bà hãy bắt đầu thấy mình khỏe mạnh và đứng lên giảng.

[Châm-ngôn 4:20-22] Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó, Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.

Đó là tháng chín và tháng năm tới tôi trở lại buổi nhóm của vị đầy tớ Chúa này, ông kể cho tôi là người đàn bà đã nhận sự chữa lành, ông kể cho tôi buổi tối mà tôi bắt đầu buổi nhóm phục hưng khoảng hai tuần lễ. Bà ta điện thoại và nói là bà ta sẽ có mặt trong buổi nhóm của tôi vào đêm thứ ba. Khi bà ta đến vào tôi thứ ba, tôi không nhận ra bà. Điều này làm tôi giật mình, và rồi bà nói “Anh có lẽ không nhận ra tôi”. Tôi thú nhận với bà tôi không nhận ra (bà trông rất khác vì bà đã lên cân, và trông bà trẻ hơn tuổi bà). Sau đó bà giải thích bà là ai và bà rất vui khi chúng tôi không để cho bà chết đi, bà đã làm những gì chúng tôi bảo bà làm và bắt đầu thấy mình khỏe mạnh và nhận sự chữa lành. Bà nói bà có những buổi nhóm đầy suốt cả mùa hè. Sau này tôi nghe bà sống tới 91 tuổi. Vậy, bạn thấy bà sống được nhiều năm và không chết vì bệnh ung thư.

Vào năm 1943 khi tôi đang làm mục sư tại Hội Thánh ở Texas, một bà cụ bị ung thư bao tử. Bác sĩ đã cho bà về nhà chết. Bà 83 tuổi nên cảm thấy đây là lúc bà phải chết. Tôi bảo bà không phải chết vì bệnh tật đau yếu. Tôi bảo bà hãy để Đức Chúa Trời chữa lành bà rồi hãy chết nếu bà muốn. Tôi cầu nguyện với bà là bà sẽ không chết vì bệnh. Tôi xin Chúa giúp bà lấy lại lòng tin nơi sự chữa lành Thiên Thượng. Tôi trở lại thăm bà lần nữa, nhưng bà vẫn muốn chết. Cuối cùng bà cụ này quyết định dự buổi nhóm chữa bệnh do chúng tôi tổ chức. Bà đến được một, hai lần gì đó, nhưng không có gì xảy ra bởi vì bà cứ nói về sự nghi ngờ và vô tín. Bà có chỗ loét lớn trong bao tử và ăn sâu tới lưng. Đêm nọ tôi nghĩ được rằng bà sẽ được lành. Vậy tôi nói với bà là tôi có nhận một khải tượng nhỏ rằng bà sẽ được lành. Tôi bảo bà trong vòng 10 phút bà sẽ ra khỏi ghế và nhảy nhót. Khi tôi dùng dầu xức và cầu nguyện cho bà, bà bước ra khỏi ghế và bắt đầu nhảy, bà đã được lành hoàn toàn.

Sau này bà làm chứng tại Hội Thánh về sự chữa lành hoàn toàn, bà nói bà đã đi xe buýt đến Hội Thánh vào buổi chiều mà bà được lành và trên đường về nhà, bà đã làm chứng cho người khác trên xe buýt. 9 năm sau đó, khi bà 92 tuổi, chúng tôi ghé thăm bà, nhưng bà đi thăm viếng rồi. Chúng tôi hỏi thăm và nghe người ta kể lại rằng bà đã đến bác sĩ để khám và bác sĩ nói bà vẫn khỏe mạnh vô cùng, bác sĩ không thấy bệnh nào nơi bà!

Tôi rất vui mừng vì tôi đã không để bà chết. Hai phụ nữ này có những câu chuyện tương tự, họ đã bắt đầu thấy mình chết. Chúng tôi phải giúp họ thấy mình có những gì Đức Chúa Trời đã chu cấp cho họ. Bạn phải thấy mình có những gì bạn đã cầu xin.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3459 guests and no members online

Your Language