Công-vụ các Sứ-đồ

44CongVuCacSuDo1280x800

Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ
Tác Giả:                                  Lu-ca
Ðề Tài:                                    Công việc truyền giáo vào thế kỷ đầu tiên
Thời Gian Ghi Chép:             Từ 60 năm sau Công Nguyên

Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ đã được viết bởi Lu-ca là tác giả của sách Tin Lành thứ ba, và sách này là sự kể lại nối tiếp của những sự kiện. Lu-ca viết rất nhiều trong Tân Ước hơn những tác giả nào khác. Người *bác sĩ yêu qúi* và người đồng hành với Phao-lô (Công 16:10) là người đầu tiên viết thuật lại lịch sử của Hội Thánh thời khởi đầu. Sách này thường được gọi là *Những công việc của Ðức Thánh Linh*. Ðức Thánh Linh được nhắc tới trong sách này hơn 50 lần (là *Ðức Thánh Linh* hay là *Thần*), đặc biệt là liên quan đến *sự báp têm trong Ðức Thánh Linh*, *sự đầy dẫy Ðức Thánh Linh*, và *sự dẫn dắt bởi Ðức Thánh Linh*. Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ bắt đầu với sự thuật lại lần thứ hai về sự thăng thiên của Chúa Giê-xu và kết thúc với thời gian chờ đợi của Phao-lô khi là người tù của Rô-ma; tất cả bao gồm một thời gian hơn 30 năm.

Sách này có ý nghĩa trọng đại, vì nó là một quyển sách độc nhất có sự thuật lại truyền cảm về thời kỳ khởi đầu và về sự hoạt động đầu tiên của Hội Thánh. Sách này giải thích một số vị trí lịch sử ở trong những thư của Phao-lô. Vị trí mà quyển sách này chiếm giữ trong quân đoàn pháo binh của Tân Ước, được gọi là cây cầu giữa sách Tin Lành và những bức thư. Ðây là một quyển sách giáo khoa xuất sắc cho sự nghiên cứu về những nền tảng truyền giáo, về sự bảo vệ của đức tin, về cá nhân và về công việc của Ðức Thánh Linh, về những cách thức và đề tài của sự truyền bá Phúc Âm.

Sách Công Vụ Các Sứ Ðồ có thể được chia ra như sau:

    I. Hội Thánh trong sự chờ đợi. Ðoạn 1

    II. Từ Ngũ Tuần đến sự trở lại tin nhận Chúa của Sau-lơ. Ðoạn 2-8

    III. Từ sự trở lại tin Chúa của Sau-lơ cho đến chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Ðoạn 9-12

    IV. Chuyến đi truyền giáo đầu tiên. Ðoạn13-14

    V. Giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem. Ðoạn 15:1-35

    VI. Chuyến đi truyền giáo lần thứ hai. Ðoạn 115:36-18:22

    VII. Chuyến đi truyền giáo lần thứ ba. Ðoạn18:23-21:14

    VIII. Từ thành Giê-ru-sa-lem đến thành Rô-ma. Ðoạn 21:15-28:31

Lời giới thiệu KT dịch từ tiếng Đức bản Kinh Thánh SCOFIELD (1972) - Hanh Le
Kinh Thánh Tiếng Việt 1925
©1998 Liên Hiệp Thánh Kinh Hội. Bản quyền được bảo lưu.
Bản thâu âm Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 ©Nguyễn Thỉ, 2002.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7827 guests and no members online

Your Language