Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Giáng Sinh Hy Vọng | Ngày 7 Nhận Biết Đấng Sáng Tạo

Giáng Sinh Hy Vọng

7 | 10 ngày - Nhận biết Đấng Sáng Tạo của bạn

Đối với nhiều người, Giáng sinh là một danh sách dài những việc cần phải làm khiến họ không còn mong đợi và ao ước cho ngày 26/12. Trong loạt bài giảng này, mục sư Rick Warren muốn giúp bạn nhớ lại lý do bạn tổ chức Giáng Sinh và tại sao nó nên thay đổi không chỉ cách bạn tổ chức buổi lễ mà còn thay đổi phần còn lại trong cuộc sống của bạn. | Kinh Thánh YouVersion | Rick Warren | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

GiangSinhHyVong20201280x1

Tĩnh Nguyện

Nhận biết Đấng Sáng Tạo của bạn

Trong khoảng thời gian này của năm, tất cả chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Chúng ta cần viết báo cáo cuối năm. Chúng ta phải lên kế hoạch cho tiệc liên hoan cuối năm. Và dĩ nhiên, chúng ta cần phải mua quà. Nhưng bạn có một vài điều quan trọng hơn để quan tâm trong giáng sinh này đó là phát triển mối quan hệ riêng tư và cá nhân với Chúa Giê-xu. Tại sao chúng ta cần biết Chúa Giê-xu sâu sắc hơn? Có ít nhất hai lý do quan trọng.

Thứ nhất, Chúa Giê-xu tạo ra bạn. Kinh Thánh nói, "Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người" (Giăng 1:1-4). Bạn có cơ hội không chỉ gặp Đấng sáng tạo của vũ trụ mà còn gặp Đấng sáng tạo của bạn. Bạn đã nghe mọi người nói, "Khi bạn nghi ngờ, hãy tham khảo sách giáo khoa." Biết Chúa Giê-xu là tốt hơn. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để đạt được điều tốt nhất trong cuộc sống của bạn, tại sao không không tìm hiểu Đấng tạo ra bạn?

Thứ hai, Chúa Giê-xu mở cửa trái tim của bạn để tận hưởng mục đích của cuộc sống, sự bình an, và tài năng. Một mối quan hệ với Chúa Giê-xu bảo đảm vị trí của bạn ở Thiên Đàng, nhưng nó còn có nhiều điều hơn thế. Đức Chúa Trời hứa một cuộc sống có mục đích, sự bình an, và tài năng cho tất cả những người tìm cầu Ngài.Nhận biết Chúa Giê-xu một cách cá nhân thay đổi cách bạn nhận biết cuộc sống. Mục đích, tài năng, và sự bình an chỉ là sự khởi đầu những gì Đức Chúa Trời muốn ban cho bạn trong cuộc sống này. Thật không may, phần lớn mọi người đang sống cách tầm thường, không ấn tượng bởi vì họ đang làm đầy cuộc sống bằng những hoạt động không có ý nghĩa. Khi giáng sinh đến trong năm nay, hãy nghĩ đến người chủ quán trọ đã không còn chỗ cho Chúa Giê-xu trong giáng sinh đầu tiên. Hành động của ông ta không thể ngăn cản sự giáng sinh của Chúa Giê-xu. Hành động của ông ta không thể ngăn cản mục đích của Đức Chúa Trời trong lịch sử. Nó chỉ làm tổn thương người chủ quán trọ. Ông ta đã bỏ lỡ đặc quyền để con Đức Chúa Trời hạ sanh trong nhà ông ta.

Điều này tương tự cho bạn. Nếu bạn không dành thời gian để nhận biết Chúa Giê-xu, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để biết Đấng sáng tạo của bạn. Bạn bỏ lỡ cơ hội để có mục đích, sự bình an, và tài năng mà điều này chỉ đến từ con Đức Chúa Trời. Bạn bỏ lỡ mục đích của Ngài cho cuộc sống của bạn nếu bạn không chừa chỗ cho Ngài.

Kinh Thánh

''Chẳng phải chúng tôi hẹp-hòi đãi anh em, nhưng ấy là lòng anh em tự làm nên hẹp-hòi. Hãy báo-đáp chúng tôi như vậy — tôi nói với anh em như nói với con-cái mình — cũng hãy mở rộng lòng anh em!' II Cô-rinh-tô 6:12-13

'Ban đầu có Ngôi-Lời, Ngôi-Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi-Lời là Đức Chúa Trời. Muôn-vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.' Giăng 1:1-4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 14059 guests and no members online

Your Language