Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Giáng Sinh Hy Vọng | Ngày 8 Chọn Một Cuộc Sống Tốt Hơn

Giáng Sinh Hy Vọng

8 | 10 ngày - Chọn một cuộc sống tốt hơn

Đối với nhiều người, Giáng sinh là một danh sách dài những việc cần phải làm khiến họ không còn mong đợi và ao ước cho ngày 26/12. Trong loạt bài giảng này, mục sư Rick Warren muốn giúp bạn nhớ lại lý do bạn tổ chức Giáng Sinh và tại sao nó nên thay đổi không chỉ cách bạn tổ chức buổi lễ mà còn thay đổi phần còn lại trong cuộc sống của bạn. | Kinh Thánh YouVersion | Rick Warren | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

GiangSinhHyVong20201280x1

Tĩnh Nguyện

Chọn một cuộc sống tốt hơn

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cho tôi ăn mì SpaghettiOs. Tôi đã nghĩ rằng đó là món ăn ngon nhất! Rồi tôi khám phá ra In-N-Out Burger. Sau đó tôi đi từ cuộc sống tốt sang cuộc sống tốt hơn. Mì SpaghettiOs thì ngon nhưng burger trái cây In-N-out còn ngon hơn. Bạn có thể nghĩ bạn đang có một cuộc sống tốt bây giờ, nhưng nếu bạn có thể có cuộc sống tốt hơn, bạn có muốn biết về điều đó? Thật không may, cảm tưởng tự mình có thể có được cuộc sống tốt hơn đã cản trở bạn tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Chúng ta nghĩ chúng ta đang kiểm soát tốt những gì chúng ta đang có. Thi thiên 10:4 nói: "Kẻ ác đã không tìm cầu Ngài mà còn vênh mặt kiêu căng. Trong mọi tư tưởng của nó, nó đều cho rằng, "Chẳng có Đức Chúa Trời"". Giống như người chủ nhà trọ trong câu chuyện giáng sinh đầu tiên (Lu-ca 2), chúng ta không tin chúng ta cần thêm khách. Chúng ta nghĩ chúng ta có mọi thứ chúng ta cần.

Chỉ có một vấn đề với sự kiêu ngạo đó: Bạn bỏ lỡ lý do Đức Chúa Trời tạo ra bạn. Đức Chúa Trời tạo ra bạn để bạn có thể có mối quan hệ với Ngài. Bạn sẽ không bao giờ hoàn thành mục đích trong cuộc sống của bạn, một mục đích to lớn và ấn tượng hơn những gì bạn từng tưởng tượng, trừ phi bạn kết nối với Đức Chúa Trời, nguồn quyền năng thực sự của bạn. Nhưng có một tin tốt là điều đó không bao giờ là quá trễ. Bạn có thể có mối quan hệ với Ngài mà không cần lo sợ chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của bạn cũng như bao nhiêu lần bạn đã từ chối Ngài trước đó. Đức Chúa Trời đã làm cho nó đơn giản để mọi người có thể hiểu. Chỉ có ba từ: Mời Ngài vào. Chúa Giê-xu nói, "Nầy! Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta". Chúa Giê-xu đang gõ cửa của bạn. Hãy chọn lấy cuộc sống tốt hơn bằng cách để Ngài bước vào đời sống của bạn. Hãy để Ngài làm chủ trong đời sống của bạn.

Điều này sẽ thay đổi mọi thứ.

Kinh Thánh

'Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta.' Khải-huyền 3:20

'Kẻ ác bộ mặt kiêu-ngạo mà rằng: Ngài sẽ không hề hạch-hỏi. Chẳng có Đức Chúa Trời: Kìa là tư-tưởng của hắn.' Thi-thiên 10:4

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 9028 guests and no members online

Your Language