Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Giáng Sinh Hy Vọng | Ngày 9 Nó Có Nghĩa Gì Khi Bị Mất

Giáng Sinh Hy Vọng

9 | 10 ngày - Nó có nghĩa gì khi bị mất

Đối với nhiều người, Giáng sinh là một danh sách dài những việc cần phải làm khiến họ không còn mong đợi và ao ước cho ngày 26/12. Trong loạt bài giảng này, mục sư Rick Warren muốn giúp bạn nhớ lại lý do bạn tổ chức Giáng Sinh và tại sao nó nên thay đổi không chỉ cách bạn tổ chức buổi lễ mà còn thay đổi phần còn lại trong cuộc sống của bạn. | Kinh Thánh YouVersion | Rick Warren | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin

GiangSinhHyVong20201280x1

Tĩnh Nguyện

Nó có nghĩa gì khi bị mất

Nếu bạn không hiểu mục đích của lễ giáng sinh, bạn có thể sẽ bỏ qua việc trang trí cho lễ giáng sinh trong năm nay. Bạn có thể quên mua những quà giáng sinh. Bạn có thể quên bữa tối giáng sinh. Nếu bạn không biết tại sao chúng ta tổ chức lễ giáng sinh, tất cả các lễ hội đều vô nghĩa. Để tìm hiểu mục đích của lễ giáng sinh, bạn phải nhanh chóng quay trở lại máng cỏ, nhà thông thái và những người chăn cừu. Chúa Giê-xu nói với chúng ta lý do Ngài đến trong thế gian trong lễ giáng sinh đầu tiên: "Vì Con Người đã đến để tìm và cứu kẻ bị chết mất" (Lu-ca 19:10).

Nói một cách đơn giản, Chúa Giê-xu đã đến bởi vì con người không nhận biết Đức Chúa Trời. Bị mất mát về mặt thuộc linh có nghĩa là bị chia cắt với Đức Chúa Trời, bị mất liên lạc và bị mất phần trong sự vinh hiển. Không có Chúa Giê-xu, mọi người trên thế giới bị hư mất. Cho dù họ có bao nhiêu quyền lực, sức mạnh, sự giàu có hoặc sự nổi tiếng. Và sự mất mát của chúng ta có những ảnh hưởng to lớn trong cuộc sống của chúng ta. Để biết tại sao Chúa Giê-xu đến trong thế gian, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của sự mất mát.

Không có Đức Chúa Trời, chúng ta bị hư mất:

  • Định hướng của chúng ta. Chúng ta sẽ không hiểu gì về nơi chúng ta nên đến và cái gì chúng ta cần làm trong cuộc sống.
  • Sự bảo vệ của Ngài. Chúng ta bị cô độc khi chúng ta không ở dưới sự bảo vệ của Đấng toàn năng. Đó là một lý do rất lớn khiến nhiều người bị suy sụp. Họ đang cố gắng sống dưới sự chăm sóc và bảo vệ của riêng họ thay vì Đức Chúa Trời.
  • Tiềm năng của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ biết một nửa món quà và tài năng chúng ta có nếu chúng ta không có mối quan hệ với Ngài.
  • Niềm vui của chúng ta. Chúng ta có thể có tất cả tiền bạc và quyền lực trên thế giới, nhưng không có Đức Chúa Trời chúng ta sẽ không bao giờ có niềm vui thực sự.
  • Nhà của chúng ta là ở thiên đàng. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta nổi loạn khi chúng ta ở trên đất nhưng không có sự nổi loạn ở thiên đàng.

Nhưng không ai bị hư mất mà bị mất một chút giá trị nào trước mặt Đức Chúa Trời. Thậm chí bạn không có một mối quan hệ với Ngài, bạn vẫn có giá trị to lớn cho Đức Chúa Trời. Sự mất mát hàm ý giá trị. Bất cứ ai đang sẳn sàng chi trả để phục hồi những gì mà họ mất, điều đó chỉ ra giá trị của vật bị mất. Một trong những câu Kinh Thánh nổi tiếng trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu giải thích một cách rõ ràng giá trị của chúng ta: "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời" (Giăng 3:16).

Tin tức tốt lành là Đức Chúa Trời yêu chúng ta quá, đến nỗi Ngài đã ban con Ngài đến thế gian trong lễ giáng sinh đầu tiên, để tìm kiếm và cứu chúng ta. Đó là lý do để chúc tụng!

Kinh Thánh

'Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.' Lu-ca 19:10

'Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.' Giăng 3:16

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7247 guests and no members online

Your Language