Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

Tháng 04 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

04CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Đây là phần 4 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Loạt bài này rất phù hợp với Kinh Thánh - Trong vòng 20 phút mỗi ngày! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc. Phần 4 bao gồm các sách Ma-thi-ơ và Gióp.

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 4 | NgàyKinh Thánh sáchKinh Thánh sáchKinh Thánh sách
Ngày 1 Ma-thi-ơ 1-2 Gióp 1 -
Ngày 2 Ma-thi-ơ 3 Thi-thiên 2 Gióp 2
Ngày 3 Ma-thi-ơ 4-5 Gióp 3 -

Ngày 4 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 6-7 | Gióp 4

Ngày 5 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 8-9 | Gióp 5

Ngày 6 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 10-11 | Gióp 6

Ngày 7 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 12 | Thi-thiên 16 | Gióp 7

Ngày 8 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 13 | Thi-thiên 91 | Gióp 8

Ngày 9 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 14-15 | Gióp 9

Ngày 10 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 16-17 | Gióp 10

Ngày 11 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 18-19 | Gióp 11

Ngày 12 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 20 | Thi-thiên 56 | Gióp 12

Ngày 13 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 21 | Thi-thiên 8 | Gióp 13

Ngày 14 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 22 | Thi-thiên 35 | Gióp 14

Ngày 15 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 23 | Thi-thiên 118 | Gióp 15

Ngày 16 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 24 | Thi-thiên 41 | Gióp 16

Ngày 17 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 25 | Thi-thiên 34 | Gióp 17

Ngày 18 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 26 | Thi-thiên 22 | Gióp 18

Ngày 19 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 27 | Thi-thiên 109 | Gióp 19

Ngày 20 trong 30 ngày | Ma-thi-ơ 28 | Thi-thiên 110 | Gióp 20

Ngày 21 trong 30 ngày | Gióp 21-23

Ngày 22 trong 30 ngày | Gióp 24-26

Ngày 23 trong 30 ngày | Gióp 27-28 | Thi-thiên 135-136

Ngày 24 trong 30 ngày | Gióp 29-30 | Thi-thiên 137-138

Ngày 25 trong 30 ngày | Gióp 31-32 | Thi-thiên 139-140

Ngày 26 trong 30 ngày | Gióp 33-34 | Thi-thiên 141-142

Ngày 27 trong 30 ngày | Gióp 35-36 | Thi-thiên 143-144

Ngày 28 trong 30 ngày | Gióp 37-38 | Thi-thiên 145-146

Ngày 29 trong 30 ngày | Gióp 39-40 | Thi-thiên 147-148

Ngày 30 trong 30 ngày | Gióp 41-42 | Thi-thiên 149-150

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8200 guests and no members online

Your Language