Đá Kim Cương - Lisa Bevere

04b. Yêu Thương Như Kim Cương - Lisa Bevere

04b. Yêu Thương Như Kim Cương - Lisa Bevere

Những Món Quà Đời Đời Của Tình Yêu

Bạn và tôi được sanh lại bởi Đức Thánh Linh, được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh, được cư ngụ bởi Đức Thánh Linh, được báp tem trong Đức Thánh Linh và được ủy thác vào chức vụ bởi Đức Thánh Linh. Mọi sự chúng ta cần được cung ứng bởi Đức Chúa Trời chúng ta, Đấng yêu chúng ta cách vô hạn.

Đây chính là lý do thư tín Ê-phê-sô đảm bảo mỗi chúng ta như sau:

Nguyện Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Cứu Thế Giê-su ban ân sủng và bình an cho anh chị em. (1:2)

DaKimCuong 1262x981

Bạn có thấy Cha Thiên Thượng can dự một cách mật thiết trong quá trình này không? Chúng ta có thể nói vâng với một đời sống có niềm tin tận hiến bằng cách kết ước trong lòng. Đáp lại, Chúa ban ơn cho chúng ta để đón nhận sự đầy dẫy phúc lành siêu nhiên đổ vào đời sống chúng ta. Thư Ê phê sô nói tiếp:

Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, là Đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. (1:3)

Chúng ta chúc tụng hiện tại trong niềm hy vọng về tương lai. Chính trong lĩnh vực đời đời mà sự sống đích thực bắt đầu. Tại đó tất cả tài nguyên của thiên đàng đang chờ nàng dâu của Ngài đón nhận nó như món quà cưới. E rằng bản dịch này nhấn mạnh hơi quá về những món quà yêu thương đang chờ bạn, xin hãy đọc câu này trong Bản Diễn Ý:

Chúng tôi ca ngợi Thượng Đế, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta; Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi phúc lành thuộc linh từ trời vì chúng ta tin cậy Chúa Cứu Thế.

Không phúc lành nào từ thiên đàng ban cho mà bị xem là thừa thải hay bị giữ lại. Sự cung ứng tràn trề dành cho nàng dâu Ngài bắt kịp với tình yêu lớn lao của tình yêu Ngài dành cho nàng dâu. Và bạn là một phần của gói quà đó.

Là nàng dâu của Ngài, bạn và tôi được gói trong Đấng Christ, Đấng được xức dầu. Cũng như những gì Ngài đã làm che đậy những gì chúng ta đã làm, sự chết và sự sống lại của Ngài tăng cường sức mạnh cho những gì chúng ta sẽ làm trong Ngài. Sự vâng lời thuận phục của Ngài loại bỏ món nợ và hình phạt của sự bất tuân của chúng ta cũng như ban sức để chúng ta vâng lời Ngài. Nếu bạn tận hiến cho niềm tin này, thì lá thư của Phao lô được viết cho bạn và viết về bạn.

Là tín hữu trong Chúa, chúng ta gồm nhiều người hiệp làm một trong Đá góc nhà của Đấng Thánh. Chúng ta không chỉ được gói trong Đấng Christ, mà đời sống chúng ta còn được ban ơn bằng phúc lành của sự bình an.

Trong rất nhiều hình thức và dưới nhiều góc độ, ân sủng là sợi dây chuyền trang trí kiện hàng lời hứa. Chúa đóng ấn chúng ta trong tấm lòng của Ngài và đóng ấn tấm lòng chúng ta trong Đá góc nhà vững chãi của tình yêu Ngài.

Thưa độc giả yêu quí, hãy nghe tôi. Bạn không phải một lỗ hổng trong Đấng Christ, phải chừa một chỗ nho nhỏ nào đó cho bạn. Trong Đấng Christ, Đá góc nhà vững chãi, bạn được tiếp cận tất cả. Bạn không phải là người ngoài cuộc. Bạn không phải là khách mời . . bạn là người nhà. Thật ra, gia đình thì chưa thân mật lắm. Chúng ta là một trong Chúa Giê-su cũng như Ngài là một với Chúa Cha. Chúng ta là một bộ phận trong mọi sự trong mọi loài.

Cả sự cung ứng lẫn nơi chốn đã được chuẩn bị cho chúng ta. Sự sung mãn này bao gồm tất cả bông trái của Đức Thánh Linh, ân tứ trong Đức Thánh Linh, và sự bình an, sự công chính và sự vui mừng. Chúng ta hãy giữ gìn tấm lòng và kho báu của chúng ta đúng vị trí. Chúng ta hãy đặt nó ở trên cao, là nơi nó không bị hư hoại hay trộm cắp.

Một khi chúng ta có được tri thức về tình yêu này, sao chúng ta lại nghĩ đến việc dòm ngó những gì thuộc về trần gian? Vua chúa quyền lực chốn không trung không có tình yêu nào dành cho chúng ta.

Hắn ghét bỏ chúng ta . . . đời đời kiếp kiếp.

Bất cứ lời hứa nào mà vua chúa tối tăm hứa đều là lời dối trá. Bất kì quyền lực nào hắn ban cho đều cho sợi dây thòng lọng và đều thuộc cõi trần tục này, là những thứ sẽ bị gãy vụn. Bất kì món quà hay ta lâng nào satan ban tặng đều cho thấy hắn là tên trộm. Hắn không thể cho; hắn chỉ có thế lấy mà thôi. Hắn không làm gì khác hơn là phá hỏng mọi thứ gì hắn đụng tới.

Nhưng chúng ta không còn là thần dân của hắn nữa, và chúng ta biết mọi ân tứ tốt đẹp và món quà đích thực đều đến từ Cha chúng ta. Chúng ta cũng biết không gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ.

An Toàn Trong Tình Yêu Đấng Christ

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa Cứu Thế? Phải chăng là hoạn nạn, cực khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay gươm giáo? Như Kinh Thánh chép rằng: “Vì Ngài mà chúng tôi bị giết suốt cả ngày, Chúng tôi bị kể như chiên của lò sát sinh.” Thi Tv 44:22

Nhưng trong tất cả những điều này chúng ta hoàn toàn chiến thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai,các năng lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. (Rô 8:35-39)

Không gì phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu vững chãi của Christ. Không ai, không điều gì. Tình yêu Ngài không thể bị lấy đi, vì chúng ta đã được đặt trong Đấng Christ. Sự tàn bạo của sự xung đột và sự hiểm nguy của chiến tranh cũng không khiến Ngài đứng sang một bên để chống lại chúng ta. Không có tai họa nào đủ lớn để lật đổ được tình yêu của Vua Bình An. Tình yêu Ngài còn chắc chắn hơn sự chết và thực hữu hơn sự sống. Tình yêu Ngài dành cho chúng ta trổi hơn sự thống trị của cả hai lĩnh vực thuộc về thiên sứ và quỉ sứ. Không có gì ở quá khứ, hiện tại và tương lai trong toàn bộ cõi tạo vật có khả năng tách li chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-su. Tình yêu Ngài dành cho chúng ta vững chãi như tình yêu Ngài dành cho Chúa Giê-su. Đức Chúa Trời phải từ chối Con Ngài thì mới chối từ chúng ta.

Được Yêu Từ Buổi Sáng Thế

Trước khi sáng tạo vũ trụ, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để chúng ta trở nên thánh hóa không có gì đáng trách trước mặt Ngài. (1:4)

Lúc nào tôi cũng phấn khởi giới thiệu các con trai tôi, con dâu tôi và các cháu tôi cho người khác. Khi tôi đọc những lời này, tôi có cảm nhận Chúa càng hứng thú hơn về bạn hơn là tôi thích thú về gia đình tôi. Ngài nhìn bạn và hãnh diện khoe, “Người này thuộc về Ta!” Ngài đã gả bạn cho chính Ngài và rồi tạo dựng một vũ trụ để bạn sống với Ngài trong đó đời đời.

Bạn không được chọn vào cái ngày bạn quay trở lại với Chúa Giê-su. Không, thưa bạn, bạn được chọn trong Đấng Christ lâu trước khi trái đất được hình thành. Bạn được hình thành trong Đấng Christ để qua quyền năng biến đổi mà Ngài được thành hình trong bạn. Bạn được sống lại với lẽ thật này vào cái ngày bạn được tái sanh. Nhờ sự chết của Con Đức Chúa Trời, tình yêu không chỉ giải cứu bạn mà còn giải cứu bạn đến với niềm hy vọng ban đầu.

Bạn không chỉ được hứa gả mà bạn còn được định trước hay được phát thảo trước để hiệp một với Đấng Christ. Không ai có thể bịt miệng một tình yêu như thế!

Trong sự vững chãi của tình yêu Ngài, Đức Chúa Trời đã gói chúng ta trong sự vô tội của Đấng Christ lâu trước khi A đam và Ê va có cơ hội đánh mất sự sáng và lẽ thật và bị che phủ bởi tội lỗi và sự chết của con rắn.

Biết mình như thế, tôi cho rằng Đức Chúa Trời đã gói tôi trong chiếc áo đen thay vì chiếc áo trắng tinh. Câu trích của Coco Chanel mô tả sự lựa chọn tủ đồ của tôi một cách hoàn hảo” “Khi tôi tìm thấy màu nào đen hơn màu đen, tôi sẽ mặc nó. Nhưng cho tới khi đó, tôi đang mặc màu đen.”

Trong màu đen, không cần phải lo là bị vết bẩn. Có thể có vết bẩn nhưng không ai thấy nó. Đây chính là lí do tôi thường đi lại mặc đồ màu đen. Mặc đồ màu đen, tôi có thể tự tin di chuyển hết phi trường này đến phi trường khác vào cuối tuần. Trong màu đen, tôi có thể đổ mồ hôi mà không ai thấy, đeo đồ nữ trang mà không sợ, và chào hỏi các chị em mà không ai sợ dính phấn son. Hãy cứ mặc đồ màu đen . . . rất dễ. Còn mặc đồ trắng thì thật là khó mặc lâu.

Cách đây không lâu, tôi quên mất lí do tôi không đi lại mặc đồ trắng. Trước đây có xuất hiện một mùa đông kéo dài tại Colorado, nên khi mùa xuân đến, tôi mặc quần jean trắng đi xa vào cuối tuần. Cảm thấy tươi tắn, tôi tiến thẳng về phía xe hơi. Người giúp việc tử tế đưa cho tôi một chai nước dừa giải khát màu trắng. Với tâm trạng phấn khởi tôi nốc hết chai nước ngay trên xe. Ngay khi đến nhà thờ, chúng tôi bị cà phê văng tung tóe dính vào đồ tôi. Khi tôi quan sát vết cà phê dính vào quần tôi, màu quần jean trắng của tôi biến thành màu xanh. Hy vọng xóa tan được vết dính này, tôi dùng một ít nước để tẩy nó. Nhưng vết dính cà phê loang khắp quần tôi. Nhưng vết dơ không chắc là được tẩy xóa cho đến khi cái quần tôi khô đi. Trong khi đó phần còn lại của cái quần của tôi vẫn còn màu trắng. Vẫn ăn mặc như thế, tôi lên bục giảng.

Chúa biết chúng ta không thể duy trì đời sống vô tội nên trong Đấng Christ nó được tẩy rửa cho chúng ta. Trong Christ, không có cái quần nào còn vết bẩn ngang tới đùi. Trong Christ, không còn vết bẩn tiềm ẩn; trong Christ, không có vết nhơ; trong Christ không có xấu xí. Trong Christ, chỉ có sức mạnh và sự tỏa sáng.

Vì yêu thương và theo mục đích tốt đẹp của ý định Ngài, Đức Chúa Trời đã tiền định cho chúng ta làm con nuôi của Ngài nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài. (Ê ph 1:5-6)

Bạn có bao giờ trở thành một người khách được mời sau cùng không? Tôi chắc chắn là có chuyện này! Có lẽ bạn cố gắng để cho người ta mời bạn vì người chủ phát hiện rằng bạn biết mình không phải là người được mời. Lần nữa, tôi cũng có! Đó không phải là điều xảy ra trong câu Kinh Thánh này. Bạn không phải là hạng khách mời sau cùng, mời cho đủ số. Bạn luôn luôn được đón chào!

Việc chúng ta được nhận làm con vào gia đình Chúa đã được hoạch định từ sáng thế. Ngài không đem chúng ta đến gần vì Ngài cảm thấy tội nghiệp cho chúng ta hay vì không ai khác cần chúng ta nữa. Ngài thích thú nơi chúng ta vì trong Christ Ngài nhìn thấy tương lai của chúng ta thay vì thấy quá khứ của chúng ta.

Tôi thích từ ngữ tượng hình ở đây . . . thác nước. Tôi hình dung đến một con thác nước. Bạn có bao giờ đứng dưới một thác nước chưa? Nước chảy sối trên bạn với một sức chảy liên tục và ồ ạt. Nếu nguồn nước dư dật và khoảnh cách nước đổ xuống xa thì sẽ có những tia nước tung tóe. Chính những giọt nước tung tóe của ân sủng Ngài xức dầu cho những ai đến gần Ngài qua tình yêu Ngài. Và đề phòng chúng ta bị cám dỗ cho rằng thác nước sẽ nguy hiểm, câu tiếp theo xóa tan mọi nghi ngờ đó:

Trong Chúa Cứu Thế, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú. (Ê ph 1:7)

Thác nước ân sủng! Bên ngoài Đấng Christ, tôi không xứng đáng hưởng một giọt ân sủng và thương xót nào. Tôi chỉ đáng nhận cả một khối vết nhơ bẩn của những tội lỗi mà tôi nhớ xưng ra. Đó là con người tôi bên ngoài Ngài.

Tuy nhiên . . .

Tình yêu Ngài dành cho chúng ta gần gũi như hơi thở chúng ta thở và bao la như ngọn gió thổi khắp địa cầu.

Tình yêu Ngài dành cho chúng ta thật bao la và độc đáo.

Tình yêu Ngài dành cho chúng ta bao gồm tất cả. Không có phần nào trong chúng ta mà thoát khỏi tình yêu Ngài. Ngài yêu chúng ta không có ngoại lệ.

Tình yêu là sự kết nối của chúng ta với lĩnh vực đời đời của Đức Chúa Trời. Khi tôi gọi tình yêu vững chãi của Đức Chúa Trời, tôi làm vậy để đảm bảo với bạn rằng nó không chỉ không rúng động mà nó còn kiên định nữa. Tình yêu Chúa đeo đuổi chúng ta và liên tục đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Tình yêu của Chúa vẫn cứ nhất quán trong tư thế đeo đuổi. Ngài không xao nhãng vị trí của Ngài. Ngài ở về phía chúng ta. Dù cách hành xử của chúng ta có tai hại đến đâu, tình yêu Ngài dành cho chúng ta không hề có yếu tố tiêu diệt. Chúng ta có thể tranh chiến với tình yêu của Chúa, nhưng cuối cùng tình yêu của Ngài vẫn chiến thắng.

Tình Yêu Chiến Thắng

Mới đây, có rất nhiều biểu ngữ #lovewin (tình yêu chiến thắng).

Tình yêu không thể làm gì khác hơn là chiến thắng vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Vì sự chiến thắng đời đời này đã xảy ra rồi, nên nói chính xác hơn là #lovewon (tình yêu đã chiến thắng). Tình yêu chiến thắng ám chỉ sự chiến thắng ở hiện tại hay tương lai. Bạn có lẽ sẽ thắc mắc tại sao tôi cảm nhận “thì” là quan trọng. Khi tôi nghiên cứu những diễn biến khắp toàn cầu, thì rõ ràng là biểu ngữ #hatewin (hận thù chiến thắng) thì đúng hơn. Tôi không thấy tình yêu thắng thế gì cả. Nhưng cuối cùng, hận thù không thể thắng vì hận thù không phải là đời đời . . . mà tình yêu mới đời đời. “Tình yêu chiến thắng” nói đến trạng thái lỏng, khi sự chiến thắng của tình yêu đã được xác định để chúc phước cho chúng ta trước buổi sáng thế. “Tình yêu chiến thắng” tuyên bố một sự đắc thắng xảy ra lâu trước khi chúng ta hiện hữu và vì thế hoàn toàn không có sự can thiệp của con người. “Tình yêu chiến thắng” không thể bị hủy bỏ bởi những hành động của chúng ta. Nó chỉ cần được tái khẳng định qua sự thờ phượng của chúng ta.

Tình yêu đã chinh phục chúng ta trước khi chúng ta yêu thương.

Những từ ngữ “Tình yêu liều mình” nói lên được hành động của tình yêu vững chãi của Đức Chúa Trời:

Trước khi con nói ra một lời nào

Ngài đã ca hát cho con nghe

Ngài quá tốt đối với con

Trước khi con thở hơi thở nào

Ngài thở sự sống Ngài trong con

Ngài quá tử tế với con

Ôi, tình yêu Chúa quá bao la, quá bất tận và quá liều lĩnh

Ôi nó đeo đuổi con, bắt lấy con, không bỏ sót con

Con không làm gì có được tình yêu này

Con không xứng đáng với tình yêu này

Nhưng Ngài vẫn ban cho con chính Ngài

Ôi, tình yêu Chúa quá bao la, quá bất tận và quá liều lĩnh

Khi con còn là kẻ thù của Ngài, tình yêu Ngài chiến đấu vì con

Ngài quá tốt đẹp với con

Khi con cảm thấy không xứng đáng

Ngài trả giá tất cả cho con

Ngài quá tử tế với con

Không có bóng tối nào trong ánh sáng của Ngài

Ngọn núi mà Ngài đã leo lên để đến cùng con

Không có bức tường nào mà Ngài không san bằng được

Không có lời dối trá nào Ngài không xóa đi để đến cùng con.

Lạy Cha Thiên Thượng,

Tình yêu Ngài thật bao la. Cảm ơn Ngài vì đã đóng ấn con trong tình yêu Ngài, vì đã chọn yêu con, vì đã hoạch định cuộc đời con từ chính hơi thở đầu tiên. Hôm nay xin hãy giúp con chọn yêu như Ngài đã yêu con. Cảm ơn Ngài vì đã yêu con đủ để mãi mãi dời đi mọi trở ngại giữa con với Ngài. Hãy hạ xuống mọi bức tường và lời dối trá mà cản ngăn giữa con với Ngài. Amen.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8261 guests and no members online

Your Language