59Giaco

Thư của Gia-cơ
Tác Giả:                                  Gia-cơ
Ðề Tài:                                    Ðời sống cơ đốc nhân thực tiễn
Thời Gian Ghi Chép:             Vào 50 năm sau Công Nguyên

Thư Giacơ có thể đã được Giacơ viết là người của Chúa Giêxu (xem Mathiơ 4:21, phần chú thích: về 3 người đàn ông khác trong Tân Ước mà có tên là Giacơ). Là vị trí đứng đầu của Hội Thánh cơ đốc đầu tiên, tức là Hội Thánh ở Giêrusalem, Giacơ đã là một người đàn ông có đầy uy quyền (Công vụ 12:17; 15:13-29; 21:17-18). Ông có thể đã tiếp nhận Chúa qua sự phục sinh của Ngài (I Côrinhtô 15:7). Ông viết cho `12 chi phái, là những chi phái trong sự tản lạc`(câu 1), nghĩa là những người cơ đốc Giuđa, những người đã bị tản lạc trong cả đất nước Rôma. Thư này có thể là một trong những sách đầu tiên của Tân Ước.
Trong sự nhấn mạnh về đời sống cơ đốc nhân thực tiễn, bức thư Giacơ đã phản ảnh trong kiểu cách của mình và trong sự thường đề cập về bài giảng trên núi chỉ về tính cách và những giáo lý của người em thiêng liêng của tác giả. Mặc dù lá thư cũng không chứa đựng những giáo lý thần học lớn, nhưng nó rất là đáng kể vì những giáo lý đạo đức, là những cái quan trọng vô tận cho những Hội Thánh. Thêm vào là sự nhắc đến hai lần sự trở lại của Ðấng Christ (5:7-8) và sự sanh lại là cần có trước (1:18-21).
Phía sau của bức thư về vị trí thì có thể thấy được trong những đoạn này: 2:1-13; 4:1-11. Ðề tài chính của thư Giacơ là sự thờ phượng (hy lạp: threskeia) trong ý nghĩa cao cả của chức vụ tận hiến cho người khác, là sự ảnh huởng và bằng chứng của đức tin. Sự giảng giải của ông về sự xưng công bình (2:14-16) không phải là nói phản lại giáo lý của Phaolô về đề tài này, mà làm thêm trọn vẹn theo khía cạnh thực tế.
Sách này không thể chia ra. Ở đây có một hàng dài về những xác định sống động, là những xác định về những đề tài luôn lập lại thành nhóm (so sánh châm ngôn và truyền đạo).
Lời nói của Giacơ rất mạnh và hay thuyết phục. Ông đã đưa ra vài tấm ảnh từ những Hội Thánh xưa (ví dụ 2:1-4; 5:1-6. 14-16).

Thư này có thể chia ra như sau:

    Sự bắt đầu 1:1

    I. Sự thử thách đức tin 1:2 - 2:2-26

    II. Sự thật của đức tin, kiểm tra qua sự kiềm chế cái lưỡi 3

    III. Sự cự tuyệt thế gian 4

    IV. Cảnh cáo những người giàu 5:1-6

    V. Sự cảnh cáo trong khía cạnh về sự trở lại của Chúa 5:7-18

    Kết thúc 5:19-20


Pin it

Bình luận  

# Quang Harvest 44:15 30-09-2016
Thư của Gia-cơ
Lời Giới Thiệu


Thư Gia-cơ là một tập hợp các lời giáo huấn thực tế gửi cho tất cả con dân Đức Chúa Trời ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh sống động để trình bày những lời giáo huấn liên quan đến sự trải nghiệm thực tế và hướng dẫn tín hữu về thái độ cũng như nếp sống Cơ Đốc. Tác giả đứng trên quan điểm Cơ Đốc giáo bàn đến nhiều chủ để khác nhau như giàu và nghèo, sự cám dỗ, đức tính tốt, thành kiến, đức tin và hành động, việc sử dụng cái lưỡi, sự khôn ngoan, tranh chấp, kiêu ngạo và khiêm nhường, đoán xét, khoe khoang, kiên nhẫn, và cầu nguyện.

Bức thư cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hành động phải đi kèm với đức tin trong đời sống thực tiễn của Cơ Đốc giáo.

Bố cục:
 • Giới thiệu (1:1)

 • Đức tin và sự khôn ngoan (1:2-8)

 • Nghèo và giàu (1:9-11)

 • Thử thách và cám dỗ (1:12-18)

 • Nghe và thực hành (1:19-27)

 • Lời cảnh cáo về sự kỳ thị (2:1-13)

 • Đức tin và hành động (2:14-26)

 • Cơ Đốc nhân và vấn đề cái lưỡi (3:1-18)

 • Cơ Đốc nhân và thế gian (4:1-5:6)

 • Những lời giáo huấn khác (5:7-20)
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn
# Quang Harvest 18:09 01-10-2016
Thư của Gia-cơ
Tác Giả: Gia-cơ
Ðề Tài: Ðời sống cơ đốc nhân thực tiễn
Thời Gian Ghi Chép: Vào 50 năm sau Công Nguyên

Thư Giacơ có thể đã được Giacơ viết là người của Chúa Giêxu (xem Mathiơ 4:21, phần chú thích: về 3 người đàn ông khác trong Tân Ước mà có tên là Giacơ). Là vị trí đứng đầu của Hội Thánh cơ đốc đầu tiên, tức là Hội Thánh ở Giêrusalem, Giacơ đã là một người đàn ông có đầy uy quyền (Công vụ 12:17; 15:13-29; 21:17-18). Ông có thể đã tiếp nhận Chúa qua sự phục sinh của Ngài (I Côrinhtô 15:7). Ông viết cho `12 chi phái, là những chi phái trong sự tản lạc`(câu 1), nghĩa là những người cơ đốc Giuđa, những người đã bị tản lạc trong cả đất nước Rôma. Thư này có thể là một trong những sách đầu tiên của Tân Ước.
Trong sự nhấn mạnh về đời sống cơ đốc nhân thực tiễn, bức thư Giacơ đã phản ảnh trong kiểu cách của mình và trong sự thường đề cập về bài giảng trên núi chỉ về tính cách và những giáo lý của người em thiêng liêng của tác giả. Mặc dù lá thư cũng không chứa đựng những giáo lý thần học lớn, nhưng nó rất là đáng kể vì những giáo lý đạo đức, là những cái quan trọng vô tận cho những Hội Thánh. Thêm vào là sự nhắc đến hai lần sự trở lại của Ðấng Christ (5:7-8) và sự sanh lại là cần có trước (1:18-21).
Phía sau của bức thư về vị trí thì có thể thấy được trong những đoạn này: 2:1-13; 4:1-11. Ðề tài chính của thư Giacơ là sự thờ phượng (hy lạp: threskeia) trong ý nghĩa cao cả của chức vụ tận hiến cho người khác, là sự ảnh huởng và bằng chứng của đức tin. Sự giảng giải của ông về sự xưng công bình (2:14-16) không phải là nói phản lại giáo lý của Phaolô về đề tài này, mà làm thêm trọn vẹn theo khía cạnh thực tế.
Sách này không thể chia ra. Ở đây có một hàng dài về những xác định sống động, là những xác định về những đề tài luôn lập lại thành nhóm (so sánh châm ngôn và truyền đạo).
Lời nói của Giacơ rất mạnh và hay thuyết phục. Ông đã đưa ra vài tấm ảnh từ những Hội Thánh xưa (ví dụ 2:1-4; 5:1-6. 14-16).

Thư này có thể chia ra như sau:
 • Sự bắt đầu 1:1

 • I. Sự thử thách đức tin 1:2 - 2:2-26

 • II. Sự thật của đức tin, kiểm tra qua sự kiềm chế cái lưỡi 3

 • III. Sự cự tuyệt thế gian 4

 • IV. Cảnh cáo những người giàu 5:1-6

 • V. Sự cảnh cáo trong khía cạnh về sự trở lại của Chúa 5:7-18

 • Kết thúc 5:19-20
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Thêm bình luận

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

15782372
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
21979
24717
181208
276714
910052
13903293
15782372

29-03-2020 20:50:01

Đang Trực Tuyến

Đang có 788 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.