Album Thánh Ca

Cà Phê Một Mình - Y Chel Niê

 Tôi yêu tiếng đàn, tôi yêu núi rừng, tôi yêu nương rẫy, thờ phượng Chúa tôi một mình. Người đi trước, kẻ theo sau, gồng gánh cõng con lên đồi. Tôi yêu tiếng đàn, tôi yêu núi rừng, tôi yêu nương rẫy, thờ phượng Chúa tôi một mình.

CaPheMotMinhYChelNieEps81 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Cà Phê Một Mình | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Trình bày: Y Chel Niê | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com
Lyrics: Sáng nay, cà phê buổi sáng xong, tôi lên nương rẫy, thờ phượng Chúa tôi một mình. Tôi yêu tiếng đàn, tôi yêu núi rừng, tôi yêu nương rẫy, thờ phượng Chúa tôi một mình. Người đi trước, kẻ theo sau, gồng gánh cõng con lên đồi. Tôi yêu tiếng đàn, tôi yêu núi rừng, tôi yêu nương rẫy, thờ phượng Chúa tôi một mình.
Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv
 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 925 guests and no members online

Your Language