Album Thánh Ca

Nếu Dân Sự Ta Hạ Mình - Tina Ngọc Nữ

Hạ mình ăn năn tìm kiếm mặt Cha trở về bên Cha rời bỏ con đường tà. Trên trời cao Chúa sẽ hằng nghe. Mọi tội xưa Chúa thứ tha ngay. Bao niềm đau Chúa sẽ chữa lành. Chữa lành đất nước người đây.

NeuDanSuTaHaMinhTinaNgocNuEps93 Thumbnail QuangHarvest Update1280x720

Nếu Dân Sự Ta Hạ Mình | Sáng tác: Tường Khanh | Ca sĩ: Tina Ngọc Nữ | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | Youtube: Song Hy Vong TV
Lyrics: Còn dân đây dân sự của Cha gọi bằng danh Cha cùng với nhau nguyện cầu. Hạ mình ăn năn tìm kiếm mặt Cha trở về bên Cha rời bỏ con đường tà. Trên trời cao Chúa sẽ hằng nghe. Mọi tội xưa Chúa thứ tha ngay. Bao niềm đau Chúa sẽ chữa lành. Chữa lành đất nước người đây. Và con đây dân sự của Cha gọi bằng danh Cha cùng với nhau nguyện cầu. Hạ mình ăn năn con kiếm mặt Cha. Xin Cha rủ lòng thương xót đất nước con. Người ơi mau quay về với Cha, hạ mình ăn năn rời bỏ con đường tà. Trở về nơi đây tha thiết cầu xin, xin Cha rủ lòng thương xót.
Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 545 guests and no members online

Your Language