Album Thánh Ca

Chúa Là Cha - Ngọc Nguyễn

144ChuaLaChaConLuonNgocNguyenEps32 Music QuangHarvest435x245

Chúa Là Cha | Sáng tác: Graham Kendrick | Trình bày: Ngọc Nguyễn Nhà sản xuất Video: Quang Harvest Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Chúa là Cha! Con luôn luôn hát vang. Chúa là Cha! Hân hoan chúc tụng. Chúa là Cha! Không phân vân chút nào. Chúa là Cha! Vâng! Ðúng như vậy! Lòng thường nghĩ đến bao tình yêu Chúa cho mình, niềm vui sướng dâng tràn, con muốn múa hát reo mừng. Trong tim của Chúa bóng bóng hình con sẵn dành. Lòng con hân hoan con chạy đến Cha.

Tạ Ơn - Lê Hồng Phúc

TaOnLeHongPhucEps58 Music QuangHarvest435x245

Tạ Ơn | Sáng tác & trình bày: Lê Hồng Phúc | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Lòng tạ ơn tôi chỉ dâng một người mà thôi. Trọn đời tôi dâng chỉ cho một người mà thôi. Vì tình yêu dâng hiến cả đời mình cho tôi. Trọn thời gian còn lại tôi sẽ sống cho người. Nguyện người đưa tôi về mãi mãi ở bên người, chẳng một chi sẽ thay đổi. Tạ ơn tình yêu Chúa cho con. Tạ ơn về tình yêu ấy. Tạ ơn tình yêu Chúa cho con. Tạ ơn về tình yêu Cha.

Con Chính Là Tội Nhân - Ngọc Bé

JesusOiConChinhLaToiNhanNgocBe21Eps44 Music QuangHarvest435x245

Con Chính Là Tội Nhân Ca sĩ: Ngọc Bé Nhà sản xuất Video: Quang Harvest Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Giê-xu ơi! Con chính là tội nhân. Ðời con nếp sống bùn nhơ. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Con đến giờ đây. Giê-xu ơi! Xin tiếp nhận con. Dù con đã sống trong tội ô. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Xin tiếp nhận con. Giê-xu ơi! Con chính là tội nhân. Ðời con nếp sống bùn nhơ. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Con đến giờ đây. Giê-xu ơi! Xin tiếp nhận con. Dù con đã sống trong tội ô. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Xin tiếp nhận con.

 

Bàn Chân Đẹp - Thân Đức Cường

250BanChanDepThanDucCuong435x245

Bàn Chân Đẹp Ca sĩ: Thân Đức Cường Sáng tác: Trần Mai Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Bàn chân đẹp, là bàn chân theo gót Giê-xu. Bàn chân đẹp, là bàn chân rao giảng Tin Lành. Bàn chân anh ra đi, từ lúc sáng tinh sương, đến lúc chiều về nặng tình yêu Giê-xu. Còn đâu sau lưng anh, mọi phù phiếm dối trá, quăng bỏ hết những thú vui điên cuồng. Hành trang trên vai anh là Cứu Chúa Giê-xu. Kinh Thánh đời đời, lời truyền rao nơi nơi.

Hãy Hát Mừng Lên - Hạnh Lê Ft Phúc Lê

HayHatMungLenLeHongPhucLeThiHanh435x245

Hãy Hát Mừng Lên | Trình bày: Hạnh Lê & Phúc Lê| Sáng tác: Phúc Lê  | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ta thay chán buồn lên chỉ còn có vui mừng. Reo vui hát về công việc Cha. Hãy reo hát mừng lên như thật chúng ta đây. Reo vui hát tình yêu nơi Ngài. Giê-xu chính là Vua tể trị ở nơi này. Nước Chúa khắp mọi nơi loan ra. Bóng sự chết lìa xa trong ánh sáng của Ngài. Reo vui hát tình yêu nơi Ngài. Khắp trái đất ca tụng, ta nghe đại dương vang. Khắp trái đất hát vang Giê-xu là Vua.

Ðức Chúa Trời Nhân Từ - Thân Đức Cường

82NhanTuLaDucChuaTroiThanDucCuong435X245

Ðức Chúa Trời Nhân Từ | Sáng tác: Bo Jarpehag | Ca sĩ: Thân Đức Cường | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Nhân từ là Ðức Chúa Trời. Nhân từ là Ðức Chúa Trời. Nhân từ là Ðức Chúa Trời. Cha yêu thương đầy nhân từ. Nhân từ là Ðức Chúa Trời. Nhân từ là Ðức Chúa Trời. Nhân từ là Ðức Chúa Trời. Yêu thương Cha đầy trong con. Từ trước vô cùng cho đến đời đời. Từ trước vô cùng cho đến đời đời. Ơn Cha hằng ban, mãi mãi vững bền. Từ trước vô cùng cho đến đời đời. Từ trước vô cùng cho đến đời đời. Ơn Cha hằng ban, mãi mãi vững bền.

Lớn Bấy Duy Ngài - Ngọc Bé

LonBayDuyNgaiNgocBe435x245jpg

Lớn Bấy Duy Ngài (How Great Thou Art) | Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé| Tác giả: Carl Boerg, R.K. Hughes | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài. Hồn ngợi khen Chúa, cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời. Duy Ngài đại năng cao cả quyền oai.

Ngài Là Cứu Chúa Của Con - Ngọc Nguyễn FT HDB

256NgaiLaCuuChuaCuaConHaDuyBachNgocNguyen435x245t

Ngài Là Cứu Chúa Của Con | Trình bày: Ngọc Nguyễn FT HDB | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ngài là Cứu Chúa của con, nguồn hy vọng hiển vinh. Ngài là Đấng sáng tạo con, để khen ngợi sự hiển vinh. Ngài là Cứu Chúa của con, nguồn hy vọng hiển vinh. Ngài là Đấng sáng tạo con, dùng con làm người tôn vinh. Nhờ Ngài ban Đức Thánh Linh ấn chứng lòng. Một niềm tin không chuyển lay, với hy vọng. Sản nghiệp Ngài ban Chúng con, mãi mãi còn. Giê-xu à, A-đô-nai.

Yên Lặng Một Mình - Vân Thuyên

YenLangMotMinhVanThuyen435x245

Yên Lặng Một MìnhTrình bày: Vân Thuyên | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Hòa âm & Thu âm: Hải Bằng Studio | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Con ngồi đây... yên lặng một mình. Con ngồi đây, yên lặng chờ đợi Ngài... Con ngồi đây suy gẫm lại cuộc đời mình. Có những lúc con vội vã làm theo ý riêng của mình. Xin Cha thứ tha con, làm mới tấm lòng con. Xin Chúa thứ tha con, làm mới trái tim con. Xin Cha thứ tha con, làm mới tấm lòng con. Xin Chúa thứ tha con, làm mới trái tim của con.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 125 Quốc Gia

We have 544 guests and no members online

Your Language