Album Thánh Ca

Ta Đứng Đây Nghe Giê-xu Mời Gọi - Ngọc Bé

TaDungDayNgheGiexuNgocBeEps55 Music QuangHarvest435x245

Ta Đứng Đây Nghe Giê-xu Mời Gọi | Tác giả: Ngô Thanh Nam | Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ta đứng đây nghe Giê-xu mời gọi. Sao mãi mê bôn ba trong cuộc đời. Ta lắng nghe Giê-xu gọi từ ái. Ðang đón ta yêu thương trọn vòng tay. Bao tháng năm thân rã rời mịt mù. Tội lỗi con nay dâng chính Giê-xu. Xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá. Rơi xuống con cho bao tội được tha. Giê-xu hỡi Chúa của nhân loại. Giờ đây con xin dâng nên Ngài.

Ngợi Vua Trên Muôn Vua - Ngọc Bé

NgoiVuaMuonVuaNgocBeEps49 Music QuangHarvest435x245

Ngợi Vua Trên Muôn Vua | Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé Nhà sản xuất Video: Quang Harvest Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ngợi Vua trên muôn vua tôn Chúa trên muôn chúa. Ha-lê-lu-gia! Ngợi Vua trên muôn vua tôn Chúa trên muôn chúa. Ha-lê-lu-gia! Giê-xu, Chúa Vua Bình An. Ha-lê-lu-gia! Giê-xu, Chúa Vua Bình An. Ha-lê-lu-gia! Ngợi Vua trên muôn vua tôn Chúa trên muôn chúa. Ha-lê-lu-gia! Ngợi Vua trên muôn vua tôn Chúa trên muôn chúa. Ha-lê-lu-gia! Giê-xu, Chúa Vua Bình An. Ha-lê-lu-gia! Giê-xu, Chúa Vua Bình An. Ha-lê-lu-gia!

Khắp Trên Trái Đất - HDB

KhapTrenTraiDatNgaiDaChoCheToiHaDuyBachLeHongPhucEps60 Music QuangHarvest435x245

Khắp Trên Trái Đất| Trình bày: HDB | Sáng tác: Lê Hồng Phúc Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Ngài đã chở tre tôi, Ngài hằng ở bên tôi và mỗi bước tôi đi tôi thấy Ngài luôn. Ngài biết trái tim tôi, lời Ngài nói an vui. Lời Ngài chiếu sáng luôn dắt đưa đường tôi. Kkắp trên trái đất chẳng một ai, khắp trên trái đất chẳng danh nào. Khắp trên trái đất chẳng một ai, khắp trên trái đất chẳng danh nào. Bằng danh Giê-xu! Giê-xu!

Tiếng Gọi - Vân Thuyên

TiengGoiVanThuyen435x245

Tiếng GọiLời Việt: Mỹ Dung | Ca sĩ: Vân Thuyên | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu, không còn lo lắng. Dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng. 1.Tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, rao truyền tình yêu thương khắp nơi. Đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, thứ tha mọi tội nhơ lòng trắng trong ngay. Tình yêu bao la của Ngài, nào chi ví sánh bằng. Vì yêu nhân gian, Ngài chịu hy sinh tại Gô-Gô-Tha. Đời con xin theo Chúa hoài và tận trung với Giê-xu. Mừng vui khi biết Chúa yêu thương và muốn con hầu việc Ngài.

Nào Bước Cùng Giê-xu - Catherine Ngọc Bé

NaoBuocCungJesus NgocBeEps48 Music QuangHarvest435x245

Nào Bước Cùng Giê-xu | Ca sĩ: Catherine Ngọc Bé | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics:  Nào bước cùng Giê-xu, hằng ngày hằng giây phút, dọc đường về thiên quốc. Nào bước cùng Giê-xu, đồng hành với Chúa suốt đàng. Dù gặp hồi trời nắng hồng. Dù gặp hồi trời bão bùng. Hằng ngày hằng giây phút. Dọc đường về thiên quốc. Dù gặp hồi trời nắng hồng. Dù gặp hồi trời bão bùng. Đồng hành với Chúa suốt đàng.

Múa Hát Ca Ngợi - Lê Hồng Phúc

MuaHatCaNgoiLeHongPhucEps59 Music QuangHarvest435x245

Múa Hát Ca Ngợi | Sáng tác & trình bày: Lê Hồng Phúc | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Hãy múa ca ngợi, vì Chúa là chính tất cả. Hãy múa ca ngợi, vì Chúa là Chúa chúng ta. Hãy múa vang rền, vì chính Ngài đáng tôn cao. Hãy múa ca ngợi, vì Chúa là chính tất cả. Hãy múa ca ngợi, vì Chúa là Chúa chúng ta. Hãy múa vang rền, vì chính Ngài đáng tôn cao. Múa hát, ca ngợi. Múa hát, ca ngợi. Múa hát, ca ngợi. Tôn vinh danh Giê-xu.

Ngài Là Giê-hô-va - Ngọc Nguyễn

197NgaiLaGiehovaNgocNguyenEps38 Music QuangHarvest435x245

Ngài Là Giê-hô-va| Trình bày: Ngọc Nguyễn Nhà sản xuất Video: Quang Harvest Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Ngài là Giê-hô-va, Chúa của cả vũ trụ. Ngài là Giê-hô-va, Cha yêu, Ðấng Chí Cao. Chúa Thánh Giê-hô-va, vầng đá của bao thời đại. Ngài là Giê-hô-va đáng tôn vinh thay Danh Ngài. Hát Ha-lê-lu-gia. Hát Ha-lê-lu-gia. Hát Ha-lê-lu-gia. Hát Ha-lê-lu-gia. Chúa Thánh Giê-hô-va; Vầng Ðá của bao thời đại. Ngài là Giê-hô-va đáng tôn vinh thay Danh Ngài.

Chúa Là Cha - Ngọc Nguyễn

144ChuaLaChaConLuonNgocNguyenEps32 Music QuangHarvest435x245

Chúa Là Cha | Sáng tác: Graham Kendrick | Trình bày: Ngọc Nguyễn Nhà sản xuất Video: Quang Harvest Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Chúa là Cha! Con luôn luôn hát vang. Chúa là Cha! Hân hoan chúc tụng. Chúa là Cha! Không phân vân chút nào. Chúa là Cha! Vâng! Ðúng như vậy! Lòng thường nghĩ đến bao tình yêu Chúa cho mình, niềm vui sướng dâng tràn, con muốn múa hát reo mừng. Trong tim của Chúa bóng bóng hình con sẵn dành. Lòng con hân hoan con chạy đến Cha.

Tạ Ơn - Lê Hồng Phúc

TaOnLeHongPhucEps58 Music QuangHarvest435x245

Tạ Ơn | Sáng tác & trình bày: Lê Hồng Phúc | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Lòng tạ ơn tôi chỉ dâng một người mà thôi. Trọn đời tôi dâng chỉ cho một người mà thôi. Vì tình yêu dâng hiến cả đời mình cho tôi. Trọn thời gian còn lại tôi sẽ sống cho người. Nguyện người đưa tôi về mãi mãi ở bên người, chẳng một chi sẽ thay đổi. Tạ ơn tình yêu Chúa cho con. Tạ ơn về tình yêu ấy. Tạ ơn tình yêu Chúa cho con. Tạ ơn về tình yêu Cha.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 123 Quốc Gia

We have 148 guests and no members online

Your Language