Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

06.Nhận Diện Sa-tan

06.CHƯƠNG HAI: NHẬN DIỆN SA TAN

   Trong trận chiến nầy Satan là kẻ thù của Đấng Christ, nó không phải là nhân vật huyền thoại, nhưng là nhân vật thực tế, có rất nhiều uy quyền gian ác. Tân ước bày tỏ cho chúng ta thấy rõ ràng kẻ thù nầy trong Mác 3:22 chúng ta thấy “CÓ CÁC THẦY THÔNG GIÁO Ở THÀNH GIÊRUSALEM XUỐNG NÓI RẰNG: CHÚA JÊSUS BỊ QUỶ BÊÊNXÊBUN ÁM VÀ NHỜ PHÉP CHÚA QUỶ MÀ TRỪ QUỶ”. Những người nầy công nhận có một nhân vật là Chúa quỷ. Hơn nữa họ cũng biết rằng không phải chỉ có một nhân vật gian ác, mà là có một lực lượng hùng hậu dưới quyền chỉ huy của một nhân vật nổi tiếng là Bêênxêbun.

LamTheNaoDanhBaiSatan06

   Dĩ nhiên Chúa Jêsus phản đối những người gian ác nầy bằng cách nói rằng: ”SAO QUỶ SA TAN ĐUỔI ĐƯỢC QUỶ SA TAN? NẾU MỘT NƯỚC TỰ CHIA XÉ NHAU THÌ NƯỚC ẤY KHÔNG THỂ CÒN ĐƯỢC, LẠI NẾU MỘT NHÀ TỰ CHIA RẼ NHAU THÌ NHÀ ẤY LÀM THẾ NÀO TỒN TẠI, VẬY NẾU QUỶ SA TAN TỰ DẤY LÊN NGHỊCH CÙNG MÌNH, TẤT NÓ BỊ CHIA XÉ RA, KHÔNG THỂ CÒN ĐƯỢC, NÓ ĐÃ ĐẾN LÚC TẬN CÙNG RỒI“ (Mác 3:23-26).

   Ngài đang nắm quyền đuổi quỷ dữ, nhưng Ngài cũng phải công nhận là lực lượng gian ác nầy vẫn tồn tại. Thật thế, Cứu Chúa chúng ta nhấn mạnh rằng thực sự có một nhân vật tên là Satan và có một nước gọi là nước Satan. Lẽ thật nầy cũng được đề cập trong sách Khải Huyền 12: ”SAU ĐÓ CÓ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẤU TRÊN TRỜI: MI CHÊN VÀ CÁC SỨ NGƯỜI TRANH CHIẾN CÙNG CON RỒNG, RỒNG CÙNG CÁC SỨ MÌNH TRANH CHIẾN LẠI; RỒNG BỊ ĐÁNH BẠI KHÔNG CÒN ĐƯỢC Ở TRÊN TRỜI NỮA. CON RẮN LỚN ĐÓ LÀ CON RẮN NGÀY XƯA, GỌI LÀ MA QUỶ HOẶC SA TAN LÀ KẺ LỪA DỐI CẢ THẾ GIỚI. NÓ CÙNG CÁC SỨ MÌNH BỊ QUĂNG XUỐNG ĐẤT“ (Khải Huyền 12:7-8). Một lần nữa ở đây Kinh Thánh tuyên bố rằng Satan là một nhân vật có thật và là người cầm đầu của các sứ giả gian ác.

   Cha tôi là một giáo sĩ cho người da đỏ, trong những năm đầu chức vụ ông, khi ông còn nhỏ, chúng tôi thường xin ông kể chuyện, và ông kể rằng lúc ông hầu việc Chúa tại đây, có rất nhiều con quỷ vào nhà của người da đỏ, và họ không thể chống cự được. Tôi không biết người da đỏ có trông thấy quỷ hay không, nhưng họ có cảm tưởng rằng quỷ đang ở trong nhà của họ, và họ tìm cách đuổi nó đi bằng việc thắp cây đèn nhỏ. Khi những người da đỏ thấy phương pháp nầy vẫn không đuổi được quỷ ra, thì họ bèn chạy đến nhà giáo sĩ nhiều lần lập lại, họ vẫn làm chứng rằng khi vị giáo sĩ bước vào nhà thì các con quỷ chạy ra  khỏi nhà bằng ngõ khác.

    Vòng tròn nhà thờ thường xem thường Satan như là một ảnh hưởng hay nói cách khác đơn giản là “điều ác“. Tuy nhiên, Satan không phải là một ảnh hưởng hay là một sự trừu tượng, nhưng là một nhân vật sống động, và Kinh Thánh bày tỏ các dữ kiện rất phong phú.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8757 guests and no members online

Your Language