Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

00.Làm Thế Nào Đánh Bại Sa-tan

LamTheNao The Armor of God Post 2 435x290 1

00.LÀM THẾ NÀO ĐÁNH BẠI SA-TAN

Author: Theodore H Epp

Các sách Phúc âm và sách Công vụ các sứ đồ đều bày tỏ rằng Ma quỷ đã lộng hành trong thời gian Cứu Chúa chúng ta thi hành chức vụ tại trần gian và những năm đầu của Công nguyên. Các hành động của Satan không lúc nào ngưng cả, thật thế, trong mỗi thời đại, con cái của Đức Chúa Trời đều bị các lực lượng gian ác chống đối và tấn công.

01.Chiến Trận Thuộc Linh Của Cơ Đốc Nhân

LamTheNaoDanhBaiSatan01 435x290 101.CHƯƠNG MỘT: CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Phản ứng của các Cơ Đốc Nhân đối với chiến trận thuộc linh luôn luôn khác biệt. Vài người cho rằng đó là một đề tài buồn bã, nhàm chán, không giữ được sự vui mừng vốn là đặc tính chính yếu của đời sống Cơ Đốc Nhân. Những người khác dường như xem vấn đề đau khổ ấy cũng có một ít thú vị, họ trở thành tự thương hại mình trong khi ở giữa những gánh nặng mà mình phải mang.

02.Thực Chất Của Cuộc Chiến Thuộc Linh

LamTheNaoDanhBaiSatan02 435x290 1

02.THỰC CHẤT CỦA CUỘC CHIẾN THUỘC LINH

Trước hết chúng ta phải công nhận rằng cuộc chiến thuộc linh đang diễn ra Sách Êphêsô - các người nghiên cứu Kinh Thánh cho rằng đây là cuốn sách chứa đựng chân lý cao nhất liên quan đến Hội Thánh Đấng Christ, là sách nhấn mạnh đến cuộc chiến chúng ta đang khảo sát ở đây.

03.Khía Cạnh Thuộc Linh Của Cuộc Chiến

LamTheNaoDanhBaiSatan03 435x290 1

03.KHÍA CẠNH THUỘC LINH CỦA CUỘC CHIẾN

Chúng ta thường có khuynh hướng bỏ qua khía cạnh trận chiến thuộc linh của chúng ta. Ta thường chiến đấu trên bình diện xác thịt, người nầy chống nghịch người khác, hay tổ chức nầy chống đối tổ chức kia. Tôi cũng có một số lý do để phản đối một người và phương pháp của họ, nhưng công việc của tôi không phải là chiến đấu nghịch cùng con người.

04.Đức Chúa Trời Tể Trị Hoàn Vũ

LamTheNaoDanhBaiSatan04 435x290 1

04.ĐỨC CHÚA TRỜI TỂ TRỊ HOÀN VŨ

Chỉ một mình Đức Chúa Trời nắm tất cả uy quyền. Trong Đaniên 4:35 chúng ta thấy: ”Hết thảy dân cư trên đất đều cầm như là không có, Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa dân cư trên đất. Chẳng có ai cản tay Ngài mà hỏi rằng: Ngài làm chi vậy“.

05.Quyền Lực Hạn Chế Của Sa-tan

LamTheNaoDanhBaiSatan05 435x290 105.QUYỀN LỰC HẠN CHẾ CỦA SA TAN

    Satan có quyền, nhưng không có tất cả mọi quyền hành. Nó khôn ngoan nhưng không có tất cả sự khôn ngoan. Cùng một lúc nó không thể hiện diện khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời, Satan chỉ có thể ở một nơi trong một thời gian như bất cứ tạo vật nào.

06.Nhận Diện Sa-tan

LamTheNaoDanhBaiSatan06 435x290 1

06.CHƯƠNG HAI: NHẬN DIỆN SA TAN

Trong trận chiến nầy Satan là kẻ thù của Đấng Christ, nó không phải là nhân vật huyền thoại, nhưng là nhân vật thực tế, có rất nhiều uy quyền gian ác. Tân ước bày tỏ cho chúng ta thấy rõ ràng kẻ thù nầy trong Mác 3:22 chúng ta thấy “CÓ CÁC THẦY THÔNG GIÁO Ở THÀNH GIÊRUSALEM XUỐNG NÓI RẰNG: CHÚA JÊSUS BỊ QUỶ BÊÊNXÊBUN ÁM VÀ NHỜ PHÉP CHÚA QUỶ MÀ TRỪ QUỶ”.

07.Những Bằng Chứng Về Cá Tính Của Sa-tan

LamTheNaoDanhBaiSatan07 435x290 1

07.NHỮNG BẰNG CHỨNG VỀ CÁ TÍNH CỦA SA TAN

     Liên hệ đến Satan, Kinh Thánh thường dùng đại từ nhân xưng (Gióp 1:8; Mathiơ 4:10; Giăng 8:44). Kinh Thánh không bao giờ gọi Satan là “nó”, như là một ảnh hưởng, nhưng khi nói về hành động của Satan thì dùng từ “hắn“, chứng tỏ Satan là một nhân vật. (Gióp 1:9-11; Mathiơ 4:1-11; I Giăng 3:8; Giu đe 9).

08.Danh Xưng Của Sa-tan

LamTheNaoDanhBaiSatan08 435x290 108.DANH XƯNG CỦA SA TAN

Bằng chứng Satan không phải là một ảnh hưởng, nhưng là một nhân vật được bày tỏ bằng các danh xưng chỉ cho hắn điều nầy không có nghĩa là Satan cũng có xương có thịt giống như con người, vì Satan thuộc thế giới thần linh, và không nghi ngờ gì cả hắn có thể hiện thành hình người trông thấy được.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 8489 guests and no members online

Your Language