Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

18.Cách Sa-tan Đánh Lừa Cơ Đốc Nhân

LamTheNaoDanhBaiSatan18 435x290 1

18.CÁCH SA TAN ĐÁNH LỪA CƠ ĐỐC NHÂN

Cơ Đốc Nhân phải luôn luôn đề phòng trước những sự lừa bịp của Satan. Cứu Chúa Jêsus đã căn dặn các môn đồ của Ngài về điều nầy. Phao Lô và Phierơ cảnh cáo mạnh mẽ việc canh chừng kẻ gian ác và bẫy lưới của nó. Trong các trường hợp, lời cảnh cáo đều dành cho người được cứu chứ không phải người chưa được cứu.

19.Sự Kiểm Soát Của Sa-tan

LamTheNaoDanhBaiSatan19 435x290 1

19.SỰ KIỂM SOÁT CỦA SA TAN

Satan có thể kiểm soát hoặc chế ngự một Cơ Đốc Nhân đến mức độ nào? Để hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta xem thử Kinh Thánh nói gì về con người. Theo I Têsalônica 5:23, thì con người gồm có thân thể, linh hồn và tâm linh, con người là một tam vị nhất thể (trinity). Cũng nên nhớ lại hình ảnh của một đền thờ trong thời cựu ước, nó gồm có ba phần: Hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh.

20.Sa-tan Được Phép Kiểm Soát Mức Độ Giới Hạn

LamTheNaoDanhBaiSatan20 435x290 1

20.SA TAN ĐƯỢC PHÉP KIỂM SOÁT ĐẾN MỨC ĐỘ GIỚI HẠN

Bất kỳ Satan hoặc Quỷ sứ của hắn đều không thể chiếm những gì được Đức Chúa Jêsus và Thánh Linh của Ngài chiếm hữu. Nhưng nó có thể kiểm soát những lãnh vực của đời sống chúng ta chưa dâng hiến cho Chúa Jêsus. Chúng ta có thể chứng kiến đời sống của một người được cứu, trong đó phần tâm linh được Đức Thánh Linh cai trị, và Ma quỷ không bao giờ kiểm soát được phần nầy.

21.Sa-tan Là Kẻ Thù Đã Bị Đánh Bại

LamTheNaoDanhBaiSatan21 435x290 1

21.CHƯƠNG NĂM: SA TAN LÀ KẺ THÙ ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI

Chúa Jêsus phán rằng: CÁC CỬA ÂM PHỦ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC HỘI THÁNH (Mathiơ 16:18). Vì vậy, chúng ta là chi thể trong thân Đấng Christ, đang ở về phe chiến thắng. Và chúng ta chắc chắn rằng Satan ở phía thất bại. Trong Sáng thế ký 3:15 có ghi lời hứa đầu tiên về sự đắc thắng nầy. Đây là lời tiên tri nói về sự hiện đến của Chúa Jêsus và sự đắc thắng Satan.

22.Nền Tảng Của Sự Đắc Thắng

LamTheNaoDanhBaiSatan22 435x290 1 22.NỀN TẢNG CỦA SỰ ĐẮC THẮNG

Nền tảng của sự đắc thắng nằm ở sự kiện là Đấng Christ đã đắc thắng Satan tại thập tự giá. Tại đó Satan đã bị xét xử và bị trục xuất (Giăng 12:31-16:11). Nhờ sự hoàn tất kỳ diệu nầy mà tín đồ đắc thắng Satan. Trong Khải huyền 12:11 chép: “HỌ ĐÃ THẮNG NÓ NHỜ HUYẾT CHIÊN CON VÀ LỜI CHỨNG CỦA MÌNH”.

23.Quyền Năng Để Đắc Thắng

LamTheNaoDanhBaiSatan23 435x290 1

23.QUYỀN NĂNG ĐỂ ĐẮC THẮNG

Khi nói về quyền năng vinh diệu nầy, Phao Lô viết: ”ÔI SÂU THẲM THAY LÀ SỰ GIÀU CÓ CỦA CẢ SỰ KHÔN NGOAN LẪN SỰ TRI THỨC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. NÀO AI CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA NGÀI, VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NGÀI KỲ DIỆU LÀM SAO.

24.Nguồn Gốc Của Sự Đắc Thắng

LamTheNaoDanhBaiSatan24 435x290 1

24.NGUỒN GỐC CỦA SỰ ĐẮC THẮNG

Satan là một kẻ thù có quyền lực mạnh mẽ, không có người nào có thể cự địch nổi với Satan nếu không có sự giúp đỡ từ Thiên Thượng. Một tín đồ không thể tấn công Satan, nhưng chỉ có thể chống cự nó. Chữ “chống cự“ có nghĩa là “chống lại”, đứng vững trước sự công kích của kẻ thù. Chữ “chống cự“ cũng mang ý nghĩa là chúng ta không chạy trốn trước mặt kẻ thù.

25.Con Đường Đắc Thắng

LamTheNaoDanhBaiSatan25 435x290 1

25.CON ĐƯỜNG ĐẮC THẮNG

Hiện nay Chúa Jêsus đang mở con đường đắc thắng qua các chi thể của Thân Ngài. Chúa Jêsus là đầu Hội Thánh, còn chúng ta chi thể của thân Ngài phải thực hiện ý muốn của Ngài. Ngài là bộ óc của thân thể, Ngài hoạch định chiến lược và thực hiện qua chúng ta. Cũng như lúc chúng ta đang ở trong nhà nhìn ra ngoài vườn và suy nghĩ sẽ làm điều nầy điều nọ.

26.Nghệ Thuật Đắc Thắng

LamTheNaoDanhBaiSatan26 435x290 1

26.NGHỆ THUẬT ĐẮC THẮNG

Câu Kinh Thánh chìa khóa cho nghệ thuật đắc thắng Satan nằm ở Giacơ 4:7 “HÃY THUẬN PHỤC ĐỨC CHÚA TRỜI, HÃY CHỐNG TRẢ MA QUỶ, THÌ NÓ SẼ LÁNH XA ANH EM“. Lệnh truyền từ Thiên Thượng dạy chúng ta cách chống cự Satan, cách thành công ấy là phải đầu phục Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta, nếu không đầu phục Đức Chúa Trời, tức là chúng ta rơi vào tay satan.

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 523 guests and no members online

Your Language